Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Mapa

ASISTENT UČITEĽA

EUROMOSAICA - Erasmus+

 • Ľudová múdrosť hovorí: „Každý deň jablko, od lekára ďaleko.“


  Jablko povzbudzuje nielen nervový systém, ale tiež posilňuje organizmus svojimi minerálmi a vitamínmi.
  Aj tento školský rok sme si pripomenuli Deň jablka, a to v rámci triednických hodín. Každá trieda si pripravila pod vedením svojich triednych učiteliek veľmi bohatú a pestrú ponuku aktivít. Popri aktívnej diskusii o jablkách, žiaci výtvarne zobrazovali tieto plody rôznymi technikami. Tvorili projekty, vymýšľali jablkám vlastnosti, vytvárali pojmové mapy, navrhovali využitie jabĺk v domácnosti. Nechýbala vlastná tvorba poézie, prózy, čítanie
  rozprávok a príbehov o jablku, spievanie piesní, ako aj vyhľadávanie informácií o vitamínovej hodnote jabĺk, či receptov, kde hlavnou surovinou boli jablká. Žiaci mali možnosť ochutnať aj rôzne odrody jabĺk, či jablkovú detskú výživu.
  Veríme, že sa žiakom aktivity nielen páčili, ale ich aj vedomostne obohatili.

 • Dňa 15.10.2018 sa uskutoční Jesenný beh. Prihlásení žiaci sa stretnú pred školou o 13:00. Je potrebné

  obuť si športovú obuv a zobrať si so sebou pitný režim.

 • Oznamujeme rodičom, že dnes (10.10.) pokračujú aktivity v rámci plnenia úloh Zelenej školy a ENV pod

  témou Týždeň zdravej výživy. Začiatok je o 13:00 v učební technickej výchovy. Prihlásení žiaci si so

  sebou prinesú škrabku na zemiaky, lyžičku a nádobku na výživu.

 • Počuť z lesa zajkov hvizd,

  že odpadol zlatý list.

  Každý, kto ho prečíta,

  vie, že jeseň prekvitá.

  S príchodom nového školského roku sa začala k nám pomaly prikrádať aj farebná, čarokrásna jeseň. S jeseňou prichádza aj naša ponuka na pracovnú súťaž s názvom Kúzlenie z lístia. Úlohou žiakov je vyrobiť akýkoľvek výrobok z jesenného lístia stromov. Vyhodnotenie súťaže bude pred jesennými prázdninami.

  Tešíme sa na vaše skvelé nápady!

 • Športové popoludnie sa uskutočnilo dňa 27.9. 2018 v poobedňajších hodinách od 14:00 na školskom ihrisku za školou pod vedením p. uč. Mgr. A Dendisovej a Mgr. Z. Portálovej.

  Štafetový beh:

  1. Ľubko Jucha 8. roč 16:00 s

  Jožko Červeň 8. roč 16:00 s

  1. Daniel Bukovský 8. roč. 17:00 s

  Filip Hutira 8. roč. 17:00 s

  1. Denis Brnkaľák 8. roč. 18:03 s

  Timotej Brnkaľák 6. roč. 18:03 s

  1. Klaudia Babinská 8. roč. 18:05 s

  Adelka Parišková 8. roč. 18:05 s

 • Dátum 26. 9. sa každoročne spája s oslavou Európskeho dňa jazykov a je oslavou všetkých jazykov používaných v Európe. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o rozmanitosti jazykov v Európe, podporiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť a zvýšiť záujem o učenie sa viacerých jazykov.

  Pri tejto príležitosti sme pre žiakov našej školy v poobedňajších hodinách pripravili rôzne aktivity.

  Žiaci 1.stupňa vytvárali veľký jesenný strom, ktorý zdobili farebnými listami. Tieto dotvárali vlajkami a pozdravmi mnohých európskych krajín. Spoločne si tiež priblížili kultúru a tradície anglického jazyka ochutnávkou tradičných anglických sušienok.

 • Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, motivovať ich k pohybu bolo cieľom Európskeho týždňa športu aj na našej škole. Tento odštartoval už štvrtý ročník svojej existencie.

  Počas celého týždňa, a to od 24.9. do 28.9. 2018 pedagógovia zabezpečili širokú ponuku pohybových aktivít pre mladších i starších žiakov. V ponuke bol futbal, vybíjaná, volejbal, skoky, behy, hody, naháňačky, štafetové hry, prekážkové dráhy, skok vo vreci, kohútie zápasy, šachový turnaj a turnaj v dáme. Aj keď počasie nebolo veľmi priaznivé a museli sme realizovať niektoré pohybové aktivity v telocvični , tešili sme sa z veľmi veľkej účasti.

 • Vážení rodičia! P. učiteľ Horský nemôže náhle zo zdravotných dôvodov tento školský rok viesť cykloturistický krúžok. Prosíme rodičov žiakov, ktorí boli na tento krúžok prihlásení, aby do zajtra nahlásili zmenu záujmového útvaru písomne v žiackej knižke alebo podpísanou SMS na tel. č. 0911130368. Záujmový útvar Športové hry je už uzavretý, žiaci si môžu vybrať z týchto záujmových útvarov: Hasičský krúžok (14 voľných miest), Hudobno-dramatický krúžok (10 voľných miest), Futbalový krúžok OŠK, ERKO (8 voľných miest), Šikovné ruky (12 voľných miest).

 • 21. septembra 2018 žiaci našej školy absolvovali jesenné didaktické hry a účelové cvičenie, a to za krásneho slnečného počasia

  Po úvodnom nástupe žiakov a poučení o bezpečnosti boli žiaci 1. i 2. stupňa oboznámení s ich cieľom a trasou.

  Didaktické hry/ žiaci 1. stupňa ZŠ/ mali turisticko – rekreačný charakter a ich cieľom bolo preveriť, upevniť a prehĺbiť vedomosti z oblasti prírodovedy a vlastivedy, ako aj prierezových tém. Turistický pochod smeroval od budovy ZŠ cez hlavnú komunikáciu smerom na Bučinu a pokračoval k Bučníkom. V cieli nasledoval oddych spojený s opekačkou. Po výdatnej desiate sa žiaci oboznámili s pripravenými stanovišťami, a to so zdravotnou výchovou, prírodovedou, dopravnou, regionálnou a brannou výchovou. Úlohou žiakov /triedy ako skupiny/ bolo prejsť všetkými stanovišťami a plniť požadované úlohy, ktoré mali praktický či teoretický charakter. Za splnenie požadovaných úloh získavala každá skupina písmenká, z ktorých po absolvovaní všetkých stanovíšť musela z písmen poskladať slovo- indíciu k hľadaniu pokladu. Poklad v podobe sladkostí sa podarilo najrýchlejšie nájsť žiakom štvrtého ročníka. Tí sa však so svojim pokladom rozdelili so všetkými žiakmi, čo bolo od nich veľmi pekné. Ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

 • Počas tohto týždňa (24.9. - 30.9.) budú na našej škole prebiehať aktivity v rámci Európskeho týždňa športu:

  24.9. - Vybíjaná (Ing. Baláková, Mgr. Trabalíková)

  25.9. - Kohútie zápasy a prekážkové dráhy pre 1. stupeň (PaedDr. Kotúľová, Mgr. Farská, PaedDr. Klokočíková, Mgr. Kumorová)

  25.9. - Volejbal, futbal (Mgr. Tisoňová, Ing. Šalata)

  26.9. - Šachový turnaj, turnaj v dáme (Mgr. Kurčinová, PaedDr. Kurčinová)

  26.9. - Streľba zo vzduchovky (PaedDr. Múdra, p. Múdry) - v prípade priaznivého počasia

 • Dňa 23.9.2018 sa uskutoční plenárne rodičovské združenie o 15:00 v budove základnej školy. Srdečne Vás pozývame.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Po dvojmesačnom oddychu sa školský rok 2018/2019 začína 3. septembra 2018 (pondelok) slávnostnou svätou omšou v miestnom kostole o 8:00 h. Po svätej omši sa stretneme v škole, kde spoločne otvoríme nový školský rok.

  Prevádzka školského klubu začína od utorka 4. septembra.

  Prevádzka materskej školy začína v pondelok 3. septembra.

  Učebnice žiaci dostanú v utorok 4. septembra.

 • Mladší žiaci našej školy sa v závere školského roka zúčastnili výletu- exkurzie, a to dňa
  26.6.2018 v Liptovskom Mikuláši. Táto mala vlastivedný a prírodovedný charakter. Počas
  cestovania žiaci mali možnosť pozorovať dediny, mestá, hrady, rieky obklopené prekrásnou
  slovenskou prírodou.
  V Liptovskom Mikuláši navštívili KONTAKTNÚ ZOO, kde sa žiaci zoznámili so svetom
  zvierat úplne zblízka. Od ošetrovateľov sa dozvedeli množstvo informácií a zaujímavostí zo
  života zvierat, a to od bežných druhov až po exotické. V sprievode ošetrovateľov prichádzali
  aj do bezprostredného kontaktu so zvieratkami.
  Taktiež navštívili motýliu záhradu s množstvom živých, tropických, pestrofarebných
  motýľov a oázu pestrofarebných kvetov, kde žiaci mali možnosť pozorovať ich pokojný
  čarovný svet.
  Aj keď nám počasie veľmi neprialo, veríme, že exkurzia splnila svoj účel a žiaci si odniesli
  nezabudnuteľné zážitky.

 • Oslava MDD sa našej škole konala 1. 6. 2018 a bola spojená s didaktickými hrami na 1. stupni a účelovým cvičením na 2. stupni ZŠ.

  Po úvodnom nástupe žiakov a poučení o bezpečnosti nasledoval turistický pochod, ktorého trasa bola od budovy ZŠ na obecné ihrisko.

  Žiaci 1. stupňa v rámci didaktických hier mali pripravené štyri stanovištia so zdravotnou prípravou, športovými aktivitami, dopravnou výchovou a brannou výchovou. Úlohou žiakov bolo prejsť všetkými stanovišťami, plniť požadované úlohy, ktoré mali praktický či teoretický charakter. Nechýbalo súťaženie či prekonávanie rôznych prekážok. Za splnenie požadovaných úloh získavali body v podobe pečiatok, ktoré si následne mohli zamieňať za drobnú sladkú odmenu.

 • Dňa 30.5. 2018 sa mladší žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Zuberci, ktorá mala historický a poznávací charakter.

  Žiaci mali možnosť navštíviť Múzeum oravskej dediny, ktoré je umiestnené v prekrásnom prírodnom prostredí. Návšteva jednotlivých stavieb ľudovej architektúry ako aj samotné zariadenie domčekov a chov domácich zvierat utvárala v žiakoch dokonalú predstavu života a práce ľudí v minulosti na Orave. Žiaci sa tiež zúčastnili rôznych prednášok, ukážok tradičného remeselného spracovania rôznych materiálov, a to napríklad hrnčiarstvo, drotárstvo, keramikárstvo, tkáčstvo, výroba sviečok či medovníkov a pod.

 • Do súťaže sa zapojilo 23 žiakov s viac ako 30 výrobkami. Úlohou žiakov bolo počas
  2 mesiacov zhotoviť taký výrobok z plastu, ktorý sa bude dať zavesiť na vopred pripravený
  jarný strom a bude tiež súvisieť so životom stromu. Odpadový materiál – plast sa tak pod
  rukami našich žiakov zmenil na krásne výrobky, ktoré postupne zapĺňali a zdobili jarný strom
  v areáli našej školy. Okrem listov a rôznofarebných kvetov nechýbali vtáčiky, vtáčie búdky,
  hniezda a pod. Každý výrobok bol však iný, niečím zaujímavý, výnimočný.
  Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na ich tvorbe.
  Ďakujeme tiež mamičkám zo ZRŠ za vecné ceny, ktoré do súťaže venovali.

 • Dňa 1.6.2018 (piatok) sa uskutočnia oslavy MDD. Zraz všetkých žiakov je o 8:00 hod na multifunkčnom ihrisku za školou. Je potrebné, aby si žiaci so sebou vzali šiltovku, pitný režim, desiatu. Občerstvenie zabezpečuje ZRŠ. Predpokladaný koniec osláv MDD je o 11:00.

 • V školskom roku 2017/2018 žiaci Základnej školy s materskouškolou Babín pokračujú v projekte Tajný život mesta. Na projekte pracujú deviatačky Zlatica Michalčíková, Terézia Lipničanová a ôsmačky Liana Mikulášová, Chiara Paľová pod vedením koordinátorky Mgr. Anny Dendisovej. Ciele projektu:

  • zdieľať v krajine to, čo považujeme za jedinečné a zvláštne a zvýšiť environmentálne povedomie o biodiverzite (biologickej rozmanitosti) miest a obcí, ktorá je dôležitým prvkom ich udržateľnosti a rozvoja,

  • vytvoriť quest (hľadačku), ktorá by mala návštevníkom našej obce priblížiť jej prírodné bohatstvo a biodiverzitu,

 • Staviame my máje, čo nám dajú za ne?

  Pálenky červenej do krpky hlinenej.

  Máj, máj, máj, zelený pod oblôčkom sadený.

  Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa označuje ako máj- vysoký rovný strom zbavený kôry a vrcholec zdobený pestrofarebnými stuhami.

  Zvyk stavania májov sa zachoval dodnes, stavia sa však zväčša iba jeden ozdobený máj uprostred dediny .Vztýčený zostáva počas celého mája.

 • Koľkokrát si sa mama nado mnou skláňala,

  koľkokrát tvoja ruka tvár mi pohládzala,

  so mnou si sa smiala,

  so mnou si kráčala,

  krajinou šťastného detstva...

  Slová vďaky v podobe krásneho kultúrneho programu vyjadrili naši žiaci mamičkám na oslave Dňa matiek, ktorá sa konala dňa 6. 5. 2018 v Kultúrnom dome v Babíne.

  Po slávnostnom príhovore pána starostu Martina Matysa a pani riaditeľky Anny Kurčinovej predviedli bohatý kultúrny program našich najmenší – škôlkari. Nasledoval program našich žiakov. Tento si pripravili pod vedením svojich pani učiteliek. Okrem milého príhovoru k mamkám sa predviedli modernými i ľudovými piesňami a tancami. Žiačky 9. ročníka priblížili svojou prezentáciou projekt Tajný život mesta.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Utorok 16. 10. 2018

Narodeniny a meniny

Zajtra (Streda 17.10.2018)
Tímea Šilláková (V.)
Pozajtra (Štvrtok 18.10.2018)
Martin Líška (IX.)
Lenka Papáková (IX.)
Lukáš Lastovka (V.)

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria