Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Mapa

ASISTENT UČITEĽA

EUROMOSAICA - Erasmus+

 • Dňa 4.decembra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili prezentácie divadelných inscenácií, ktoré vznikli v rámci projektu Tvorivé stretnutie s bábkou. Lektorské dielne zamerané na prácu s bábkou v divadelnom predstavení organizovalo Oravské kultúrne stredisko. Všetci zúčastnené tvorili krátke divadelné inscenácie na tému Hviezdoslav. Naši divadelníci si zvolili interpretáciu balady Zuzanka Hraškovie. Oporou im bola bábka, Zuzanka. Súčasťou prezentácie bola tvorivá dielňa s bábkohercom Matejom Valašíkom z bábkového divadla v Žiline.

 • Dňa 6.12.2018 navštívil sv. Mikuláš v podaní žiakov 9. ročníka aj našu školu. O balíčky plné dobrôt sa postarali rodičia zo ZRŠ. Ďakujeme

  Fotogaléria

  https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1231418757012311&type=3

 • Dňa 5.12.2018 sa koná zasadnutie Žiackej školskej rady a kolégia Zelenej školy o 14:00 hod. v triede 5. ročníka - priniesť so sebou materiál na výrobu Vianočnej výzdoby – lep, nožnice, trblietky, farebný papier (môže byť aj novinový) Účasť všetkých členov je povinná!

 • Ja som malý vinšovník,

  zavinšujem ako nik.

  V zime vločiek plný dvorček

  a pod stromček pekný darček.

  Pri stromčeku celú rodinu,

  aby anjel ochraňoval gazdinú.

  Deťom v škole samé jednotky

  a na stole sladké dobrôtky.

  V mesiaci december sme pre našich žiakov pripravili tvorivú vianočnú súťaž s názvom Vianočné kúzlenie. Táto bude mať literárno – pracovný charakter. Úlohou žiakov bude vybrať si tri z kľúčových slov /vločka, anjel, stôl, rodina, škola/ a zložiť vianočný vinš, ktorý bude súčasťou vianočného výrobku, napríklad ozdoby, dekorácie, .... .

 • V dňoch 26.11.-27.11.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili 3. ročníka Medzinárodného festivalu scénického čítania v Českej republike – Huslenkách.

  Žiakov počas pobytu v ČR čakal bohatý program. Prvý deň navštívili Hvezdáreň vo Vsetíne, kde mali bohatú a podnetnú prednášku, z ktorej sa dozvedeli veľa zaujímavostí z oblasti astronómie a kozmonautiky, zoznámili sa s astronomickými prístrojmi a zúčastnili sa astronomického pozorovania. Veľmi zaujímavým sa pre nás stal IKT program, prostredníctvom ktorého sme sa virtuálne preniesli do vesmírneho sveta, ktorého sme sa stali súčasťou.

 • Obec Babín v zastúpení starostom obce Babín Martinom Matysom a riaditeľka ZŠ s MŠ Babín PaedDr. Annou Kurčinová, oznamujú rodičom detí navštevujúcich materskú školu, že zatvorenie prevádzky materskej školy sa predlžuje do 02.01.2019.

  Dôvodom sú nevyhnutné porekonštrukčné práce na budove materskej školy.

 • Dňa 16.11.2018 deviataci usporiadali Katarínsky večierok, ktorý sa každoročne koná v období pred oslavou Kataríny. Na večierku sa zúčastnili žiaci z 5.-8. triedy, a z každej triedy súťažili dvaja súťažiaci. Súťažili v štyroch disciplínach.

  1.súťaž bola kvíz, v ktorom sa súťažiacim celkom dobre darilo.

  2.súťaž bola o rýchlosti, súťažiaci mali za čo najkratší čas preniesť čerešne do nádoby len pomocou úst.

  3.súťaž bola tancovanie, ktoré hodnotili pani učiteľky.

  4.súťaž bola ochutnávka - súťažiaci mali za čo najkratší čas zjesť vopred pripravené jedlo a nápoj do ktorého si vyžrebovali 4 suroviny.

 • Základná škola s materskou školou Babín v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne a Občianskym združením Divadlo nepozná nudu dňa 12. novembra 2018 pripravila pre žiakov oravských základných škôl 1. ročník regionálnej súťaže v scénickom čítaní, ktorý sa uskutočnil v priestoroch ZŠ s MŠ Babín. Súťaž otvorila riaditeľka Základnej školy s materskou školou Babín PaedDr. Anna Kurčinová a zároveň privítala členov odbornej poroty, spisovateľku Martu Hlušíkovú, Mgr. art. Danielu Kubíkovú a Mgr. art. Miroslavu Kupčulákovú. Tento rok si organizátori pre interpretáciu vybrali texty od autoriek Marty Hlušíkovej a Márie Jančovej.

 • Vážení rodičia!

  Dnes Vám budú odovzdané prihlasovacie údaje do elektronickej žiackej knižky. Pre jej spustenie navštívte stránku https://zsmsbabin.edupage.org. V časti prihlásenie zadajte prihlasovacie údaje žiaka a heslo, ktoré si prevezmete od triednych učiteľov. Postup, ako si prezriete známky žiakov, je na obrázkoch v albume. Známky môžete "podpísať" prostredníctvom tlačítka Videl som. Okrem známok tu môžete nájsť aj niektoré poznámky. V prípade, že sa nebudete vedieť do EŽK prihlásiť, nahláste tento problém triednemu učiteľovi.

 • Dňa 21.11.2018 (streda) bude žiakom 2. stupňa udelené riaditeľské voľno z dôvodu prebiehajúceho Testovania-5.

 • Jeseň, pani bohatá, farbí stromy do zlata,

  premaľúva celý sad, zletel vietor šiky- miky,

  hojdá všetky konáriky, vraj by stromy zobliecť rád.

  Vyhodnotenie súťaže Kúzlenie z lístia sa uskutočnilo dňa 5.11.2018.

  Úlohou žiakov bolo vytvoriť z jesenného lístia výrobok. Do súťaže sa zapojilo 35 žiakov a musíme uznať, že dokázali z farebného lístia, a to rôznymi kombinovanými technikami, ako aj obliepaním, stáčaním, zliepaním a aranžovaním vykúzliť prekrásne zvieratká, ikebany, kytičky kvetov, ruže, svietniky, postavy, šarkany, srdiečka, obrázky a rôzne závesné dekorácie.

 • Dňa 9.11.2018 do našej školy zavítal divadelný súbor, s názvom Divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi, so svojím divadelným predstavením Danka a Janka, v ktorom sa nám predstavili hlavné hrdinky – dvojičky, známe z knihy Danka a Janka, od spisovateľky Márie Ďuríčkovej.

  Vystúpenie zaujalo nielen najmenších škôlkarov a žiakov ZŠ, ale aj nás dospelých. Skvelé vystúpenie hercov, pútavý dej, v ktorom sa prelínali fantastické prvky, zaujímavé rekvizity, kostýmy a ich farebnosť vytvárali dobrú náladu, ktorá vládla počas celého divadelného predstavenia. Deti boli nenásilnou formou vťahované do samotného deja predstavenia tým, že hlavné hrdinky neustále komunikovali s publikom. Školou sa tak ozýval smiech, spev a neustály potlesk.

 • „Niekedy plynie život ako krásna melódia, niekedy ako ťažký boj, ale nikdy nezabúdaj, že je len jeden a je tvoj!“

  Tento rok sa oslava konala dňa 6.11.2018 v miestnom kultúrnom dome.

  Žiaci našej školy si pod vedením svojich pani učiteliek pripravili pre našich starkých pútavý kultúrny program, ktorý sa niesol prevažne v ľudovom duchu – spev ľudových piesní, sprevádzaných na heligónkach, tance, povedačky. Nechýbali ani kúzelníci, básne a milé slová, ktorými sa prihovárali svojim starým rodičom, čím vyjadrovali vďaku za všetko to, čo pre nich robia, za ich vzor, za čas, ktorý s nimi trávia, za cenné rady, za to, že sú.

