Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Mapa

ASISTENT UČITEĽA

EUROMOSAICA - Erasmus+

 • Stromček sa už ligoce, prídu štedré Vianoce.
  Veľa darov pod stromčekom, veľa sánok pod kopčekom.
  Malá vločka na viečku, veľká radosť v srdiečku.
  Koláčiky, medovníčky, perníčky,
  ktoré ľúbia naše detičky.

  Čas rýchlo beží, a ani sa nenazdáme, a už sú tu tie najkrajšie, dlho očakávané sviatky
  roka-Vianoce.
  Sú to sviatky pokoja, lásky a štedrosti. Rodina sa stretáva pri štedrovečernom stole a čaká na
  príchod Ježiška. Ožívajú staré tradície. Plamienok vianočnej sviečky, jagavé svetielka na
  vianočnom stromčeku a vianočná hudba vytvárajú tú skutočnú sviatočnú atmosféru.
  K Vianociam nepochybne patria aj darčeky, vôňa kapustnice, cesnaku, oblátok, medu, ako aj
  medovníkov.
  Aj tento rok, v tomto predvianočnom čase, sme pripravili pre žiakov pracovnú súťaž
  s názvom Medovníkové kúzlenie. Už samotný názov súťaže hovorí, že môžete vykúzliť
  akýkoľvek medovník, fantázii sa medze nekladú.
  Veríme, že nás vaše medovníky očaria tvarom, zdobením, veľkosťou, či motívom. Už teraz
  sme plní očakávania a tešíme sa na vaše skvelé nápady.
  Vyhodnotenie súťaže bude pred vianočnými prázdninami, a to v piatok 20.12.2019

 • „Príroda môže existovať bez nás, no my bez nej zahynieme.“
  Aj tento školský rok sa mladší žiaci našej školy zapojili do súťaže s názvom Voda pre
  život- život pre vodu. Je to celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe žiakov prvého stupňa
  základných a špeciálnych škôl, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy,
  výskumu a športu SR .Organizátorom tejto súťaže je mesto Trstená.
  Jej cieľom je motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby,
  vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu, cieľavedome pestovať u žiakov kritický,
  zodpovedný a aktívny postoj k prírode, k životnému prostrediu a k vode ako cennej
  prírodnine.
  Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 28.11.2019 v Trstenej, kde naša žiačka 3.
  ročníka Sofia Kurčinová získala 2. miesto v druhej kategórii , a to v tvorbe poézie. Okrem
  diplomu a príjemných zážitkov si odniesla aj množstvo pekných vecných cien.
  Víťazke srdečne blahoželáme!

 • Zaznel v lese zajkov hvizd,
  že odpadol zlatý list.
  Kto si ten list prečíta,
  vie že jeseň prekvitá.

  Úlohou žiakov v tohtoročnej jesennej súťaži bolo vytvoriť jeseň podľa vlastných
  predstáv. Podmienkou však bolo, že táto predstava musí byť zobrazená v ráme - v obraze.
  Boli sme milo prekvapení prácou detí, ich výrobkami a fantáziou. Jeseň očami detí mala
  rôznu podobu. Každý obraz bol jedinečný a niečím výnimočný. Niektoré vynikali
  farebnosťou, kompozíciou, iné zaujali veľkosťou, motívom, ďalšie zas materiálom, či rámom.
  Súťaž, do ktorej sa zapojilo 32 žiakov, bola vyhodnotená 11.11.2019. Porotu tvorili
  nielen pedagógovia, ale aj žiaci našej školy. Táto vybrala aj TOP výrobok, ktorého autorom
  bol žiak 4. ročníka Marek Šillák.
  Každý žiak, ktorý sa zapojil do súťaže bol odmenení vecnou cenou. Ceny do súťaže venovali
  mamičky zo ZRŠ. Ďakujeme!
  Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na výrobe
  jesenných obrazov.

 • Jeseň je prekrásnym ročným obdobím. Je obdobím umeleckých diel prírody. Veď celá
  príroda žiari tými najpestrejšími farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek
  v jeseni svojho života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami ba
  aj starosťami.
  Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Uprostred starostí, radostí
  a životnej aktivite sa neúprosne míňajú roky života. Bezstarostné detstvo vystrieda dospelosť
  až jedného dňa je tu staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho zrazu je tu.
  Oslava života starších si zaslúži obdiv a úctu. Skláňame sa teda pred rokmi, ktoré naplnili
  činmi a cennými radami pre blaho nielen svojich detí, ale aj vnúčat.
  Aj v tomto školskom roku, dňa 23. 10. 2019 naši žiaci spríjemnili oslavu našim
  dôchodcom kultúrnym programom, ktorý sa niesol prevažne vo folklórnom duchu. Žiaci sa
  predstavili ľudovými piesňami a tancami, nechýbali tiež básne a milé slová venované našim
  starkým.
  Veríme, že im na túto slávnostnú chvíľu zostanú pekné spomienky.

 • Základná škola s materskou školou Babín oznamuje, že dňa 20.11.2019 bude z organizačných dôvodov Testovania 5 - 2019 poskytnuté voľno riaditeľkou školy pre žiakov 6.až 8. ročníka.

 • Dňa 29. októbra 2019 sa v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska Babín konal 2. ročník regionálnej súťaže Scénické čítanie 2019, ktorú organizovala Základná škola s materskou školou Babín v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne a Občianskym združením Divadlo nepozná nudu. Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

  Ako hovorí jedno švédske príslovie: „V dobrej knihe je to najlepšie medzi riadkami.“ Pri dobrej knihe treba premýšľať. Dobrú knihu si musíme prečítať ešte raz, aby sme v nej objavili niečo nové. Dobrá kniha nám nepovie všetko nahlas. V dobrej knihe si to najlepšie musíme nájsť sami. Takéto dobré knihy písali aj autori Mária Ďuríčková a Daniel Pastirčák, ktorých si organizátori pre interpretáciu vybrali tento rok. Mária Ďuríčková, vlastným menom Mária Masaryková, rodená Piecková, sa narodila pred 100 rokmi a bola jednou z najznámejších slovenských spisovateliek pre deti a mládež. Vo svojich dielach často prelínala reálne veci s vecami fantastickými. Na začiatku tohto roka svoje životné jubileum oslavoval aj slovenský básnik, prozaista, výtvarník a kazateľ Daniel Pastirčák. Jeho diela ponúkajú čitateľovi skutočné ľudské hodnoty, duchovno a hĺbku, pričom v nich Pastirčák čarovne pracuje so slovami.

 • Od 1. novembra 2019 prihlasovanie a odhlasovanie obedov bude aj pre deti, ktoré navštevujú MŠ, realizované výlučne prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Prosíme rodičov, aby si prevzali prihlasovacie údaje u p. učiteliek v materskej škole. Návod na prihlasovanie/odhlasovanie obedov nájdete na: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1420374241450094&type=3
  Zároveň pripomíname, že od tohto dátumu je možné odhlasovať žiakov z obedu v pondelok do 6:30, v utorok-piatok deň vopred do 13:30.

 • Jesenné prázdniny pripadajú v školskom roku 2019/2020 na dni 30. a 31. októbra 2019.. Školské vyučovanie sa začne 4. novembra 2019 (pondelok).

 • Aj tento školský rok, a to dňa 18.10.2019 sa žiaci našej školy zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Modlitbou posvätného ruženca sa tak hlasy našich žiakov zjednotili s hlasmi detí nielen zo Slovenska, ale aj s hlasmi detí z ďalších 70 krajín sveta. Vzájomnou spätosťou v modlitbe tak deti vyprosujú pokoj, mier a jednotu na celom svete.

 • Dňa 14.10. 2019 za krásneho jesenného počasia naši mladší žiaci absolvovali didaktické hry a starší žiaci účelové cvičenie. Po úvodnom nástupe žiakov a poučení o bezpečnosti za všetci žiaci v sprievode pedagógov pobrali za stanoveným cieľom.

  Cieľom didaktických hier bolo rozvíjanie telesnej zdatnosti a pohybovej aktivity žiakov, ako aj ochrana zdravia a životného prostredia. V úvode prebiehala zdravotná a dopravná výchova. Nasledoval turistický pochod , a to od budovy školy k Domu smútku v Babíne. Tu žiaci navštívili pamätník padlých vojakov z čias prvej svetovej vojny. Po návrate do areálu školy pokračovali športovými hrami. Po nich boli didaktické hry vyhodnotené.

 • Aj tento rok žiaci združení v kolégiu Zelenej školy pod vedením koordinátorky Zelenej školy Mgr. Anny Dendisovej pripravili 10. októbra "chutnú" aktivitu, počas ktorej žiaci spolu s učiteľmi varili výživu z jabĺk. Vyrobili si tak spoločne pochúťku, ktorá neobsahuje žiadne chemické konzervanty. Viac o aktivitách Zelenej školy sa môžete dozvedieť na: https://zsmsbabin.edupage.org/text/?text=text/text6&subpage=9.

 • Preventívno- vzdelávací program s názvom Bezpečnosť na cestách sa na našej škole uskutočnil 10.10.2019.
  Lektorom bol kapitán Mgr. Tibor Šándor z Policajného zboru v Dolnom Kubíne, ktorý sa venuje preventívnym programom pre žiakov. Cez poučnú prednášku a dialóg so žiakmi si mladší žiaci mohli preveriť svoje vedomosti
  z dopravnej výchovy. Nastolením rôznych simulačných situácií si tiež pripomenuli, ako sa správne a bezpečne pohybovať po cestách, ako predchádzať nebezpečným situáciám. V závere prednášky si žiaci pozreli poučnú rozprávku. Starší žiaci absolvovali prednášku o prevencii patologických javov, o kyberšikane, ako aj o trestnoprávnej zodpovednosti. Veríme, že sme ponúknutým preventívnym programom prispeli k väčšej zodpovednosti a uvedomelosti žiakov, a že si žiaci z prednášky odniesli nielen príjemné zážitky, ale aj dobré rady, ako si chrániť svoje zdravie. okolí

 • Dňa 9.10. 2019 naši žiaci zažili príjemné prekvapenie, keď sa telocvičňa zrazu zmenila na obrovskú kupolu- planetárium. Návšteva mobilného planetária v našej škole mala vzdelávací charakter. Cez filmovú rozprávku sa žiaci zrozumiteľnou formou dozvedeli základy astronómie . Mali možnosť bližšie spoznať vesmír, hviezdy, planéty a ich mesiace, a tak si upevniť a prehĺbiť vedomosti z prírodovedy.
  Vďaka modernej digitálnej projekcii s 3D efektom a priestorovému zvukovému systému sa dej rozprávky premietal na celú plochu kupoly. Žiaci sa tak virtuálne stali súčasťou vesmírneho sveta, čím sa zážitok znásobil.
  Celú projekciu mohli navyše sledovať poležiačky, čo malo pre žiakov aj relaxačný účinok.

 • Dňa 9. 10.2019 mladší žiaci našej školy absolvovali v rámci regionálnej výchovy prednášku s príslušníkom Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne pánom Michalom Michalicom. Táto mala preventívno-vzdelávací charakter.
  Samotná prednáška sa niesla v duchu dialógu so žiakmi, prezentácie výstroje a výzbroje hasiča, ktoré si mohli žiaci aj následne vyskúšať. Mali tiež možnosť bližšie sa zoznámiť s náplňou práce členov hasičského a záchranného zboru, so zážitkami z rôznych zásahov, ako aj s prevenciou vzniku požiaru, bezpečnosťou na ceste, pri hrách, pri plávaní. Veríme, že touto podnetnou prednáškou sme zodpovedali na všetky otázky , ktoré
  mali žiaci už vopred pripravené na toto stretnutie.

 • So začiatkom nového školského roka sa k nám znenazdajky prikradla a začala kraľovať jeseň. Ranné hmly, vietor, napradené pavučiny, vôňa jabĺk, zber úrody ,opadávanie listov zo stromov, odlet vtákov do teplých krajín, príprava živočíchov na zimu – aj takto jeseň pripravuje prírodu na odpočinok a jej znovuzrodenie. Jeseň hýri tými najpestrejšími farbami, ktoré svojou krásou oslovia každého z nás.

  Túto jeseň sme pripravili pre našich žiakov pracovnú súťaž s názvom : Jeseň očami detí v obraze – ráme. Úlohou žiakov je v mesiaci október zobraziť jeseň podľa vlastnej fantázie. Na výrobu môžu využiť plody, listy a rôzny prírodný materiál. Výrobok, zobrazenie jesene však musí byť v ráme.

 • 26. september patrí oslave jazykov v celej Európe už od roku 2001. Jeho cieľom je prostredníctvom rôznych aktivít upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť jazykovú a kultúrnu rôznorodosť, ako aj zvyšovať záujem o učenie sa viacerých jazykov.

  Aj tento školský rok sme pre našich žiakov pripravili rôzne aktivity. Prezentácia anglicky hovoriacich krajín im priblížila mnohé zaujímavosti. Prostredníctvom nej, ako aj v spoločnej diskusii, spoznali významné mestá , pamiatky a kultúru týchto krajín. Spoločne vyrobili vlajky, ktoré boli súčasťou plagátu, na ktorý žiaci okrem kresieb vytvárali myšlienkovú mapu na tému : Prečo sa učiť cudzie jazyky? Musíme uznať, že nás žiaci milo prekvapili svojimi skvelými nápadmi.

 • Tento rok prebieha už 5. ročník Európskeho týždňa športu , ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity, a to nielen počas tohto týždňa, ale počas celého roka.

  V dňoch od 23.9. do 27. 9.2019, v poobedňajších hodinách, naši učitelia motivovali žiakov k fyzickej aktivite, a to pestrou ponukou tých najrôznejších pohybových aktivít určených pre mladších, či starších žiakov našej školy. Žiakom bol ponúknutý volejbal, vybíjaná, šach, crossbar chalenge, prekážkové dráhy, lov, štafetové hry, pohybové hry a súťaže a kolektívne hry.

 • Prehľad aktivít organizovaných v rámci Európskeho týždňa športu:

  Pondelok (23.9.)- Volejbal (13:15 - 14:15)

  Utorok (24.9.) - Šach (13:15 - 14:15)

  Utorok (24.9.)- Vybíjaná (13:15 - 14:30)

  Streda (25.9.)- Pohybové hry a súťaže (13:00 - 14:30)

  Štvrtok (26.9.) - Crossbar chalenge, prekážková dráha, lov (13:30 - 14:30)

  Piatok (27.9.) - Štafetové hry, pohybové hry, kolektívne hry s ŠKD (13:00 - 15:00)

 • Dňa 13.9.2019 sme privítali v našej škole pána Drahoša Daloša, multiinštrumentalistu a sólistu, ktorý sa venuje výrobe tradičných hudobných nástrojov. Prvým nástrojom, ktorý vyrobil bola G fujara, neskôr šesťdierové píšťaly, dvojačky , koncovky, kostené handrárskepíšťalky a napokon gajdy. Svoje hudobné nástroje vystavoval v mnohých európskych krajinách, ako aj na svetovej výstave hudobných nástrojov vo Frankfurte a Bruseli , vďaka čomu sa jeho nástroje dostali takmer na všetky kontinenty sveta.Toto kultúrne podujatie pozostávalo z veľmi zaujímavej prezentácie spojenej s prednáškou a dialógom so žiakmi. Prezentácia výstižne priblížila žiakom zrod fujary, a to od hľadania vhodného materiálu- bazy čiernej, až po samotnú výrobu a zdobenie hudobného nástroja.Nasledovalo predstavovanie samotných hudobných nástrojov pánom Dalošom, ktorý postupne zahral na každom z nich. Žiaci hru sprevádzali spevom ľudových piesní. Taktiež si mohli zahrať na niektorých z nich.Počas celého kultúrneho podujatia panovala skvelá nálada, žiaci boli veľmi nadšení, o čom svedčil silný aplauz v jeho závere.

 • Dňa 12.9.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili poznávacej exkurzie s názvom Náboženstvo Oravy, ktorá bola zároveň poslednou veľkou projektovou aktivitou v rámci projektu EUROMOSAICA (Erasmus+). Počas tejto aktivity sme si pripomenuli rôznorodosť náboženstva na Orave dnes a v minulosti. V nadväznosti na Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia sme navštívili Židovský cintorín v Námestove, ktorý je živou pamiatkou na rozsiahlu židovskú komunitu, ktorá žila na Orave pred 2. svetovou vojnou. Návšteva cintorína bola spojená s prednáškou, počas ktorej p. Kurtulík z OZ Pamätaj priblížil žiakom nielen židovský cintorín, ale aj snahu o jeho obnovu a pamätníky, ktoré sa na ňom nachádzajú. V Tvrdošíne žiaci navštívili jednu z najstarších sakrálnych pamiatok na Orave, katolícky gotický kostol Všetkých svätých z 1. polovice 15. storočia. Žiaci si okrem barokového oltára a neskororenesančnej kazateľnice mohli pozrieť aj nádherný kazetový strop a klenbové maľby. Kostol bol v roku 2008 zapísaný na Zoznam svetového dedičstva UNESCO, rovnako ako aj artikulárny evanjelický kostol v Leštinách. Kostol v Leštinách bol poslednou zástavkou, pri ktorej sa žiaci dozvedeli viac aj o boji za náboženskú slobodu v minulosti. Evanjelický kostol žiakov fascinoval nielen príbehom o jeho vzniku, svojou výzdobou, ale aj jeho spätosťou so životom P.O.Hviezdoslava.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Sobota 7. 12. 2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria