Navigácia

História školy Školský výchovný program Školský vzdelávací program Školský klub Súkromná umelecká škola- pobočka Babín Zmluvy Faktúry 2012 Faktúry Školská jedáleň 2012, 2013 Faktúry 2013

Škola , školské dokumenty

História školy

V obci Babín sa vyučovalo od nepamäti. Vyučovanie prebiehalo v starej drevenej škole, ktorá stála pozdĺž hlavnej cesty na pozemku dnešného školského dvora. Táto však mala len jednu učebňu, no v roku 1934 zhorela. Budova starej školy bola postavená v roku 1911. Do roku 1918 sa tu vyučovalo len po maďarský.
 
 
Po vzniku prvej Československej republiky v roku 1918 sa znovu začalo vyučovať v slovenskom jazyku. Deti však chodili do školy len cez zimné mesiace, lebo na jar, v lete a v jeseni museli rodičom pomáhať na poli.

Vojnové pomery v rokoch 1939 -1945 znamenali devastáciu už aj tak dosť biednych škôl - učitelia museli odísť na front a školy na Orave sa zmenili na ubytovne pre vojsko.

Po roku 1945 dochádza k poštátneniu škôl na celom území Slovenska.

Z tunajšej "Rímskokatolíckej ľudovej školy" sa stala "Štátna ľudová škola" a neskôr "Národná škola" .

V rokoch 1969 -1972 sa pracovalo na stavbe dnešnej základnej školy, na pôde ktorej sa vyučovali len žiaci 1. - 4. ročníka. Vyššie ročníky 5. - 9. navštevovali Základnú školu v Hruštíne. V školskom roku 2000 - 2001 sme sa stali plneorganizovanou školou. Na domácej pôde sme privítali žiakov druhého stupňa a s nimi i početnejší učiteľský zbor. Tento významný krok v dejinách školy nebol spojený len s pozitívnymi zmenami. Na školu pribudlo 120 žiakov a tí sa až do júna 2010 vyučovali v priestoroch, v ktorých sa kedysi učilo o polovicu menej detí. Dve triedy ZŠ boli zriadené v priestoroch materskej školy.

Od septembra 2010 vďaka rekonštrukcii a prístavbe budov ZŠ a MŠ sa všetky triedy vyučujú v budove ZŠ, pri ktorej obec pristavila aj nové multifunkčné ihrisko využívané nielen žiakmi školy, ale aj obyvateľmi obce a okolitých dedín.


 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368

  fax: 043 55 77 210

Fotogaléria