Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Mapa

ASISTENT UČITEĽA

 • V dňoch od 19.2.2018 do 23.2.2018 sú jarné prázdniny. Materská škola a školský klub detí počas jarných prázdnin tiež nebude v prevádzke.

  Školské vyučovanie sa opäť začne v pondelok 26.2.2018.

 • Dňa 13.2.2018 sa na našej škole uskutočnil fašiangový sprievod. Žiaci, oblečení do ľudových masiek a krojov, si za spevu a hry heligónky pripomenuli fašiangové tradície nášho regiónu.

 • Dňa 13.2.2018 (utorok) sa v našej škole uskutoční fašiangové dopoludnie, ktoré bude spojené s fašiangovým sprievodom. Prosíme žiakov, ktorí majú k dispozícii kroj alebo ľudové masky, aby sa formou oblečenia sa do kroja či masky zapojili do fašiangového dopoludnia a tradičného fašiangového sprievodu. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu.

 • Posledný školský deň pred vianočnými prázdninami prebiehal na našej škole netradične a už od rána dýchal príchodom najkrajších sviatkov v roku – Vianocami. Žiaci mali počas celého dňa pripravený bohatý program. Uskutočnila sa burza nepotrebných vecí, na ktorej si žiaci okrem zdokonaľovania sa v oblasti finančnej gramotnosti mohli vymieňať alebo za symbolickú cenu predávať prinesené veci. Prebiehala tiež literárna súťaž Šaliansky Maťko, nasledovalo naspievanie vianočnej piesne s názvom Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám do projektu Euromosaica. Žiaci 2. roč. pod vedením pani učiteliek Mgr. I. Kurčinovej a ršk. PaedDr. Anny Kurčinovej potešili svojimi koledami zamestnancov MŠ, OÚ a potravín.

 • Školské kolo literárnej súťaže Šaliansky Maťko sa na našej škole uskutočnilo 22. 12. 2017. Súťažili žiaci 1. – 7. ročníka, ktorí boli rozdelení do 3 kategórií. Už samotný názov hovorí, že sa súťažilo v prednese povestí.

  Do súťaže sa zapojilo 12 recitátorov a o víťazoch rozhodovala 5-členná porota, ktorú tvorili pedagógovia 1. a 2. stupňa našej školy.

  Rozhodli nasledovne: 1. Kategória- žiaci 1.- 3. ročníka

  1. miesto: Sandra Slameníková - 3. roč.

  2. miesto: Karolína Kunochová -1. roč.

 • Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 8.12.2017. Zapojilo sa do nej 20 žiakov, ktorí vytvorili skutočne nádherné pohľadnice. Každá z nich bola niečím zaujímavá, jedinečná. Žiadnej nechýbala nápaditosť. Niektoré z nich vynikali tvarom, iné technikou alebo kombináciou farieb.

  Každý žiak, ktorý sa zapojil do súťaže bol odmenený vianočnou ozdobou. Tieto do súťaže venovali rodičia zo ZRŠ. Ďakujeme! Ďakujeme všetkým za spoluprácu a tešíme sa na vaše ďalšie nápady v novom roku.

  Prajeme vám šťastné a požehnané Vianoce!

 • Dňa 27.11. 2017 sa našej škole uskutočnili vianočné dielne, ktoré boli zamerané na výrobu vianočnej pohľadnice. Naši žiaci znova ukázali, že sú veľmi tvoriví a plní skvelých nápadov. Spoločne sme si takto mohli spríjemniť tento krásny predvianočný čas. V rámci vianočného workshopu sme si aj splnili ďalšie dve úlohy z nášho medzinárodného projektu Euromosaica. Jednou z nich bolo práve zorganizovať workshop a druhá úloha odoslať vianočné pohľadnice našim partnerským školám zapojených v projekte. Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na pohľadnice od našich partnerov.

 • V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do súťaže z informatiky iBobor. Táto súťaž prebieha online podľa presne stanoveného harmonogramu. Tento rok sa do súťaže zapojilo 70 žiakov vo všetkých kategóriách: Drobci -3. ročník, Bobrík -4. a 5. ročník, Benjamín – 6. a 7. ročník a Kadet- 8. a 9. ročník. 24 žiaci boli úspešní riešitelia, ktorí zároveň získali diplom.

  Zoznam úspešných riešiteľov: Sandra Slameníková 3.

  Dominika Kurčinová 4.

  Lukáš Lastovka 4.

  Jana Šrobová 5.

  Michaela Klimčíková 5.

 • Mladší žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej literárnej súťaže s názvom Voda pre život - život pre vodu, ktorú organizuje nezisková organizácia Kvapka. Cieľom tejto súťaže je motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej tvorby k prírode a k životnému prostrediu.

  Naši žiaci tvorili prevažne poéziu, v ktorej vyjadrovali svoje pocity a kladný vzťah k prírode. Príspevky dopĺňali ilustráciami.

  Vyhlásenie výsledkov bude do 31. 12. 2017. Súťažiacim držíme prsty!

 • Prvé vianočné pohľadnice pochádzali zo Škótska z roku 1840 a neskôr sa rozšírili do celého sveta. Vianočná pohľadnica bola v minulosti takmer jedinou príležitosťou komunikácie medzi vzdialenými príbuznými a priateľmi, prostredníctvom ktorej si mohli odovzdávať vianočné pozdravy a priania. V súčasnosti ich nahrádzajú moderné komunikačné technológie, takže sú pre nás vzácnosťou.

  A keďže sú Vianoce už takmer za dverami, a všetci vnímame príchod čarokrásnych sviatkov, vyhlasujeme pracovnú súťaž s názvom Vianočná pohľadnica. Úlohou žiakov je vytvoriť rôznymi technikami pohľadnicu s vianočným motívom.

 • Základná škola s materskou školou Babín oznamuje, že dňa 22.11.2017 bude z organizačných dôvodov Testovania-5 2017 poskytnuté voľno riaditeľkou školy pre žiakov 6. - 9. ročníka.

 • Milé naše pani učiteľky, páni učitelia, žiaci, rodičia a všetci priatelia školy. V nasledujúcich dňoch bude prebiehať hlasovanie o výherné logo projektu Euromosaica. Stačí kliknúť na uvedený link, vybrať logo, ktoré sa vám najviac páči a zahlasovať. Hlasovať môžu všetci.

  Koniec hlasovania bude 26.11. 2017

  Tak sa rýchlo poponáhľajte nech vyhrá to najlepšie. O výsledkoch hlasovania budeme informovať po skončení súťaže.

  Link potrebný na hlasovanie:

  http://www.easypolls.net/poll.html?p=5a0892a8e4b04d6fbe2d34c0

 • Vyhodnotenie jesennej súťaže, do ktorej sa zapojilo 33 žiakov, prebiehalo dňa 3. 11. 2017.

  Jesenné ozdoby, ktoré žiaci vytvorili vo svojich domovoch , zdobia jesenný strom v areáli našej školy. Musíme uznať, že je sa na čo pozerať a je čo obdivovať. Ozdoby sú skutočne veľmi nápadité, jedinečné, vyrobené z tých najrozličnejších materiálov, či už prírodných alebo odpadových, hýriace tými najpestrejšími farbami jesene.

  Tešíme sa a ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na výrobe týchto výrobkov. Poďakovanie patrí tiež rodičom zo ZRŠ, ktorí venovali súťažiacim vecné odmeny.

 • Upozorňujeme rodičov a žiakov, že počas realizácie stavebných prác v areáli Základnej školy Babín je zákaz vstupu do areálu školy mimo času vyučovania určeného rozvrhom hodín. Zároveň oznamujeme, že bude obmedzený vstup do budovy školy cez hlavný vchod a vstup bude zabezpečený cez zadný vchod. Dané organizačné pokyny platia do odvolania.

 • Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná. 
  Aj napriek Tvojim vráskam, hreje Ťa naša láska. 
  Prajeme Ti milý starký, starká, 
  nech Ťa sila neopúšťa, nech Ti stále slúži zdravie, 
  či je deň, a či noc hustá. / Rúfus /

  Mesiac október bol v roku 1990 vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Jeseň je prekrásnym ročným obdobím, kedy sa celá okolitá príroda oblieka do nádherných pestrofarebných šiat . Aj keď už vetrík silnejšie pofukuje, slnečné lúče stále  pohládzajú naše tváre.

  Práve mesiac október a  jeseň nášho života spolu súvisia, pretože si pripomíname jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená iba v duši človeka,  a to úctu k starším. Úcta k tým, ktorí ťažko pracovali, aby sa nám žilo ľahšie.

 • Dňa 18. 10. 2017 o 9,00 hod  sa aj  žiaci našej školy, v rámci Slovenska,  zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Táto iniciatíva vznikla už  v roku 2005 a je organizovaná pápežskou nadáciou ACN.

  Hlavnou myšlienkou tejto iniciatívy je ukázať , akú veľkú silu má detská modlitba ruženca, ako môže vyprosiť jednotu a mier nielen v našich rodinách a našej krajine, ale i vo svete.

  Patríme teda k 70 krajinám, v ktorých sa naše deti zjednotili v modlitbe ruženca za mier, pokoj a jednotu vo svete.

 • Počas najbližších 2 rokov 2017 - 2019 sa naša škola zapojí do medzinárodného projektu pod záštitou Erasmus +.

  Názov projektu je EUROMOSAICA

  Najlepšie návrhy vyberieme 29. októbra 2017, ktoré postúpia do ďalšieho kola hlasovania. Tí najlepší žiaci budú odmenení.

  Naše partnerské krajiny sú Lotyšsko, Taliansko (Ischia, Taormina), Grécko, Bulharsko, Rumunsko a Turecko.

  EUROMOSAICA

  Pokúsime sa vytvoriť mozaiku medzi Slovenskom a ostatnými krajinami v komunikácii a učení sa.

  Pretože sa počas posledných rokov výrazne zmenil svet a Európa, rozhodli sme sa, že jedným z hlavných cieľov projektu je zdôrazniť, že aj rozdielnosť a rôznorodosť majú pozitívne stránky.

 • Jedným  zo spôsobov, ako chrániť naše životné  ovzdušie, je aj  využívanie mnohých alternatív automobilovej dopravy, napríklad cestovanie autobusom. Okrem iného, cestovanie autobusom nám poskytuje priestor sledovať nielen okolitú krajinu, ale tiež snívať o budúcnosti a rôznych možnostiach prepravy.

  Spoločnosť ARRIVA, v rámci Európskeho týždňa mobility, vyhlásila výtvarnú súťaž pre základné školy na tému- Autobus budúcnosti. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí o ochranu životného prostredia a hľadanie nových riešení, ako chrániť naše ovzdušie. Cestovanie autobusom patrí medzi  významné  alternatívy  ochrany životného prostredia.

 • Deň jablka prebiehal na našej škole 4. 10. 2017, a to v rámci integrovaného tematického vyučovania. Na každom vyučovacom predmete bolo hlavnou témou Jablko. Žiaci sa dozvedeli nielen o význame konzumácie jabĺk pre zdravie človeka, oboznámili sa tiež o vitamínovej hodnote jabĺk, spoznávali rôzne odrody, nechýbali rozprávky, tvorba projektov, riešenia matematických úloh - delenie na časti, váženie a premena jednotiek hmotnosti, tiež vlastná tvorba poézie i prózy, spev piesní, ale aj výtvarné zobrazenia jablka rôznymi technikami, či tvorba videoreceptu.

 • Slniečko už menej hreje,
  šibal vetrík sa len smeje,
  pohvizduje po chotári
  po oblohe ženie chmáry.
  Pozhadzoval všetky listy,
  strom bez listov je už čistý.

  Jeseň je čarovné ročné obdobie hýriace tými najpestrejšími farbami. Jeseň je obdobím dozrievania a zberu plodov ovocia a zeleniny , ako aj odletu sťahovavých vtákov do teplých krajín. S príchodom jesene sa mení celá príroda a prináša  veľké zmeny aj v počasí.. Je  predzvesťou zimy, ktorá prináša do našich príbytkov pokoj a dni oddychu.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Piatok 23. 2. 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 23.2.2018)
Roman Sopko (II.)
Zajtra (Sobota 24.2.2018)
Jozef Červeň (VIII.)
Matej Babinský (VII.)
Matej Rajčan (II.)

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria