Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Mapa

ASISTENT UČITEĽA

EUROMOSAICA - Erasmus+

 • Vážení rodičia! P. učiteľ Horský nemôže náhle zo zdravotných dôvodov tento školský rok viesť cykloturistický krúžok. Prosíme rodičov žiakov, ktorí boli na tento krúžok prihlásení, aby do zajtra nahlásili zmenu záujmového útvaru písomne v žiackej knižke alebo podpísanou SMS na tel. č. 0911130368. Záujmový útvar Športové hry je už uzavretý, žiaci si môžu vybrať z týchto záujmových útvarov: Hasičský krúžok (14 voľných miest), Hudobno-dramatický krúžok (10 voľných miest), Futbalový krúžok OŠK, ERKO (8 voľných miest), Šikovné ruky (12 voľných miest).

 • 21. septembra 2018 žiaci našej školy absolvovali jesenné didaktické hry a účelové cvičenie, a to za krásneho slnečného počasia

  Po úvodnom nástupe žiakov a poučení o bezpečnosti boli žiaci 1. i 2. stupňa oboznámení s ich cieľom a trasou.

  Didaktické hry/ žiaci 1. stupňa ZŠ/ mali turisticko – rekreačný charakter a ich cieľom bolo preveriť, upevniť a prehĺbiť vedomosti z oblasti prírodovedy a vlastivedy, ako aj prierezových tém. Turistický pochod smeroval od budovy ZŠ cez hlavnú komunikáciu smerom na Bučinu a pokračoval k Bučníkom. V cieli nasledoval oddych spojený s opekačkou. Po výdatnej desiate sa žiaci oboznámili s pripravenými stanovišťami, a to so zdravotnou výchovou, prírodovedou, dopravnou, regionálnou a brannou výchovou. Úlohou žiakov /triedy ako skupiny/ bolo prejsť všetkými stanovišťami a plniť požadované úlohy, ktoré mali praktický či teoretický charakter. Za splnenie požadovaných úloh získavala každá skupina písmenká, z ktorých po absolvovaní všetkých stanovíšť musela z písmen poskladať slovo- indíciu k hľadaniu pokladu. Poklad v podobe sladkostí sa podarilo najrýchlejšie nájsť žiakom štvrtého ročníka. Tí sa však so svojim pokladom rozdelili so všetkými žiakmi, čo bolo od nich veľmi pekné. Ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

 • Počas tohto týždňa (24.9. - 30.9.) budú na našej škole prebiehať aktivity v rámci Európskeho týždňa športu:

  24.9. - Vybíjaná (Ing. Baláková, Mgr. Trabalíková)

  25.9. - Kohútie zápasy a prekážkové dráhy pre 1. stupeň (PaedDr. Kotúľová, Mgr. Farská, PaedDr. Klokočíková, Mgr. Kumorová)

  25.9. - Volejbal, futbal (Mgr. Tisoňová, Ing. Šalata)

  26.9. - Šachový turnaj, turnaj v dáme (Mgr. Kurčinová, PaedDr. Kurčinová)

  26.9. - Streľba zo vzduchovky (PaedDr. Múdra, p. Múdry) - v prípade priaznivého počasia

 • Dňa 23.9.2018 sa uskutoční plenárne rodičovské združenie o 15:00 v budove základnej školy. Srdečne Vás pozývame.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Po dvojmesačnom oddychu sa školský rok 2018/2019 začína 3. septembra 2018 (pondelok) slávnostnou svätou omšou v miestnom kostole o 8:00 h. Po svätej omši sa stretneme v škole, kde spoločne otvoríme nový školský rok.

  Prevádzka školského klubu začína od utorka 4. septembra.

  Prevádzka materskej školy začína v pondelok 3. septembra.

  Učebnice žiaci dostanú v utorok 4. septembra.

 • Mladší žiaci našej školy sa v závere školského roka zúčastnili výletu- exkurzie, a to dňa
  26.6.2018 v Liptovskom Mikuláši. Táto mala vlastivedný a prírodovedný charakter. Počas
  cestovania žiaci mali možnosť pozorovať dediny, mestá, hrady, rieky obklopené prekrásnou
  slovenskou prírodou.
  V Liptovskom Mikuláši navštívili KONTAKTNÚ ZOO, kde sa žiaci zoznámili so svetom
  zvierat úplne zblízka. Od ošetrovateľov sa dozvedeli množstvo informácií a zaujímavostí zo
  života zvierat, a to od bežných druhov až po exotické. V sprievode ošetrovateľov prichádzali
  aj do bezprostredného kontaktu so zvieratkami.
  Taktiež navštívili motýliu záhradu s množstvom živých, tropických, pestrofarebných
  motýľov a oázu pestrofarebných kvetov, kde žiaci mali možnosť pozorovať ich pokojný
  čarovný svet.
  Aj keď nám počasie veľmi neprialo, veríme, že exkurzia splnila svoj účel a žiaci si odniesli
  nezabudnuteľné zážitky.

 • Oslava MDD sa našej škole konala 1. 6. 2018 a bola spojená s didaktickými hrami na 1. stupni a účelovým cvičením na 2. stupni ZŠ.

  Po úvodnom nástupe žiakov a poučení o bezpečnosti nasledoval turistický pochod, ktorého trasa bola od budovy ZŠ na obecné ihrisko.

  Žiaci 1. stupňa v rámci didaktických hier mali pripravené štyri stanovištia so zdravotnou prípravou, športovými aktivitami, dopravnou výchovou a brannou výchovou. Úlohou žiakov bolo prejsť všetkými stanovišťami, plniť požadované úlohy, ktoré mali praktický či teoretický charakter. Nechýbalo súťaženie či prekonávanie rôznych prekážok. Za splnenie požadovaných úloh získavali body v podobe pečiatok, ktoré si následne mohli zamieňať za drobnú sladkú odmenu.

 • Dňa 30.5. 2018 sa mladší žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Zuberci, ktorá mala historický a poznávací charakter.

  Žiaci mali možnosť navštíviť Múzeum oravskej dediny, ktoré je umiestnené v prekrásnom prírodnom prostredí. Návšteva jednotlivých stavieb ľudovej architektúry ako aj samotné zariadenie domčekov a chov domácich zvierat utvárala v žiakoch dokonalú predstavu života a práce ľudí v minulosti na Orave. Žiaci sa tiež zúčastnili rôznych prednášok, ukážok tradičného remeselného spracovania rôznych materiálov, a to napríklad hrnčiarstvo, drotárstvo, keramikárstvo, tkáčstvo, výroba sviečok či medovníkov a pod.

 • Do súťaže sa zapojilo 23 žiakov s viac ako 30 výrobkami. Úlohou žiakov bolo počas
  2 mesiacov zhotoviť taký výrobok z plastu, ktorý sa bude dať zavesiť na vopred pripravený
  jarný strom a bude tiež súvisieť so životom stromu. Odpadový materiál – plast sa tak pod
  rukami našich žiakov zmenil na krásne výrobky, ktoré postupne zapĺňali a zdobili jarný strom
  v areáli našej školy. Okrem listov a rôznofarebných kvetov nechýbali vtáčiky, vtáčie búdky,
  hniezda a pod. Každý výrobok bol však iný, niečím zaujímavý, výnimočný.
  Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na ich tvorbe.
  Ďakujeme tiež mamičkám zo ZRŠ za vecné ceny, ktoré do súťaže venovali.

 • Dňa 1.6.2018 (piatok) sa uskutočnia oslavy MDD. Zraz všetkých žiakov je o 8:00 hod na multifunkčnom ihrisku za školou. Je potrebné, aby si žiaci so sebou vzali šiltovku, pitný režim, desiatu. Občerstvenie zabezpečuje ZRŠ. Predpokladaný koniec osláv MDD je o 11:00.

 • V školskom roku 2017/2018 žiaci Základnej školy s materskouškolou Babín pokračujú v projekte Tajný život mesta. Na projekte pracujú deviatačky Zlatica Michalčíková, Terézia Lipničanová a ôsmačky Liana Mikulášová, Chiara Paľová pod vedením koordinátorky Mgr. Anny Dendisovej. Ciele projektu:

  • zdieľať v krajine to, čo považujeme za jedinečné a zvláštne a zvýšiť environmentálne povedomie o biodiverzite (biologickej rozmanitosti) miest a obcí, ktorá je dôležitým prvkom ich udržateľnosti a rozvoja,

  • vytvoriť quest (hľadačku), ktorá by mala návštevníkom našej obce priblížiť jej prírodné bohatstvo a biodiverzitu,

 • Staviame my máje, čo nám dajú za ne?

  Pálenky červenej do krpky hlinenej.

  Máj, máj, máj, zelený pod oblôčkom sadený.

  Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa označuje ako máj- vysoký rovný strom zbavený kôry a vrcholec zdobený pestrofarebnými stuhami.

  Zvyk stavania májov sa zachoval dodnes, stavia sa však zväčša iba jeden ozdobený máj uprostred dediny .Vztýčený zostáva počas celého mája.

 • Koľkokrát si sa mama nado mnou skláňala,

  koľkokrát tvoja ruka tvár mi pohládzala,

  so mnou si sa smiala,

  so mnou si kráčala,

  krajinou šťastného detstva...

  Slová vďaky v podobe krásneho kultúrneho programu vyjadrili naši žiaci mamičkám na oslave Dňa matiek, ktorá sa konala dňa 6. 5. 2018 v Kultúrnom dome v Babíne.

  Po slávnostnom príhovore pána starostu Martina Matysa a pani riaditeľky Anny Kurčinovej predviedli bohatý kultúrny program našich najmenší – škôlkari. Nasledoval program našich žiakov. Tento si pripravili pod vedením svojich pani učiteliek. Okrem milého príhovoru k mamkám sa predviedli modernými i ľudovými piesňami a tancami. Žiačky 9. ročníka priblížili svojou prezentáciou projekt Tajný život mesta.

 • Pieseň a hudba sú vzájomne späté. Hudba je most, ktorý spája ľudí z rôznych brehov, je prístav, ktorý ničí smútok a lieči starosti, je loďou, ktorá kolíše srdce a dušu. V ľudovej piesni sú navyše zachytené a vyjadrené všetky pocity a túžby, ktoré interpret šíri ďalej.

  Dňa 25.5. 2018 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže s názvom Slávik Slovenska a súťažilo sa práve v speve ľudových piesní, a to v 3 kategóriách.

  1. kategóriu tvorili žiaci - 3. ročníka
  2. kategóriu tvorili žiaci 4.
 • Dovidenia škôlka milá,
  veľa si nás naučila.
  Spievať, kresliť, počítať,
  krásne básne prednášať.
  Dovidenia naše hračky,
  už z nás budú vzorné žiačky.
  Z chlapcov zasa vzorní žiaci,
  nevyhnú sa školskej práci.

  Slávnostný zápis budúcich prvákov sa na našej škole uskutočnil 13. 4. 2018.

  Zúčastnilo sa ho 18 predškolákov, ktorí prišli v sprievode svojich rodičov a pani učiteľky z MŠ. Keď zasadli do školských lavíc, niektoré tváričky žiarili radosťou, z iných sa dala vyčítať nesmelosť a ustráchanosť. Všetci však boli plné očakávania.

 • Dňa 26.3. 2018 sa v poobedňajších hodinách na našej ZŠ uskutočnil literárny kvíz, ktorý bol osobitne určený pre žiakov 1. stupňa a osobitne pre žiakov 2. stupňa.

  Súťažili štyri štvorčlenné družstvá , v ktorých boli zastúpení žiaci z každého ročníka. Žiaci mali možnosť zmerať si sily v rôznych literárnych oblastiach. Otázky z vedomostnej časti boli zamerané na literárne pojmy a poznatky z literatúry. Ďalšiu oblasť tvorili knihy a časopisy. Úlohou žiakov bolo zo zašifrovaných názvov detských kníh napísať ich správny názov ako aj napísať aké detské časopisy poznajú. Nasledovala úloha s názvom správne dvojice. Žiaci mali správne priradiť spisovateľov k dielam a mená spisovateľov k priezviskám. V audio ukážkach rozprávok žiaci identifikovali o akú rozprávku ide a následne uhádnuť správny názov rozprávky. Posledná úloha bola praktická s názvom Slovenské rozprávky – puzzle. Táto bola zameraná na rýchlosť a zručnosť tímov.

 • Svetový deň vody pripadol tento rok na štvrtok 22.3.2018. V tento deň na našej škole prebiehali rôzne aktivity, ktorých cieľom bolo upriamiť pozornosť žiakov na vodu, ktorá je pre život na našej Zemi nenahraditeľná.

  Mladší žiaci si v rámci ITV- integrovaného tematického vyučovania priblížili význam tejto životne dôležitej tekutiny, ako aj racionálne hospodárenie pitnou vodou, dôsledky znečisťovania vodných tokov a pod. Nechýbali ľudové piesne a príbehy s témou vody.

  Starší žiaci si pripravili na danú tému prezentáciu , ktorú priblížili žiakom postupne po triedach.

 • Dňa 19. 3. 2018 žiaci našej školy spolu s triednymi učiteľkami, v rámci triednických hodín, navrhovali a následne vyrábali veľkonočné pohľadnice, ktoré potom putovali do škôl, nielen v našej krajine ale aj do zahraničných škôl v rámci EÚ, zaželať pokojné veľkonočné sviatky.

  Každá trieda vytvorila jedinečné a veľmi pekné pohľadnice. Ich výnimočnosť spočívala nielen v rôznorodých technikách a motívoch, ale tiež vo formátoch, pestrosti a farebnosti.

  Veríme, že práce našich žiakov potešia mnohé deti nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

 • Aktuálne informácie o prebiehajúcich aktivitách Zelenej školy nájdete tu: https://zsmsbabin.edupage.org/text/?text=text/text6&subpage=7

 • Dňa 20. 3. 2018, v rámci otvorenej hodiny , navštívili predškoláci z MŠ najmladších žiakov našej školy. Prišli s krásnym programom v podobe básničiek a pesničiek, ktoré si zaspievali aj spoločne. Naši prváčikovia si tak mohli zaspomínať na časy, ktoré boli tak trošku bezstarostné, na časy, kedy ešte chodili do škôlky. Predškoláci si tiež vyskúšali sedenie v školských laviciach.

  Prváčikovia im na oplátku zaspievali anglickú pieseň a preukázali sa vedomosťami, ktoré nadobudli od začiatku školského roka, a to v oblasti čítania, písania a počítania.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Utorok 25. 9. 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 25.9.2018)
Timotej Brnkaľák (VI.)
Pozajtra (Štvrtok 27.9.2018)
Ema Bajčiová (I.)
Patrik Bukovský (VI.)

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria