Navigácia

 • Súťaž s Raiffeisen bankou

  Milí rodičia, starí rodičia a priatelia MŠ. Pomôžte nám vyhrať pre našu MŠ 500 eur. Zapojili sme sa do súťaže s Raiffeisen bankou. Potrebujeme od Vás len vypísať kontaktnú kartičku v MŠ a hodiť ju do pripravenej krabičky. ĎAKUJEME

 • Deň rodiny - 15. máj

  Rodina je našou základnou  spoločenskou hodnotou pre dobré aj ťažšie časy. Tento rok je Deň rodiny zameraný na úlohu otca v rodine – Otec nablízku. Nablízku manželke, nablízku deťom. Téme rodiny, jej poslania, lásky a úcty k rodičom sme sa zamerali aj v škole na hodinách náboženskej výchovy. Žiaci tvorili básnické, prozaické a výtvarné práce na túto tému a najlepšie výtvarné práce majú vystavené na školskej nástenke.

  Aby ste celá rodina mohli pokojne a zmysluplne prežiť tento blížiaci sa víkend venovaný rodine, ponúkame vám zopár tipov na spoločné chvíle vo svojich rodinách:

  1. zahrajte sa celá rodina spoločenské hry,

  2. pripravte si obľúbenú maškrtu a vychutnajte si pri nej spoločnú chvíľu a porozprávajte sa,

  3. vyberte sa spolu na prechádzku do prírody, alebo na jednoduchú cyklotúru,

  4. zapojte všetkých členov rodiny do spoločnej  prípravy nedeľného obeda,

  5. napíšte niekomu z členov rodiny odkaz, čo si na ňom vážite,

  6. krátko, ale úprimne sa spolu pomodlite.

  Spoločne prežité chvíle s našimi najbližšími sú zdrojom lásky a porozumenia v rodinách.

  Prajeme Vám krásny Deň rodiny.

 • Pasovanie prvákov za čitateľov

  "Aby si knihy rád čítal, aby si knižnicu rád navštevoval,",

  týmito slovami sme pasovali našich prvákov za nových čitateľov v novozriadenej knižnici. Dúfame, že tento "slávnostný akt" im bude pripomínať dôležitosť čítania kníh, aby čitateľské zručnosti získané v prvej triede naďalej rozvíjali aj návštevou našej knižnice.

  Vedieť čítať, porozumieť textu, je základ pre celý ďalší život. Čítanie rozširuje slovnú zásobu, zlepšuje zvládnutie pravopisu, zlepšuje pozornosť na vyučovaní. Aktívny čitateľ má menšie problémy pri písaní a vyjadrovaní. 

  Buďte preto vytrvalí a snažte sa vytvoriť u detí v čítaní predovšetkým pravidelnosť a čítajte s deťmi aj doma.

   

  Knižnica bude pre našich žiakov otvorená spravidla každú stredu od 13:15 do 14:15.

  Treba priniesť aj čitateľský preukaz, ktorý žiaci dostali.

 • Testovanie kloktaním - 6.5.2021

  Testovanie kloktaním bude prebiehať tento štvrtok len pre žiakov deviateho ročníka.

  Nakoľko sa okres Námestovo nachádza od 10.5.2021 v ružovom okrese, testovanie ostatných žiakov nie je potrebné. 

 • Zápis budúcich prvákov

  Radujú sa predškoláci:

  Čoskoro z nás budú žiaci!

  Poskakuje šťastne Tóno:

  Školák budem, to je ono!

  Milá Janka, veru tak,

  budeš žiačka a ja žiak.

  Ty budeš žiak a ja žiačka,

  tvoja skvelá spolužiačka.

  Aj keď nás dnešná neľahká doba poznačená pandémiou v mnohom obmedzuje, budúci prváci sú vo veľkom očakávaní na vstup do prvého ročníka.

  Slávnostný zápis budúcich prvákov sa v našej škole uskutočnil  13. 04. 2021, a to netradične za prísnych hygienických opatrení a bez prítomnosti predškolákov. Rodičia prichádzali na zápis postupne podľa  časového  harmonogramu a po vybavení všetkých potrebných náležitostí, prevzali pre budúcich prváčikov pamätný list a drobný darček.

  Tešíme sa  na vás , milí budúci prváci.

 • Prijímanie detí do materskej školy

  Na stránke školy je zverejnená a spustená elektronická prihláška na prijímanie detí do materskej školy.

  Žiadosti sa podávajú od 1.5.2021 do 31.5.2021. Podmienky prijímania sú zverejnené na web stránke školy, na vstupných dverách do materskej aj základnej školy.

  Pre tie detí, ktoré v súčastností navštevujú materskú školu už zákonný zástupca žiadosť nepodáva. 

  Pre deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31.08.2021, je predprimárne vzdelávanie povinné.

 • Organizácia vyučovania od 3. mája 2021

  - prezenčne sa budú vzdelávať všetci žiaci prvého stupňa aj druhého stupňa,

  - materská škola, školský klub detí a školská jedáleň je v riadnej prevádzke,

  - príchod žiakov 1. až 4. ročníka bude v čase od 7:10 h do 7:20 h,

  - príchod žiakov 5. až 9. ročníka bude v čase od 7:20 h do 7:30 h,

  - žiaci dodržujú zásady ROR, pred vstupom do budovy školy si vydezinfikujú ruky, ráno sa bude vykonávať meranie teploty,

  - nakoľko je okres Námestovo v červenom okrese, žiaci a rodičia sa nemusia preukazovať negatívnym testom

  - pred príchodom do školy rodičia elektronicky (cez Edupage) alebo písomne vyplnia vyhlásenie o bezinfekčnosti:

  - žiaci majú v škole prekryté horné dýchacie cesty rúškom, žiaci si nosia aj náhradné rúško, 

   

 • Testovanie kloktaním - 29.4.2021

  Vo štvrtok, 29.4.2021, sa po skončení vyučovania uskutoční testovanie kloktaním.

  Testovať sa budú prihlásení žiaci 9. ročníka, ktorí potrebujú negatívny test kvôli prijímacím pohovorom.

  Odporúčané je testovanie aj ostatných žiakov, ktorí sa na testovanie prihlásili. Je však na báze dobrovoľnosti. Prosíme preto rodičov, aby v prípade nezáujmu odhlásili žiakov z testovania SMS správou na tel.č. 0911130368 alebo správou cez Edupage p. uč. Kurčinovej ešte dnes. 

  Ak niekto ide zajtra na testovanie prvý krát, nesmie zabudnúť podpísaný súhlas a zber údajov.

 • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 26.4.2021

  - prezenčne sa budú vzdelávať všetci žiaci prvého stupňa aj druhého stupňa,

  - materská škola, školský klub detí a školská jedáleň je v riadnej prevádzke,

  - príchod žiakov 1. až 4. ročníka bude v čase od 7:10 h do 7:20 h,

  - príchod žiakov 5. až 9. ročníka bude v čase od 7:20 h do 7:30 h,

  - žiaci dodržujú zásady ROR, pred vstupom do budovy školy si vydezinfikujú ruky, ráno sa bude vykonávať meranie teploty,

  - podmienkou návratu žiakov do školy je negatívny test u žiakov 2 stupňa a negatívny test jedného zákonného zástupcu a čestné vyhlásenie o bezifekčnosti u všetkých žiakov,

  -UPOZORNENIE: Žiaci, ktorí boli testovaní kloktaním vo štvrtok, nemusia priniesť svoj test, k nahliadnutiu prinesú len test zákonného zástupcu a čestné vyhlásenie. Kto sa chce testovať kloktaním vo štvrtok 29.4.2021 a netestuje sa kloktaním pravidelne, nahlási sa najneskôr v pondelok ráno do 8:00 (SMS na číslo 0911130368).

  Čestné vyhlásenia:

  - žiaci majú v škole prekryté horné dýchacie cesty rúškom, žiaci si nosia aj náhradné rúško, 

  - nezabudnite si priniesť prezúvky. 

 • Deň Zeme

  Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Na prezenčnom vyučovaní žiaci I. stupňa napísali krásne listy planéte Zeme, kde prisľubili, že sa sami pričinia o to, aby sa nám všetkým žilo na Zemi lepšie. Pani učiteľky urobili výstavku listov a výtvarných prác k téme pri vstupe do školy. Popoludňajšími aktivitami pokračovali v tvorbe z odpadového materiálu žiaci školského klubu. Na online vyučovaní sme so staršími žiakmi diskutovali o dôležitosti a jedinečnosti  našej modrej planéty, o povinnosti mladej generácie správať sa k planéte zodpovedne. 

 • Testovanie kloktaním - 22.4.2021

  Vo štvrok, 22.4.2021, sa uskutoční testovanie kloktaním od 12:00 do 13:15, t.j. po skončení vyučovania. Žiaci teda po skončení vyučovania nepôjdu domov ani na obed, ale najskôr vykonajú test. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci, ktorých rodičia podpísali súhlas s testovaním a testujú sa pravidelne každý týždeň. Noví žiaci si zajtra prinesú podpísaný súhlas a zber údajov.

  Ak má niekto záujem o testovanie kloktaním od budúceho týždňa, je to potrebné nahlásiť do nedele na tel. č. 0911130368.

 • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 19.04.2021

  i- prezenčne sa budú vzdelávať žiaci prvého stupňa a žiaci 8. a 9. ročník základnej školy a žiaci v skupine 5 + 1,

  - dištančne sa naďalej budú vzdelávať žiaci 5., 6. a 7. ročníka základnej školy,

  - materská škola, školský klub detí a školská jedáleň je v riadnej prevádzke,

  - žiaci 8. a 9. ročníka sa prostredníctvom edupage prihlásia na obed,

  - príchod žikov 1. až 4. ročníka bude v čase od 7:10 h do 7:20 h,

  - príchod žiakov 8. a 9., žiakov v skupine 5 + 1 je v čase od 7:20 h do 7:30 h,

  - žiaci dodržujú zásady ROR, pred vstupom do budovy školy si vydezinfikujú ruky, ráno sa bude vykonávať meranie teploty,

  - podmienkou návratu žiakov do školy je negatívny test a negatívny test jedného zákonného zástupcu a čestné vyhlásenie o bezifekčnosti,

  - žiaci majú v škole prekryté horné dýchacie cesty rúškom, žiaci si nosia aj náhradné rúško, 

  - nezabudnite si priniesť prezúvky. 

 • Matematická olympiáda

  Gratulujeme žiačke 7. ročníka Dominike Kurčinovej, ktorá nás reprezentovala na online olympiáde z matematiky v okresnom kole  a bola úspešnou riešiteľkou.

 • Organizácia vyučovania

  Od 12.4.2021 bude prezenčné vyučovanie v škole:

  • ZŠ - 1. stupeň + ŠKD 
  • ZŠ - 2. stupeň - len pre žiakov v skupine 5+1, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu;
  • MŠ - pre všetky deti.

  Prípomíname, že pri nástupe žiakov a detí do školy v týždni od 12. apríla 2021 do 16. apríla 2021 je potrebné, aby jeden zákonný zástupca mal potvrdenie o negatívnom výsledku testu na COVID-19 nie staršie ako 7 dní (prípadne aktualizoval vyhlásenie zákonneho zástupcu po uplynutí platnosti testu počas týždňa). Potvrdenie o negatívnom výsledku testu na COVID-19 musia mať aj žiaci 5.-9. ročníka (a jeden z rodičov), ktorí nastúpia do skupín 5+1. 

  Testovať sa môžete v MOM Babín 10.4.2021.

  Dňa 13.4.2021 bude prebiehať zápis detí do 1. ročníka podľa časového harmonogramu. 

 • Do školy sa vrátil bocian...

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny začínajú v stredu 1. apríla 2021 a trvajú do utorka 6. apríla 2021. Vyučovanie začne v stredu 7. apríla 2021.

  Žiaci 2. stupňa budú od 7. apríla pokračovať v dištančnom vzdelávaní. Dúfame, že sa aj oni čo najskôr vrátia do školských lavíc. Určite k tomu vieme prispieť aj my tým, že sa počas veľkonočných prázdnin budeme správať zodpovedne a budeme dodržiavať protipandemické opatrenia. 

  Pri návrate do školy budú potrebovať zákonní zástupcovia a žiaci učiaci sa v skupinách 5+1 potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19. Kloktacie testy tento týždeň nerealizujeme, preto aj tí žiaci, ktorí sa ich pravidelne zúčastňujú, sa musia dať otestovať. Testovať v MOM Babín sa bude v sobotu 3. apríla 2021.

 • Čítame radi

  Čítame radi - je názor projektu na podporu čitateľskej gramotnosti, do ktorého sa zapojila naša škola. Jednou z naplánovaných aktivít v tomto školskom roku je "Ilustrátor". V marci, v rámci Mesiaca knihy, sme zrealizovali niekoľko tvorivých dielní, kde žiaci, po prečítaní vybranej knihy, vytvorili ľubovoľnou výtvarnou technikou čo najvýstižnejšiu ilustráciu. Ilustrácia mala zachytiť emocionálny zážitok z prečítaného diela. Žiaci na 1. stupni čítali knižku, ktorú im určili pani učiteľky a na 2. stupni si žiaci si sami zvolili obľúbený literárny žáner. No a 31. marca sa o čitateľský zážitok podelili v online priestore všetci žiaci a pochválili sa svojimi krásnymi ilustráciami. V priestoroch bývalej zborovne sme vytvorili novú knižnicu, v ktorej sme zriadili vernisáž žiackych ilustrácií. Veľmi nás teší, že si naše deti nájdu čas na knihu, a nielen jednu! V našich laviciach sedia lámači rekordov v počte prečítaných kníh. 

 • Kloktacie testy

  Dnes už po tretí krát prebehlo v našej škole testovanie na ochorenie COVID-19 prostredníctvom kloktacích PCR testov. Všetkých 17 testov bolo negatívnych.

  Pri predpokladanom návrate žiakov do škôl môžu možnosť kloktacieho testovania využiť všetci žiaci 2. stupňa, ktorí sa musia týždenne preukazovať negatívnym výsledkom testu. Testovanie môžu využiť aj žiaci 3. a 4. ročníka. Pre žiakov 1. stupňa stále nie je potrebné mať negatívny výsledok testu. 

  Pripomíname, že v MOM Babín sa testovanie uskutoční tento víkend v nedeľu. 

 • Pozvánka na zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (do 1. ročníka)

  Vážení rodičia,
  Základná škola s materskou školou Babín pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 13.04.2021 v čase od 13:00j do 16:30 h v budove Základnej školy s materskou školou Babín 37 s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.
  - O tom, či sa zápis uskutoční aj s osobnou prítomnosťou dieťaťa vás budeme včas informovať.
  - Zápisu sa môžu zúčastní deti, ktoré dovŕšili k 31.08.2021 vek najmenej šesť rokov.
  - Pri zápise zákonný zástupca predloží občiansky preukaz, rodný list dieťaťa (kópiu), prípadne potvrdenie o zdravotnom stave, ak to považuje za potrebné.
  - Žiadosť je možné vytlačiť https://zsmsbabin.edupage.org/text/?text=text/text8&subpage=14, alebo osobne prevziať v MŠ u Mgr. Madleňákovej.
  - Žiadosť prinesie zákonný zástupca na zápis podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami.
  - Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane) a nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi, aby dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
  - Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
  - Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
  V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č.: 0911130368

 • Čítame a kreslíme

  K detskému svetu od nepamäti patria rozprávky, príbehy, či kresby, ktoré uspokojujú  potreby a záujmy dieťaťa, podnecujú jeho predstavivosť a fantáziu. Pri čítaní  knihy dieťa prežíva s hlavným hrdinom všetky radosti a starosti, stáva sa súčasťou deja.

  „ Kniha je nástrojom, ktorý zapaľuje predstavivosť.”                                  Alan Bennett

  Tento citát predstavuje ďalšiu aktivitu, ktorá práve prebieha a bude pretrvávať ešte do konca marca, kedy bude aktivita vyhodnotená. Úlohou žiaka je po prečítaní knihy alebo úryvku nakresliť k textu ilustráciu. Takýmto spôsobom umožníme žiakom rozvíjať nielen komunikačné zručnosti, ale tiež čitateľskú predstavivosť.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368

  fax: 043 55 77 210

Fotogaléria