Navigácia

Naše projekty E twinning Dialog faktu a fantazie Zelená škola 2014 / 2015 Zelená škola 2015/2016 Zelená škola 2016 / 2017 EUROMOSAICA (Erasmus+) Zelená škola 2017/2018 Tajný život mesta Zelená škola 2018-2020 Náučný chodník Zelená škola 2020 - 2022

EUROMOSAICA (Erasmus+)

 

Základná škola s materskou školou Babín rozbieha v poradí už štvrtý medzinárodný projekt pod názvom Euromosaica. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov bude základná škola spolupracovať so siedmimi partnerskými základnými školami z Ventspils (Lotyšsko), Ischie (Taliansko), Taorminy (Taliansko), Adany (Turecko), Filotas (Grécko), Vladesti (Rumunsko), Rakovski (Bulharsko). Hlavným cieľom projektu je vyzdvihnúť povedomie rôznorodosti európskych krajín. Pokúsime sa vytvoriť mozaiku medzi našou krajinou a ostatnými partnerskými krajinami. Poukázať na to, že aj rozmanitosť má svoje pozitívne aspekty. Naučiť žiakov pochopiť, že byť iný nie je zlé. Projekt sa venuje ôsmim dôležitým hodnotám, ktoré predstavujú kúsky do mozaiky: Jazyk a kultúra, zvyky, obyčaje a slávnosti, tradičné oblečenie a folklór, jedlo a rituály, náboženstvo a náboženské zvyky, tradičné remeslá, život v rodine a spoločnosti, multikulturalita v krajine.

PRVÉ NADNÁRODNÉ STRETNUTIE  V RUMUNSKU, VLADESTI

Aj my sme sa, teraz v novembri,  v čase od 6.11. do 10.11. 2017 zúčastnili na prvom nadnárodnom stretnutí, ktoré  sa uskutočnilo vo Vladesti v Rumunsku. Navštívili sme základnú školu, kde sme mali možnosť spoznať kolektív učiteľov a priestory školy. Stretli sme sa s veľmi milými ľuďmi, ktorí nás príjemne privítali a pripravili pre nás zaujímavý program, počas ktorého sme mali možnosť spoznať rumunskú tradičnú kultúru, hudbu a jedlo.

Ďalšie stretnutie nás čaká v marci 2018 na Sicílii v Taliansku tentoraz už aj s deťmi, počas ktorého sa zoznámime s tradičnou hudbou a tancom všetkých krajín. Budú pre nás pripravené dielne o tradičnej kuchyni, jedle a stravovacích návykoch a zvykoch.

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

Dňa 27.11. 2017 sa našej škole uskutočnili vianočné dielne, ktoré boli zamerané na výrobu vianočnej pohľadnice. Naši žiaci znova ukázali, že sú veľmi tvoriví a plní skvelých nápadov. Spoločne sme si takto mohli spríjemniť tento krásny predvianočný čas. V rámci vianočného workshopu sme si aj splnili ďalšie dve úlohy z nášho medzinárodného projektu Euromosaica. Jednou z nich bolo práve zorganizovať workshop a druhá úloha odoslať vianočné pohľadnice našim partnerským školám zapojených v projekte. Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na pohľadnice od našich partnerov.

TVORBA KOMIKSOV - PROJEKTOVÉ OČAKÁVANIA 

Naši žiaci vytvorili niekoľko milých a zaujímavých komiksov v súvislosti s projektom Euromosaica. Ich prostredníctvom chceli vyjadriť ich očakávania od projektu, ako ho vnímajú a rovnako jeho prínosy pre žiakov  a našu školu.  

PRVÝ E-JOURNAL EUROMOSAICA, DECEMBER 2017

Je tu prvé online vydanie spoločného časopisu E-journal, kde všetci partneri píšu o prvých mesiacoch prebiehajúceho projektu Euromosaica a o aktivitách na ich školách. Časopis si môžete pozrieť tu:

https://madmagz.com/magazine/1173984#/

VIANOČNÁ KOLEDA

Ďalšou projektovou úlohou bolo naspievať a nahrať tradičnú slovenskú vianočnú koledu, ktorú sme mohli prezentovať aj našim partnerom vo svete. Naši žiaci sa v hojnom počte zúčastnili tejto milej aktivity v predvianočnom období. Koledu si môžete pozrieť tu: 

https://www.facebook.com/groups/306013172886212/permalink/983275978493258/

E-JOURNAL, JANUÁR 2018

Pripravili sme opäť ďalší E-journal, v ktorom si môžete prečítať zaujímavé informácie o vianočných aktivitách na školách a vianočných tradíciách v partnerských krajinách. Časopis si môžete pozrieť tu:

https://madmagz.com/magazine/1221505#/

FAŠIANGOVÉ DOPOLUDNIE

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde ..... 

Fašiangy patria už  oddávna k neodlučiteľnej súčasti našich tradícií, ktoré sú spojené s prechodom  medzi zimným a jarným obdobím. Je to obdobie plné zábav a dobrého jedla. Preto sme si aj našej škole urobili skutočné fašiangové dopoludnie obohatené tradičnou hudbou, odevom, pečením šišiek a fašiangovým pochodom. Rovnako sme týmto splnili ďalšiu projektové úlohu. 

EXKURZIA - MÚZEUM SLOVENSKEJ DEDINY

Dňa 31.1. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do Múzea slovenskej dediny v Martine. Mali možnosť trošku cestovať v čase a prezrieť si niektoré objekty z regiónov Oravy, Liptova a Kysúc. Exkurzia bola spojená aj s tvorivými dielňami pre mladších aj starších žiakov.

VARENIE HALUŠIEK

Pretože jedna z častí projektu je aj tradičné jedlo, ktoré budeme prezentovať počas zahraničného pobytu na Sicílii, pripravili sme so žiakmi video recept nášho typického jedla a to bryndzové halušky.

 

VZDELÁVACIE AKTIVITY V TALIANSKU, SICÍLIA

V  dňoch od 12. do 16. marca 2018 sme sa zúčastnili výchovno-vzdelávacích aktivít v Taliansku, Sicília v meste Taormina, v rámci projektu Erasmus +. Prežili sme veľmi pekný týždeň, spolu aj so žiakmi 6. ročníka (Gregor Ďobek, Ema Matysová, Peter Mikuláš). Mali sme možnosť spoznať krásy historického mesta a okolia. Navštívili sme tri rôzne školy, v meste Taormina, Trapitello a Letojanni, kde bol pripravený veľmi náučný program. Stretli sme sa s rôznymi kultúrami. Predstavili sme naše nádherné kroje a tanec „trcipolka“ a mohli sme obdivovať rovnako národné kroje a tanec aj našich partnerov. Pripravili sme ochutnávku rôznych jedál zo Slovenska (tradičné korbáčiky, medovníčky, cukríky, sušená tekvica, cukina, jablká, hríby, ....) A mohli sme ochutnať rôzne typické jedlá aj z partnerských krajín.
Toto stretnutie bolo veľkým prínosom pre nás učiteľov a rovnako aj pre žiakov. Žiaci si mohli takto overiť svoje vedomosti z dejepisu, ale tiež z anglického jazyka. Ale myslím si, že to zvládli veľmi dobre.

E-JOURNAL, MAREC 2018

V tomto čísle nášho časopisu si môžete prečítať čo sme zažili, videli a naučili sa počas vzdelávacích aktivít v Taliansku, Sicília. Časopis si môžete pozrieť tu:

https://madmagz.com/magazine/1322195#/page/1

TVORBA KOMIKSOV - ČO SME SA NAUČILI V TALIANSKU

Naši žiaci vytvorili komiks, v ktorých vyjadrili, ako vnímajú vzdelávacie aktivity na Sicílii.

STAVANIE MÁJA

Staviame my máje, čo nám dajú za ne, .....

30. apríla 2018 naša základná škola organizovala tradičné stavanie mája. Žiaci spolu s pani učiteľkami si pripravili spevácke a tanečné vystúpenie pre obyvateľov obce Babín. Žiaci boli oblečení v tradičných krojoch. Mohli sme takto stráviť veľmi príjemné popoludnie.

VZDELÁVACIE AKTIVITY V TALIANSKU, ISCHIA

V dňoch od 14. do 18. mája 2018 sme sa zúčastnili vzdelávacích aktivít spolu so žiakmi ôsmeho ročníka: Dávid Babinský, Jessica Páterková a Lucia Bohucká, opäť v Taliansku na malom ostove Ischia. Prostredníctvom tohto pobytu si žiaci mohli vyskúšat takmer všetky spôsoby dopravy, otestovali si svoje jazykové a organizačné schopnosti. Hlavnou témou stretnutia bol tradičný odev. Preto si naši žiaci pripravili prezentáciu o slovenských tradičných krojoch a zároveň ich aj osobne predviedli. Bolo veľmi zaujímavé spoznať spôsoby tradičného obliekania v rôznych kútoch sveta. 

E-JOURNAL, MÁJ 2018

V ďalšom čísle magazínu nájdete zaujímavé komentáre a fotografie práve z pobytu na Ischii. Časopis si môžete prečítať a prezrieť tu:

https://madmagz.com/magazine/1374001#/page/1

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Dátum 26. 9. 2018 sa každoročne spája s oslavou Európskeho dňa jazykov a je oslavou všetkých jazykov používaných v Európe. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o rozmanitosti jazykov v Európe, podporiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť a zvýšiť záujem o učenie sa viacerých jazykov.

Pri tejto príležitosti sme pre žiakov našej školy v poobedňajších hodinách pripravili rôzne aktivity.

Žiaci 1.stupňa vytvárali veľký jesenný strom, ktorý zdobili farebnými listami. Tieto dotvárali vlajkami a pozdravmi mnohých európskych krajín. Spoločne si tiež priblížili kultúru a tradície anglického jazyka ochutnávkou tradičných anglických sušienok.

Žiaci 2. stupňa mali pripravenú aktivitu "Language wheel", prostredníctvom ktorej spoznávali názvy niektorých pojmov či pozdravov vo viacerých jazykoch. Žiaci, ktorí sa zúšastnili pobytu v rámci projektu Erasmus +, prezentovali svoje zážitky a skúsenosti ostatným žiakom. Zároveň sme sa oboznámili s tým, ako sa žije cudznicom v našej krajine. Prostredníctvom prizvaného hosťa poľskej národnosti, žijúceho desiatky rokov v našej obci, sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie o poľskej kultúre, o zvykoch a tradíciách a o tom, aké ťažkosti, problémy a radosti sprevádzajú človeka, ktorý sa rozhodne presťahovať do inej krajiny . Tejto aktivity sa zúčastnili aj žiaci 1. stupňa.

PREDVIANOČNÝ ČAS A VIANOČNÉ POHĽADNICE 2018

Vianoce sú jedným z najkrajších období počas roka. Obdobie pokoja, lásky a rodinnej pohody. Počas predvianočného obdobia sme splnili ďalšie dve projektové úlohy a to: zorganizovať vianočný workshop - výroba vianočnej pohľadnice a vo video prezentácii zachytiť ako prežívame predvianočné prípravy na našej škole. Všetko si môžete pozrieť v tomto videu:

NÁVŠTEVA GALÉRIE ĽUDOVÉHO REZBÁRSTVA A REMESELNÁ DIELŇA

Dňa 13. februára 2019 sme navštívili Galériu ľudového rezbárstva v Babíne. Žiaci si mohli prezrieť nádherné vyrezávané exponáty a potom sa uskutočnila tvorivá rezbárska dielňa pod vedením p. Petra Bohuckého. Deti pod jeho vedením z dreva vykúzlili svoje rezbárske prvotiny. Naučili sa z akého dreva sa najlepšie vyrezáva a vyskúšali si rôzne techniky vyrezávania. Toto bola ďalšia projektová úloha. 

VEĽKONOČNÉ REMESELNÉ DIELNE

Ďalšou projektovou úlohou bolo oboznámiť žiakov s rôznymi remeslami, preto sme dňa 28. marca 2019 sa usporiadali veľkonočné tvorivé dielne pre žiakov prvého a druhého stupňa. Žiaci si mohli vyskúšať plstenie, pletenie korbáčov, vyšívanie, či prostredníctvom iných kreatívnych techník vytvoriť veľkonočnú ozdobu.

VZDELÁVACIE AKTIVITY V GRÉCKU, FILOTAS

V dňoch od 1. apríla do 5. apríla 2019 sa naša škola v zastúpení učiteľov a žiakov z ôsmeho ročníka, Klaudie Babinskej, Natálie Ogurekovej a Daniela Bukovského, zúčastnili ďalšej výchovno – vzdelávacej aktivity, ktorá sa konala v Grécku, v malej dedinke Filotas. Hlavným cieľom bolo spoznať kultúru, tradície a náboženstvo krajiny. Pre našich partnerov sme si pripravili prezentáciu o našej krajine a škole. Žiaci získali cenné skúsenosti v rôznych oblastiach a overili si svoje jazykové schopnosti. Našim partnerom z Grécka ďakujeme za veľmi milé privítanie a ich starostlivosť.

TVORBA KOMIKSOV - ČO SME SA NAUČILI V GRÉCKU

Naši žiaci prostredníctvom komiksov vyjadrili, čo sa naučili počas vzdelávacieho pobytu v Grécku.

E-JOURNAL, APRÍL 2019

Je tu ďalšie online vydanie nášho magazínu. Prezrieť si ho môžete tu:

https://madmagz.com/magazine/1604006#/page/1

POSLEDNÉ NADNÁRODNÉ STRETNUTIE V BULHARSKU, RAKOVSKI

V dňoch od 7. do 9. mája 2019 sme sa zúčastnili na poslednom a záverečnom nadnárodnom stretnutí v Bulharsku, Rakovski. Naši parteneri v Bulharsku pre nás pripravili zaujímavý program. Ich žiaci nás previedli po škole a prezentovali nám ich spôsob výučby a ukázali nám všetky priestory, kde výučba prebieha. Hlavnou témou bola oslava Európy a multikulturalita v Európe a záverečné hodnotenie projektu. 

PÝCHA A PREDSUDOK

Na našej škole sa uskutočnilo stretnutie s hosťami z Rusku a Arménska. Vrámci projektovej úlohy sme si prizvali tieto dve hosťky, ktoré pracujú na Slovensku ako dobrovoľníčky, a takto sprostredkúvajú rôzne stretnutia a aktivity na školách. Žiaci si mohli vypočuť ich rozprávanie v angličtine. Mohli sa ich opýtať rôzne otázky, ktoré ich zaujímali. 

FAMILY DAY AT SCHOOL

Pri príležitosti záveru školského roka, sme na škole usporiadali spoločné  stretnutie s rodičmi a žiakmi našej škole, kde mohli rodičia stráviť príjemné chvíle pri odovzdávaní ocenení žiakom za ich celoročnú prácu. 

NÁBOŽENSTVÁ ORAVY

Dňa 12.9.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili poznávacej exkurzie s názvom Náboženstvo Oravy, ktorá bola zároveň poslednou veľkou projektovou aktivitou v rámci projektu EUROMOSAICA (Erasmus+). Počas tejto aktivity sme si pripomenuli rôznorodosť náboženstva na Orave dnes a v minulosti. V nadväznosti na Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia sme navštívili Židovský cintorín v Námestove, ktorý je živou pamiatkou na rozsiahlu židovskú komunitu, ktorá žila na Orave pred 2. svetovou vojnou. Návšteva cintorína bola spojená s prednáškou, počas ktorej p. Kurtulík z OZ Pamätaj priblížil žiakom nielen židovský cintorín, ale aj snahu o jeho obnovu a pamätníky, ktoré sa na ňom nachádzajú. V Tvrdošíne žiaci navštívili jednu z najstarších sakrálnych pamiatok na Orave, katolícky gotický kostol Všetkých svätých z 1. polovice 15. storočia. Žiaci si okrem barokového oltára a neskororenesančnej kazateľnice mohli pozrieť aj nádherný kazetový strop a klenbové maľby. Kostol bol v roku 2008 zapísaný na Zoznam svetového dedičstva UNESCO, rovnako ako aj artikulárny evanjelický kostol v Leštinách. Kostol v Leštinách bol poslednou zástavkou, pri ktorej sa žiaci dozvedeli viac aj o boji za náboženskú slobodu v minulosti. Evanjelický kostol žiakov fascinoval nielen príbehom o jeho vzniku, svojou výzdobou, ale aj jeho spätosťou so životom P.O.Hviezdoslava.

Link, kde si môžete pozrieť video, ktoré zahŕňa všetky aktivity počas druhého roku projektu.

https://www.youtube.com/watch?v=kspRD3-m8Zs&fbclid=IwAR1KXKTOnbxqD9ABydD-hxWTC2MrdW4vBjcmlRSPcPV135-zWUWZO2icjng

Link na posledný e-journal, máj 2019:

https://madmagz.com/magazine/1628233#/page/1

 

Link na našu spoločnú internetovú stránku projektu EUROMOSAICA:

https://euromosaica.wixsite.com/website

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368

  fax: 043 55 77 210

Fotogaléria