 • Touto cestou sa chceme poďakovať Mgr. Františkovi Slameníkovi s ktorým sme prežili príjemné a zábavné popoludnie v našom ŠKD – „Tekvicovú parádu“. Veľmi si vážime, že p. Slameník si aj napriek svojim povinnostiam našiel pre nás čas a spríjemnil nám pobyt v ŠKD. Veľkú radosť máme aj z darčekov, ktoré nám priniesol. Potešila nás aj prítomnosť p. Šillákovej, ktorá sa k nám pridala a tak tekvicová paráda bola ozaj „PARÁDA“. Ďakujeme. ŠKD SRDIEČKO

 • Obec Babín a Základná škola s materskou školou Babín oznamuje, že v čase od 29.10.2018 bude prerušená prevádzka materskej školy a školskej jedálne do odvolania z dôvodu realizácie projektu "Prístavba a komplexná rekonštrukcia Materskej školy v obci Babín". Deti, ktoré budú materskú školu navštevovať v náhradných priestoroch v budove ZŠ, nastúpia dňa 5.11.2018. Žiakom základnej školy sa nebudú podávať obedy.

 • Môže rozhodnúť o našom zdraví, či chorobe, a to telesnej i duševnej. Zdravá strava neznamená len kvalitné "palivo" pre svaly. Zdravá strava znamená aj výživu pre mozog. Aj to je dôvod, prečo sa naozaj neoplatí ignorovať pojem „zdravá výživa“, a preto sme sa rozhodli, že sa zúčastnime na aktivitách usporiadaných Zelenou školou a ENV.

  1. Zber jabĺk a varenie výživy

  V areáli našej školy sú vysadené ovocné stromy – tri jablone. Tento rok bola na dvoch z nich celkom pekná úroda, a preto sme sa cez aktivity Zelenej školy a ENV rozhodli, že to využijeme.

 • Modlitbou ruženca, dňa 18. 10. 2017 o deviatej hodine, sa hlasy našich žiakov spojili s hlasmi detí, kde vládne mier, ale i s hlasmi detí, kde vládnu vojnové konflikty a nepokoje.

  Zapojili sme sa tak do medzinárodnej iniciatívy, ktorej cieľom je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými prostriedkami, predovšetkým však modlitbou, bojovali za pokoj v ľudskom srdci a mier vo svojich krajinách, ako aj ukázať, akú veľkú silu má detská modlitba ruženca, ako môže vyprosiť jednotu, pokoj a mier nielen v našich rodinách , našej krajine, ale i vo svete.

 • Ľudová múdrosť hovorí: „Každý deň jablko, od lekára ďaleko.“


  Jablko povzbudzuje nielen nervový systém, ale tiež posilňuje organizmus svojimi minerálmi a vitamínmi.
  Aj tento školský rok sme si pripomenuli Deň jablka, a to v rámci triednických hodín. Každá trieda si pripravila pod vedením svojich triednych učiteliek veľmi bohatú a pestrú ponuku aktivít. Popri aktívnej diskusii o jablkách, žiaci výtvarne zobrazovali tieto plody rôznymi technikami. Tvorili projekty, vymýšľali jablkám vlastnosti, vytvárali pojmové mapy, navrhovali využitie jabĺk v domácnosti. Nechýbala vlastná tvorba poézie, prózy, čítanie
  rozprávok a príbehov o jablku, spievanie piesní, ako aj vyhľadávanie informácií o vitamínovej hodnote jabĺk, či receptov, kde hlavnou surovinou boli jablká. Žiaci mali možnosť ochutnať aj rôzne odrody jabĺk, či jablkovú detskú výživu.
  Veríme, že sa žiakom aktivity nielen páčili, ale ich aj vedomostne obohatili.

 • Dňa 15.10.2018 sa uskutoční Jesenný beh. Prihlásení žiaci sa stretnú pred školou o 13:00. Je potrebné

  obuť si športovú obuv a zobrať si so sebou pitný režim.

 • Oznamujeme rodičom, že dnes (10.10.) pokračujú aktivity v rámci plnenia úloh Zelenej školy a ENV pod

  témou Týždeň zdravej výživy. Začiatok je o 13:00 v učební technickej výchovy. Prihlásení žiaci si so

  sebou prinesú škrabku na zemiaky, lyžičku a nádobku na výživu.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Pondelok 17. 12. 2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria