Navigácia

Naše projekty E twinning Dialog faktu a fantazie Zelená škola 2014 / 2015 Zelená škola 2015/2016 Zelená škola 2016 / 2017 EUROMOSAICA (Erasmus+) Zelená škola 2017/2018 Tajný život mesta Zelená škola 2018-2020

EUROMOSAICA (Erasmus+)

Základná škola s materskou školou Babín rozbieha v poradí už štvrtý medzinárodný projekt pod názvom Euromozaica. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov bude základná škola spolupracovať so siedmimi partnerskými základnými školami z Ventspils (Lotyšsko), Ischia (Taliansko), Taormina (Taliansko), Adana (Turecko), Filotas (Grécko), Vladesti (Rumunsko), Rakovski (Bulharsko). Hlavným cieľom projektu je vyzdvihnúť povedomie rôznorodosti európskych krajín. Pokúsime sa vytvoriť mozaiku
medzi našou krajinou a ostatnými partnerskými krajinami. Poukázať na to, že aj rozmanitosť má svoje pozitívne aspekty. Naučiť žiakov pochopiť, že byť iný nie je zlé. Projekt sa venuje ôsmim dôležitým hodnotám, ktoré prestavujú kúsky do mozaiky: Jazyk a kultúra, zvyky, obyčaje a slávnosti, tradičné oblečenie a folklór, Jedlo a rituály, náboženstvo a náboženské zvyky, tradičné remeslá, život v rodine a spoločnosti, multikulturalita v krajine.

Prvé nadnárodné stretnutie koordinátorov projektu v Rumunsku

Aj my sme sa, teraz v novembri,  v čase od 6.11. do 10.11. 2017 zúčastnili na prvom nadnárodnom stretnutí, ktoré  sa uskutočnilo vo Vladesti v Rumunsku. Navštívili sme základnú školu, kde sme mali možnosť spoznať kolektív učiteľov a priestory školy. Stretli sme sa s veľmi milými ľuďmi, ktorí nás príjemne privítali a pripravili pre nás zaujímavý program, počas ktorého sme mali možnosť spoznať rumunskú tradičnú kultúru, hudbu a jedlo.

Ďalšie stretnutie nás čaká v marci 2018 na Sicílii v Taliansku tentoraz už aj s deťmi, počas ktorého sa zoznámime s tradičnou hudbou a tancom všetkých krajín. Budú pre nás pripravené dielne o tradičnej kuchyni, jedle a stravovacích návykoch a zvykoch.

Vianočné tvorivé dielne

Dňa 27.11. 2017 sa našej škole uskutočnili vianočné dielne, ktoré boli zamerané na výrobu vianočnej pohľadnice. Naši žiaci znova ukázali, že sú veľmi tvoriví a plní skvelých nápadov. Spoločne sme si takto mohli spríjemniť tento krásny predvianočný čas. V rámci vianočného workshopu sme si aj splnili ďalšie dve úlohy z nášho medzinárodného projektu Euromosaica. Jednou z nich bolo práve zorganizovať workshop a druhá úloha odoslať vianočné pohľadnice našim partnerským školám zapojených v projekte. Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na pohľadnice od našich partnerov.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria