Navigácia

 • Riaditeľské voľno

  Základná škola s materskou školou Babín oznamuje, že dňa 21.3.2018 bude z organizačných dôvodov Testovania-9 2018 poskytnuté voľno riaditeľkou školy pre žiakov 5. - 8. ročníka.

 • Jarná súťaž

  Unavená pani zima, zložila sa k spánku,
  na jej miesto nastúpila jar v sprievode vánku.

  Tešíme sa, že si prišla, milá, krásna pani,
  teplo, radosť, doniesla si, vitaj medzi nami.
   

  Jar už klope na dvere a pomaly prebúdza všetko k životu.

  S príchodom jari prichádza aj naša jarná súťaž, ktorá ponúka žiakom  možnosť zapojiť sa do súťaže s názvom Jarná závesná dekorácia. Ide o tvorbu výrobku , ktorý súvisí s jarou a je charakteristický pre život stromu, napr. kvety stromu, listy, vtáčiky, veveričky a pod.  Každý výrobok musí byť ale vyrobený z odpadového materiálu - plastu a mal by sa dať zavesiť na strom.

  Výrobky budú postupne v mesiacoch marec a apríl umiestňované na vopred pripravený strom a budú zdobiť areál našej školy.

  Už teraz sa tešíme na vaše skvelé nápady a jedinečné výrobky.

 • Vyhodnotenie literárnej súťaže Rozprávkové vretienko

  Školské kolo literárnej súťaže Rozprávkové vretienko sa na našej škole uskutočnilo  13. 2. 2018. Keďže ide o prednes rozprávky, žiaci dostali  jedinečnú príležitosť bližšie spoznať možno nepoznanú rozprávku, precítiť ju, stať sa jej súčasťou.

  Súťaž prebiehala   v 2 kategóriách, ktoré tvorili žiaci 1. a 2. stupňa.  To, že žiaci majú radi rozprávky nás presvedčil veľký počet zapojených žiakov – 28.

  O víťazoch rozhodovala 5-členná porota, ktorú tvorili pedagógovia  1. a 2. stupňa našej školy.

  Rozhodli nasledovne:        1. Kategória- žiaci 1.stupňa

                                                     1. miesto:  neudelené

                                                     2. miesto: Kristína Kurčinová-1. ročník

                                                                        Viktória Babinská -2. ročník

                                                     3. miesto: Viktória Paľová – 1. ročník

                                                                        Tamara Šilláková – 2. ročník

                                                                        Oliver Nutta – 3. ročník

                                                                        Liana Mikulášová – 4. ročník

                                                  2. Kategória- žiaci 2. stupňa

                                                       1. miesto: Lucia Juričáková – 8. ročník

      2. miesto: Klaudia Babinská-7. ročník

                        Žaneta Gáborová – 5. ročník

                                                       3. miesto: Zuzana Gáborová – 7.ročník

                                                                          Dávid Babinský – 8. ročník

                                                                          Andrej Paško – 5. ročník

  Lucia Juričáková, víťazka 2. kategórie,  postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutoční v Námestove koncom februára. Budeme jej držať prsty.

  Všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťou a víťazi, ktorým  srdečne blahoželáme,  si okrem vecných cien odniesli aj diplom. Ceny do súťaže venovali mamičky zo ZRŠ. Ďakujeme!

 • Oznam

  V dňoch od 19.2.2018 do 23.2.2018 sú jarné prázdniny. Materská škola a školský klub detí počas jarných prázdnin tiež nebude v prevádzke.

  Školské vyučovanie sa opäť začne  v pondelok 26.2.2018.

 • FAŠIANGY

  Dňa 13.2.2018 sa na našej škole uskutočnil fašiangový sprievod. Žiaci, oblečení do ľudových masiek a krojov, si za spevu a hry heligónky pripomenuli fašiangové tradície nášho regiónu.

 • Fašiangové dopoludnie

  Dňa 13.2.2018 (utorok)  sa v našej škole uskutoční fašiangové dopoludnie, ktoré bude spojené s fašiangovým sprievodom. Prosíme žiakov, ktorí majú k dispozícii kroj alebo ľudové masky, aby sa formou oblečenia sa do kroja či masky zapojili do fašiangového dopoludnia a tradičného fašiangového sprievodu. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu.

 • Vianočná besiedka

  Posledný školský deň  pred vianočnými prázdninami prebiehal na  našej škole netradične a už od rána dýchal príchodom najkrajších sviatkov v roku – Vianocami. Žiaci mali počas celého dňa pripravený bohatý program. Uskutočnila sa burza nepotrebných vecí, na ktorej si žiaci okrem  zdokonaľovania sa v oblasti finančnej gramotnosti mohli vymieňať alebo za symbolickú cenu predávať prinesené veci. Prebiehala  tiež literárna súťaž Šaliansky Maťko,  nasledovalo naspievanie vianočnej piesne  s názvom Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám do  projektu  Euromosaica. Žiaci 2. roč. pod vedením pani učiteliek Mgr. I. Kurčinovej a ršk. PaedDr. Anny Kurčinovej potešili svojimi koledami zamestnancov MŠ, OÚ a potravín.

   Na spoločnej vianočnej besiedke sme si vypočuli  nádherné vianočné melódie v podaní  inštrumentalistov – žiakov našej školy, ktorí navštevujú ZUŠ a hrajú na rozličných hudobných nástrojoch, napr. heligónky, akordeóny, gitary, husle, klavír. Skvelá hudba  nás všetkých rozospievala a ozývala sa  celou školou.  Naše talenty nám  vytvorili  skutočne nádhernú vianočnú atmosféru.

    V závere si triedni učitelia  pripravili pre svojich žiakov  triedne vianočné  besiedky, po ktorých sa šťastní, plní zážitkov a emócií pobrali domov prežiť čarokrásne Vianoce so svojimi rodinami.

 • Vyhodnotenie literárnej súťaže Šaliansky Maťko

  Školské kolo literárnej súťaže Šaliansky Maťko sa  na našej škole uskutočnilo 22. 12. 2017. Súťažili žiaci 1. – 7. ročníka, ktorí boli rozdelení do 3 kategórií. Už samotný názov hovorí, že sa súťažilo v prednese povestí.

  Do súťaže sa zapojilo 12 recitátorov a o víťazoch rozhodovala 5-členná porota, ktorú tvorili pedagógovia  1. a 2. stupňa našej školy.

  Rozhodli nasledovne:        1. Kategória- žiaci 1.- 3. ročníka

        1. miesto: Sandra Slameníková - 3. roč.

                                                      2. miesto: Karolína Kunochová -1. roč.

                                                      3. miesto- Viktória Paľová -1. roč.

                                                                         Viktor Ďobek – 1. roč.    

                                                  2. Kategória- žiaci 4.- 5. ročníka

     1. miesto: Martina Papáková-5. roč.

    2. miesto: Natália Sviteková-4. roč.

                                                       3. miesto- Liana Mišániková - 4. roč.

                                                 3. Kategória- žiaci 6.- 7. ročníka

                                                       1. miesto: -  Peter Mikuláš - 6. roč.

   

  Víťazom srdečne blahoželáme!

  Žiaci, ktorí získali prvé miesta budú reprezentovať našu školu aj v okresnom kole, ktoré sa uskutoční na konci januára v Námestove.  Budeme im  všetci držať prsty!

 • Vyhodnotenie súťaže Vianočná pohľadnica

  Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 8.12.2017. Zapojilo sa do nej 20 žiakov, ktorí vytvorili  skutočne nádherné pohľadnice.  Každá z nich bola niečím zaujímavá, jedinečná. Žiadnej nechýbala nápaditosť. Niektoré z nich vynikali tvarom, iné technikou alebo kombináciou farieb.

  Každý žiak, ktorý sa zapojil do súťaže bol odmenený vianočnou ozdobou. Tieto do súťaže venovali rodičia zo ZRŠ. Ďakujeme! Ďakujeme všetkým za spoluprácu a tešíme sa na vaše ďalšie nápady v novom roku.

  Prajeme vám šťastné a požehnané Vianoce!

 • Vianočné dielne

  Dňa 27.11. 2017 sa našej škole uskutočnili vianočné dielne, ktoré boli zamerané na výrobu vianočnej pohľadnice. Naši žiaci znova ukázali, že sú veľmi tvoriví a plní skvelých nápadov. Spoločne sme si takto mohli spríjemniť tento krásny predvianočný čas. V rámci vianočného workshopu sme si aj splnili ďalšie dve úlohy z nášho medzinárodného projektu Euromosaica. Jednou z nich bolo práve zorganizovať workshop a druhá úloha odoslať vianočné pohľadnice našim partnerským školám zapojených v projekte. Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na pohľadnice od našich partnerov.

 • iBobor

  V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do súťaže z informatiky iBobor. Táto súťaž prebieha online podľa presne stanoveného harmonogramu. Tento rok sa do súťaže zapojilo 70 žiakov vo všetkých kategóriách: Drobci -3. ročník, Bobrík -4. a 5. ročník, Benjamín – 6. a 7. ročník a Kadet- 8. a 9. ročník. 24 žiaci boli úspešní riešitelia, ktorí zároveň získali diplom.

  Zoznam úspešných riešiteľov: Sandra Slameníková 3.

  Dominika Kurčinová 4.

  Lukáš Lastovka 4.

  Jana Šrobová 5.

  Michaela Klimčíková 5.

  Erik Kurčina 4.

  Natália Sviteková 4.

  Klaudia Babinská 7.

  Adela Parišková 7.

  Gregor Ďobek 6.

  Kristián Svýba 6.

  Vanesa Stašáková 7.

  Natália Ogureková 7.

  Martin Fuckulák 6.

  Lenka Papáková 8.

  Lucia Juričáková 8.

  Erika Kytková 8.

  Lucia Bohucká 8.

  Lucia Badinová 9.

  Branislav Brnkaľák 9.

  Jozef Matejčík 9.

  Chiara Paľová 8.

  Bianka Jurigová 8.

  Tatiana Matejčíková 8.

 • Voda pre život - život pre vodu

  Mladší žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej literárnej súťaže s názvom Voda pre život - život pre vodu, ktorú organizuje nezisková organizácia Kvapka. Cieľom tejto súťaže je motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej tvorby k prírode a k životnému prostrediu.

  Naši žiaci tvorili prevažne poéziu, v ktorej vyjadrovali svoje pocity a kladný vzťah k prírode. Príspevky dopĺňali ilustráciami.

  Vyhlásenie výsledkov bude do 31. 12. 2017. Súťažiacim držíme prsty!

 • Vianočná pohľadnica

  Prvé vianočné pohľadnice pochádzali zo Škótska z roku 1840 a neskôr sa rozšírili do celého sveta. Vianočná pohľadnica bola v minulosti takmer jedinou príležitosťou komunikácie medzi vzdialenými príbuznými a priateľmi, prostredníctvom ktorej si mohli odovzdávať vianočné pozdravy a priania. V súčasnosti ich nahrádzajú moderné komunikačné technológie, takže sú pre nás vzácnosťou.

  A keďže sú Vianoce už takmer za dverami, a všetci vnímame príchod čarokrásnych sviatkov, vyhlasujeme pracovnú súťaž s názvom Vianočná pohľadnica. Úlohou žiakov je vytvoriť  rôznymi technikami pohľadnicu s vianočným motívom. 

  Vyhodnotenie súťaže bude 7. 12. 2017. Tešíme sa opäť na vaše skvelé nápady!

 • Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka

  Základná škola s materskou školou Babín oznamuje, že dňa 22.11.2017 bude z organizačných dôvodov Testovania-5 2017 poskytnuté voľno riaditeľkou školy pre žiakov 6. - 9. ročníka.

 • Hlasovanie o výherné logo projektu Euromosaica (Logo competition Euromosaica)

  Milé naše pani učiteľky, páni učitelia, žiaci, rodičia a všetci priatelia školy. V nasledujúcich dňoch bude prebiehať hlasovanie o výherné logo projektu Euromosaica.  Stačí kliknúť na uvedený link, vybrať logo, ktoré sa vám najviac páči a zahlasovať. Hlasovať môžu všetci.

  Koniec hlasovania bude 26.11. 2017

  Tak sa rýchlo poponáhľajte nech vyhrá to najlepšie. O výsledkoch hlasovania budeme informovať po skončení súťaže.

  Link potrebný na hlasovanie:

  http://www.easypolls.net/poll.html?p=5a0892a8e4b04d6fbe2d34c0 

  Víťazné logo našej školy

 • Vyhodnotenie jesennej súťaže

  Vyhodnotenie jesennej súťaže, do ktorej sa zapojilo 33 žiakov,  prebiehalo dňa 3. 11. 2017.

  Jesenné ozdoby, ktoré žiaci vytvorili  vo  svojich domovoch , zdobia jesenný strom v areáli našej školy. Musíme uznať, že je sa na čo pozerať a je čo obdivovať. Ozdoby sú skutočne veľmi nápadité, jedinečné, vyrobené z tých najrozličnejších materiálov, či už prírodných alebo odpadových, hýriace  tými najpestrejšími farbami jesene.

  Tešíme sa a ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na výrobe týchto výrobkov. Poďakovanie patrí tiež rodičom zo ZRŠ, ktorí venovali súťažiacim vecné odmeny.

 • Dôležitý OZNAM

  Upozorňujeme rodičov a žiakov, že počas realizácie stavebných prác v areáli Základnej školy Babín je zákaz vstupu do areálu školy mimo času vyučovania určeného rozvrhom hodín. Zároveň oznamujeme, že bude obmedzený vstup do budovy školy cez hlavný vchod a vstup bude zabezpečený cez zadný vchod. Dané organizačné pokyny platia do odvolania.

 • Deň dôchodcov

  Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná. 
  Aj napriek Tvojim vráskam, hreje Ťa naša láska. 
  Prajeme Ti milý starký, starká, 
  nech Ťa sila neopúšťa, nech Ti stále slúži zdravie, 
  či je deň, a či noc hustá. / Rúfus /

  Mesiac október bol v roku 1990 vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Jeseň je prekrásnym ročným obdobím, kedy sa celá okolitá príroda oblieka do nádherných pestrofarebných šiat . Aj keď už vetrík silnejšie pofukuje, slnečné lúče stále  pohládzajú naše tváre.

  Práve mesiac október a  jeseň nášho života spolu súvisia, pretože si pripomíname jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená iba v duši človeka,  a to úctu k starším. Úcta k tým, ktorí ťažko pracovali, aby sa nám žilo ľahšie.

  Žiaci našej školy si pod vedením svojich pani učiteliek pripravili milý program, ktorým  pozdravili a uctili si starých rodičov na slávnosti Dňa dôchodcov, ktorá sa konala v Kultúrnom dome v Babíne dňa 18. 10. 2017. Zazneli nielen slová vďaky v podobe príhovorov a básní, ale aj ľudové piesne, ľudové pásma,  tance a nechýbala ani hra na akordeón.

  Ďakujeme za to,  že ste a buďte ešte dlho medzi nami!

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Dňa 18. 10. 2017 o 9,00 hod  sa aj  žiaci našej školy, v rámci Slovenska,  zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Táto iniciatíva vznikla už  v roku 2005 a je organizovaná pápežskou nadáciou ACN.

  Hlavnou myšlienkou tejto iniciatívy je ukázať , akú veľkú silu má detská modlitba ruženca, ako môže vyprosiť jednotu a mier nielen v našich rodinách a našej krajine, ale i vo svete.

  Patríme teda k 70 krajinám, v ktorých sa naše deti zjednotili v modlitbe ruženca za mier, pokoj a jednotu vo svete.

 • Súťaž o návrh loga medzinárodného projektu pod názvom EUROMOSAICA

  Počas najbližších 2 rokov 2017 - 2019 sa naša škola zapojí do medzinárodného projektu pod záštitou Erasmus +.

  Názov projektu je EUROMOSAICA

  Najlepšie návrhy vyberieme 29. októbra 2017, ktoré postúpia do ďalšieho kola hlasovania. Tí najlepší žiaci budú odmenení.

  Naše partnerské krajiny sú Lotyšsko, Taliansko (Ischia, Taormina), Grécko, Bulharsko, Rumunsko a Turecko.

  EUROMOSAICA

  Pokúsime sa vytvoriť mozaiku medzi Slovenskom a ostatnými krajinami v komunikácii a učení sa.

  Pretože sa počas posledných rokov výrazne zmenil svet a Európa, rozhodli sme sa, že jedným z hlavných cieľov projektu je zdôrazniť, že aj rozdielnosť a rôznorodosť majú pozitívne stránky.

  Naučíme sa premýšľať o problémoch v celosvetovom rozsahu a  pochopiť, že byť rozdielny nie je zlé. Je podstatné uvedomiť si vlastnú identitu, ale pri tom akceptovať aj iné kultúry, tradície, hodnoty a rôznorodosť okolo nás.

  Tento projekt by mal v nás vybudovať práve porozumenie a pochopenie, toleranciu  pre rôznorodosť.

  Pokúsime sa vytvoriť akýsi „most“ medzi minulými a budúcimi skutočnými hodnotami v Európe.

  Hlavnými oblasťami nášho projektu sú: jazyky, kultúra, tradície a zvyky.

  Projekt sa venuje ôsmim dôležitým hodnotám, ktoré predstavujú kúsky do mozaiky.

  1. Jazyk a kultúra
  2. Zvyky, obyčaje a slávnosti
  3. Tradičné oblečenie a folklór
  4. Jedlo a rituály
  5. Náboženstvo a náboženské zvyky
  6. Tradičné remeslá
  7. Život v rodine  a spoločnosti
  8. Multikulturalita v krajine
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria