Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. ANNA KURČINOVÁ Rozvrh
Riaditeľka
Triedna učiteľka: II.
Vedie krúžok: Hudobno-dramatický a matematické hry
 
 
PaedDr. ANNA GREŠŠOVÁ Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: Šikovné ruky - úžitkové umenie
 
 
Ing. GABRIELA BALÁKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: V.
 
 
Mgr. ANNA DENDISOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.
Vedie krúžok: Nemčina hrou
 
 
Mgr. HELENA DOPATEROVÁ Rozvrh
Vychovávateľka
Foto Mgr. KATARÍNA FARSKÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.
Vedie krúžok: Z každého rožku trošku
 
 
Mgr. ANTON HORSKÝ Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Cykloturistický
 
 
Mgr. ŽANETA HRBKOVÁ Učiteľka
 
 
Mgr. KATARÍNA JANOŤÁKOVÁ Učiteľka
 
 
PaedDr. MÁRIA JURIGOVÁ Učiteľka
Foto PaedDr. ANEŽKA KLOKOČÍKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.
 
 
PaedDr. DANA KOTÚĽOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: I.
 
 
ĽUBICA KUBAĽÁKOVÁ Triedna učiteľka: Materská škola- Predškoláci
 
 
Mgr. LUCIA KUMOROVÁ Učiteľka
 
 
Mgr. IVANA KURČINOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.
 
 
Mgr. MARGITA MADLEŇAKOVÁ Triedna učiteľka: Materská škola- Ostatní
 
 
Mgr. MARIÁN PÁNIK Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. LUCIA POLŤÁKOVÁ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zlatica Portalová Učiteľka
 
 
Ing. STANISLAV ŠALATA Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. VIERA TRABALÍKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.
Vedie krúžok: Športové hry

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria