Navigácia

 • Deň jablka

  Ľudová múdrosť hovorí: „Každý deň jablko, od lekára ďaleko.“


  Jablko povzbudzuje nielen nervový systém, ale tiež posilňuje organizmus svojimi minerálmi a vitamínmi.
  Aj tento školský rok sme si pripomenuli Deň jablka, a to v rámci triednických hodín. Každá trieda si pripravila pod vedením svojich triednych učiteliek veľmi bohatú a  pestrú ponuku aktivít. Popri aktívnej diskusii o jablkách, žiaci výtvarne zobrazovali tieto plody rôznymi technikami. Tvorili projekty, vymýšľali jablkám vlastnosti, vytvárali pojmové mapy, navrhovali využitie jabĺk v domácnosti. Nechýbala vlastná tvorba poézie,  prózy, čítanie
  rozprávok a príbehov o jablku, spievanie piesní, ako aj vyhľadávanie informácií o vitamínovej hodnote jabĺk, či receptov, kde hlavnou surovinou boli jablká. Žiaci mali možnosť ochutnať aj rôzne odrody jabĺk, či jablkovú detskú výživu.
  Veríme, že sa žiakom aktivity nielen páčili, ale ich aj vedomostne obohatili.

 • Jesenný beh

  Dňa 15.10.2018 sa uskutoční Jesenný beh. Prihlásení žiaci sa stretnú pred školou o 13:00. Je potrebné

  obuť si športovú obuv a zobrať si so sebou pitný režim.

 • Týždeň zdravej výživy

  Oznamujeme rodičom, že dnes (10.10.) pokračujú aktivity v rámci plnenia úloh Zelenej školy a ENV pod

  témou Týždeň zdravej výživy. Začiatok je o 13:00 v učební technickej výchovy. Prihlásení žiaci si so

  sebou prinesú škrabku na zemiaky, lyžičku a nádobku na výživu.

 • Kúzlenie z lístia

  Počuť z lesa zajkov hvizd,

  že odpadol zlatý list.

  Každý, kto ho prečíta,

  vie, že jeseň prekvitá.

   

              S príchodom  nového školského roku sa začala k nám pomaly prikrádať aj farebná, čarokrásna jeseň. S jeseňou prichádza aj naša ponuka na pracovnú súťaž s názvom Kúzlenie z lístia. Úlohou žiakov je vyrobiť akýkoľvek  výrobok z jesenného lístia stromov. Vyhodnotenie súťaže bude pred jesennými prázdninami.

  Tešíme sa na vaše skvelé nápady!

 • Štafetový beh

  Športové popoludnie sa uskutočnilo dňa 27.9. 2018 v poobedňajších hodinách od 14:00 na školskom ihrisku za školou pod vedením p. uč. Mgr. A Dendisovej a Mgr. Z. Portálovej.

  Štafetový beh:

  1. Ľubko Jucha            8. roč    16:00 s

                Jožko Červeň          8. roč     16:00 s

  1. Daniel Bukovský    8. roč.   17:00 s

  Filip Hutira              8. roč.   17:00 s

  1. Denis Brnkaľák       8. roč.   18:03 s

  Timotej Brnkaľák    6. roč.  18:03 s

  1. Klaudia Babinská    8. roč.   18:05 s

  Adelka Parišková    8. roč.   18:05 s

  1. Timea Šilláková       roč.   18:07 s

  Bianka Nuttová        6. roč.  18:07 s

  1. Nikolás Paško           5. roč.  19:01 s

  Ľubko Radzo             5. roč.  19:O1 s

  1. Jakub Žofaj                5. roč.  19:07 s

  Braňo Paško              3. roč.  19:07 s

  1. Rebeka Tarabová     roč.   20:06 s

  Jessica Pašková        8. roč.    20:O6 s

  1. Braňo Paško              3. roč.    21:02 s

  Adelka Paríšková      8. roč.    21:02 s 

   

  Slalom na bicykli:

  1. Jožko Červeň          8. roč.  19:00 s
  2. Filip Hutira              8. roč.  21:00 s
  3. Denis Brnkaľák       8. roč.  22:01 s
  4. Braňo Paško            3. roč.  26:00s
  5. Klaudia Babinská    8. roč.  26:06 s
 • Európsky deň jazykov

  Dátum 26. 9. sa každoročne spája s oslavou Európskeho dňa jazykov a je oslavou všetkých jazykov používaných v Európe.   Jeho cieľom je  zvýšiť povedomie  o rozmanitosti jazykov v Európe,  podporiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť a zvýšiť  záujem o učenie sa viacerých jazykov.

   Pri tejto príležitosti sme  pre žiakov našej školy v poobedňajších hodinách  pripravili    rôzne aktivity.

  Žiaci 1.stupňa vytvárali veľký jesenný strom, ktorý zdobili  farebnými listami. Tieto dotvárali vlajkami a pozdravmi  mnohých európskych krajín. Spoločne si tiež priblížili    kultúru a tradície  anglického jazyka ochutnávkou tradičných  anglických sušienok.

   Žiaci 2. stupňa mali pripravenú aktivitu "Language wheel", prostredníctvom ktorej spoznávali názvy niektorých pojmov či pozdravov vo viacerých jazykoch. Žiaci, ktorí sa zúšastnili pobytu v rámci projektu Erasmus +, prezentovali svoje zážitky a skúsenosti ostatným žiakom. Zároveň sme sa oboznámili s tým, ako sa žije cudznicom v našej krajine. Prostredníctvom prizvaného hosťa  poľskej národnosti,  žijúceho desiatky rokov v našej obci,  sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie o poľskej kultúre, o zvykoch a tradíciách a o tom, aké ťažkosti, problémy a radosti sprevádzajú človeka, ktorý sa rozhodne presťahovať do inej krajiny . Tejto aktivity sa zúčastnili aj žiaci 1. stupňa. 

 • Európsky týždeň športu

  Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, motivovať ich k pohybu bolo cieľom  Európskeho týždňa športu aj  na našej škole. Tento odštartoval  už štvrtý ročník svojej existencie.

   Počas celého týždňa, a to od 24.9. do 28.9. 2018 pedagógovia zabezpečili   širokú ponuku  pohybových aktivít pre mladších i starších žiakov.  V ponuke bol  futbal, vybíjaná, volejbal, skoky, behy, hody, naháňačky, štafetové hry, prekážkové dráhy, skok vo vreci,  kohútie zápasy, šachový turnaj a turnaj v dáme. Aj keď počasie  nebolo veľmi priaznivé a museli sme realizovať niektoré  pohybové aktivity  v telocvični , tešili sme sa z veľmi veľkej účasti.

   Žiaci nás presvedčili, že  majú záujem o pohyb, o šport , a že sú veľmi iniciatívni a súťaživí. Sme presvedčení, že sa nám podarilo naplniť stanovený cieľ.

 • Cyklo-turistický krúžok

  Vážení rodičia! P. učiteľ Horský nemôže náhle zo zdravotných dôvodov tento školský rok viesť cykloturistický krúžok. Prosíme rodičov žiakov, ktorí boli na tento krúžok prihlásení, aby do zajtra nahlásili zmenu záujmového útvaru písomne v žiackej knižke alebo podpísanou SMS na tel. č. 0911130368. Záujmový útvar Športové hry je už uzavretý, žiaci si môžu vybrať z týchto záujmových útvarov: Hasičský krúžok (14 voľných miest), Hudobno-dramatický krúžok (10 voľných miest), Futbalový krúžok OŠK, ERKO (8 voľných miest), Šikovné ruky (12 voľných miest).

 • Didaktické hry a účelové cvičenie

  21. septembra 2018 žiaci našej školy absolvovali jesenné didaktické hry a účelové cvičenie, a to za krásneho slnečného počasia

  Po úvodnom nástupe žiakov a  poučení o bezpečnosti  boli žiaci 1. i 2. stupňa oboznámení  s ich cieľom a trasou.                                          

              Didaktické hry/ žiaci 1. stupňa ZŠ/ mali turisticko – rekreačný charakter a ich cieľom bolo preveriť,  upevniť a prehĺbiť vedomosti z oblasti  prírodovedy a  vlastivedy, ako aj prierezových tém.  Turistický pochod smeroval od budovy ZŠ cez hlavnú komunikáciu smerom na Bučinu a pokračoval k Bučníkom. V cieli nasledoval oddych spojený s opekačkou.  Po výdatnej desiate  sa žiaci oboznámili s pripravenými  stanovišťami, a to so zdravotnou výchovou, prírodovedou, dopravnou, regionálnou a brannou výchovou. Úlohou žiakov /triedy ako skupiny/ bolo prejsť všetkými stanovišťami a plniť požadované úlohy, ktoré mali  praktický či teoretický charakter. Za splnenie požadovaných úloh získavala každá  skupina písmenká, z ktorých  po absolvovaní všetkých stanovíšť musela z písmen poskladať slovo- indíciu k hľadaniu pokladu. Poklad v podobe sladkostí sa podarilo najrýchlejšie nájsť žiakom štvrtého ročníka. Tí sa však so svojim pokladom rozdelili so všetkými žiakmi, čo bolo od nich veľmi pekné. Ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

              Cieľom účelového cvičenia/ žiaci 2. stupňa ZŠ/ bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výučbe ochrany zdravia človeka a ochrany prírody v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí.

  Po turistickom pochode  od budovy ZŠ smerom nad Bučinu žiaci postupne prechádzali pripravenými stanovišťami,  ako bol  hod na cieľ, topografia, regionálna výchova, streľba zo vzduchovky a regionálna výchova, kde pod vedením vyučujúcich  plnili rôzne teoretické a praktické úlohy. Žiaci získavali body nielen za plnenie teoretických a praktických úloh v jednotlivých stanovištiach, ale aj za správanie a presun k stanovištiam.

  Po návrate do areálu školy nasledovalo vyhodnotenie didaktických hier a účelového cvičenia. Veríme, že tie naplnili očakávania všetkých žiakov. Aj keď mierne unavení, ale obohatení novými zážitkami a skúsenosťami sme sa pobrali do svojich domovov vychutnať si ešte posledné chvíle krásneho  letného slnečného počasia.

 • Európsky týždeň športu

  Počas tohto týždňa (24.9. - 30.9.) budú na našej škole prebiehať aktivity v rámci Európskeho týždňa športu:

  24.9. - Vybíjaná (Ing. Baláková, Mgr. Trabalíková)

  25.9. - Kohútie zápasy a prekážkové dráhy pre 1. stupeň (PaedDr. Kotúľová, Mgr. Farská, PaedDr. Klokočíková, Mgr. Kumorová)

  25.9. - Volejbal, futbal (Mgr. Tisoňová, Ing. Šalata)

  26.9. - Šachový turnaj, turnaj v dáme (Mgr. Kurčinová, PaedDr. Kurčinová)

  26.9. - Streľba zo vzduchovky (PaedDr. Múdra, p. Múdry) - v prípade priaznivého počasia

  27.9. - Skok vo vreci (PaedDr. Greššová, Mgr. Dopaterová)

  27.9. - Beh na 60 m - štafety (Mgr. Dendisová)

 • Plenárne rodičovské združenie

  Dňa 23.9.2018 sa uskutoční plenárne rodičovské združenie o 15:00 v budove základnej školy. Srdečne Vás pozývame.

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Po dvojmesačnom oddychu sa školský rok 2018/2019 začína 3. septembra 2018 (pondelok)  slávnostnou svätou omšou v miestnom kostole o 8:00 h. Po svätej omši sa stretneme v škole, kde spoločne otvoríme nový školský rok. 

  Prevádzka školského klubu začína od utorka 4. septembra.

  Prevádzka materskej školy začína v pondelok 3. septembra.

  Učebnice žiaci dostanú v utorok 4. septembra.

 • Exkurzia - kontaktná ZOO

  Mladší žiaci našej školy sa v závere školského roka zúčastnili výletu- exkurzie, a to dňa
  26.6.2018 v Liptovskom Mikuláši. Táto mala vlastivedný a prírodovedný charakter. Počas
  cestovania žiaci mali možnosť pozorovať dediny, mestá, hrady, rieky obklopené prekrásnou
  slovenskou prírodou.
  V Liptovskom Mikuláši navštívili KONTAKTNÚ ZOO, kde sa žiaci zoznámili so svetom
  zvierat úplne zblízka. Od ošetrovateľov sa dozvedeli množstvo informácií a zaujímavostí zo
  života zvierat, a to od bežných druhov až po exotické. V sprievode ošetrovateľov prichádzali
  aj do bezprostredného kontaktu so zvieratkami.
  Taktiež navštívili motýliu záhradu s množstvom živých, tropických, pestrofarebných
  motýľov a oázu pestrofarebných kvetov, kde žiaci mali možnosť pozorovať ich pokojný
  čarovný svet.
  Aj keď nám počasie veľmi neprialo, veríme, že exkurzia splnila svoj účel a žiaci si odniesli
  nezabudnuteľné zážitky.

 • Oslavy MDD

  Oslava MDD sa našej škole konala 1. 6. 2018 a bola spojená s didaktickými hrami na 1. stupni  a účelovým cvičením na 2. stupni ZŠ.

  Po úvodnom nástupe žiakov a poučení o bezpečnosti nasledoval turistický pochod, ktorého trasa bola od budovy ZŠ na obecné ihrisko.

  Žiaci 1. stupňa v rámci didaktických hier mali pripravené štyri stanovištia so zdravotnou prípravou, športovými aktivitami, dopravnou výchovou a brannou výchovou. Úlohou žiakov bolo prejsť všetkými stanovišťami, plniť požadované úlohy, ktoré mali  praktický či teoretický charakter. Nechýbalo súťaženie či prekonávanie rôznych prekážok. Za splnenie požadovaných úloh získavali body v podobe pečiatok, ktoré si následne mohli zamieňať za drobnú sladkú odmenu.

  Žiaci 2. stupňa v rámci účelového cvičenia plnili úlohy  v športovom, dopravnom, brannom a topografickom stanovišti.

  Ďalšie aktivity si pre našich žiakov pripravili členovia miestneho hasičského zboru. Pri nich si žiaci mohli zasúťažiť s vodou, čo bolo veľmi príjemné, nakoľko bolo veľmi teplé slnečné počasie a vodou sa mohli aspoň trošku osviežiť.

  Žiaci mali možnosť, pod vedením pána starostu Martina Matisa ,vyskúšať si riadenie modelov lietadiel na diaľkové ovládanie.

  Kým žiaci plnili rôzne úlohy, prekonávali prekážky, súťažili a zabávali sa, mamičky zo ZRŠ im prichystali chutné  pohostenie.

 • Exkurzia Zuberec

  Dňa 30.5. 2018 sa mladší žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Zuberci, ktorá mala historický a poznávací   charakter.

  Žiaci mali možnosť navštíviť Múzeum oravskej dediny, ktoré je umiestnené v prekrásnom prírodnom prostredí. Návšteva  jednotlivých stavieb ľudovej architektúry ako aj samotné zariadenie domčekov a chov domácich zvierat  utvárala  v žiakoch dokonalú predstavu života a práce ľudí v minulosti na Orave. Žiaci sa tiež zúčastnili  rôznych prednášok, ukážok tradičného remeselného spracovania rôznych materiálov, a to napríklad hrnčiarstvo, drotárstvo, keramikárstvo, tkáčstvo, výroba sviečok či medovníkov a pod.

  Na spiatočnej ceste žiaci navštívili Edyho ranč v Námestove, kde mali možnosť vidieť chov  koní, pštrosa, lamy a pod.

  Mierne unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili do školy.

 • Vyhodnotenie jarnej súťaže

  Do súťaže sa zapojilo 23 žiakov s viac ako 30 výrobkami. Úlohou žiakov bolo počas
  2 mesiacov zhotoviť taký výrobok z plastu, ktorý sa bude dať zavesiť na vopred pripravený
  jarný strom a bude tiež súvisieť so životom stromu. Odpadový materiál – plast sa tak pod
  rukami našich žiakov zmenil na krásne výrobky, ktoré postupne zapĺňali a zdobili jarný strom
  v areáli našej školy. Okrem listov a rôznofarebných kvetov nechýbali vtáčiky, vtáčie búdky,
  hniezda a pod. Každý výrobok bol však iný, niečím zaujímavý, výnimočný.
  Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na ich tvorbe.
  Ďakujeme tiež mamičkám zo ZRŠ za vecné ceny, ktoré do súťaže venovali.

 • MDD

  Dňa 1.6.2018 (piatok) sa uskutočnia oslavy MDD. Zraz všetkých žiakov je o 8:00 hod na multifunkčnom ihrisku za školou. Je potrebné, aby si žiaci so sebou vzali šiltovku, pitný režim, desiatu. Občerstvenie zabezpečuje ZRŠ. Predpokladaný koniec osláv MDD je o 11:00.

   

 • Tajný život mesta

  V školskom roku 2017/2018 žiaci Základnej školy s materskouškolou Babín pokračujú v projekte Tajný život mesta. Na projekte pracujú deviatačky Zlatica Michalčíková, Terézia Lipničanová a ôsmačky Liana Mikulášová, Chiara Paľová pod vedením koordinátorky Mgr. Anny Dendisovej. Ciele projektu:

  • zdieľať v krajine to, čo považujeme za jedinečné a zvláštne a zvýšiť environmentálne povedomie o biodiverzite (biologickej rozmanitosti) miest a obcí, ktorá je dôležitým prvkom ich udržateľnosti a rozvoja,

  • vytvoriť quest (hľadačku), ktorá by mala návštevníkom našej obce priblížiť jej prírodné bohatstvo a biodiverzitu,

  • pokračovať v posielaní kvalitných a unikátnych fotografií rastlín do aplikácie PlantNet,

  • pripraviť informačnú kampaň ku questom v rámci projektu

  quest_TZM_2.pdf​​​​​​​

 • Stavanie mája

  Staviame my máje, čo nám dajú za ne?

  Pálenky červenej do krpky hlinenej.

  Máj, máj, máj, zelený pod oblôčkom sadený.

   

                          Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa označuje ako máj- vysoký rovný strom zbavený kôry a vrcholec zdobený pestrofarebnými stuhami.

  Zvyk stavania májov sa zachoval dodnes, stavia sa však zväčša iba jeden ozdobený máj  uprostred dediny .Vztýčený zostáva  počas celého mája.

  Posledný aprílový deň už tradične  patrí stavaniu májov a nebolo to inak ani v našej obci. Pondelkové popoludnie tak mnohí žiaci našej školy trávili netradične. Prichádzali v sprievode za spevu ľudových piesní vyobliekaní v tradičných odevoch – krojoch, aby svojimi ľudovými tancami a piesňami spríjemňovali stavanie mája v obci.

 • Deň matiek

  Koľkokrát si sa mama nado mnou skláňala,

  koľkokrát tvoja ruka tvár mi pohládzala,

  so mnou si sa smiala,

  so mnou si kráčala,

   krajinou šťastného detstva...

              Slová vďaky v podobe krásneho kultúrneho programu vyjadrili naši žiaci mamičkám na oslave Dňa matiek, ktorá sa konala dňa 6. 5. 2018 v Kultúrnom dome v Babíne.

              Po slávnostnom príhovore pána starostu Martina Matysa a pani riaditeľky Anny Kurčinovej predviedli bohatý kultúrny program našich najmenší – škôlkari. Nasledoval program našich žiakov. Tento si pripravili pod vedením svojich pani učiteliek. Okrem milého príhovoru k mamkám sa predviedli  modernými i ľudovými piesňami a tancami.  Žiačky 9. ročníka  priblížili svojou prezentáciou projekt Tajný život mesta.

  Veríme, milé mamičky, že ste s nami strávili príjemné popoludnie.

  Vďaka vám, vďaka vám, za všetko, čo je v nás,

  za slávnostný ten deň, za krásny tento čas,

  Vďaka vám, vďaka vám, za vaše cenné rady,

  my ďalej chceme ísť vašimi cestami.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria