Navigácia

Naše projekty E twinning Dialog faktu a fantazie Zelená škola 2014 / 2015 Zelená škola 2015/2016 Zelená škola 2016 / 2017 EUROMOSAICA (Erasmus+) Zelená škola 2017/2018 Tajný život mesta Zelená škola 2018-2020 Náučný chodník Zelená škola 2020 - 2022

Naše projekty

Žiaci našej školy pod vedením pedagógov pracujú na rôznych projektoch v rámci povinného výchovno- vzdelávacieho procesu aj počas záujmovej činnosti mimo vyučovania

Komiks o práci na projekte

                                                                                                                      TZM.pptx - prezentácia projektu spracovaná žiakmi

Cieľ projektu: - zapojením žiakov zvýšiť environmentálne povedomie o biodiverzite (biologickej rozmanitosti) miest a obcí, ktorá je dôležitým prvkom ich udržateľnosti a rozvoja.

1.- 3. februára 2017 sa koordinátorka tohto projektu Mgr. A. Dendisová zúčastnila kurzu v Záježovej a následne 21.3. 2017 sa zúčastnili kurzu v Trenčíne aj žiačky 9. ročníka Kristínka Matejčíková, Lenka Hrbková a žiačky 7. ročníka Ivanka Radzová, Chiara Paľová. Na tomto kurze boli oboznámené s cieľom a úlohami tohto projektu a hlavne osvojovali si postup práce v rôznych činnostiach.

Úlohy počas trvania projektu:

spolupráca s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica počas celého trvania projektu, t.j. od 1.1.2017 do 31.7.2017aktívna účasť na aktivitách a vykonanie všetkých nevyhnutných úloh pre realizáciu projektu, preniesť bádateľskú metodiku na kolegov a žiakov školy, naplnenie aplikácie PlantNET prostredníctvom získaných tabletov a vytvorenie informačnej kampane o biodiverzite prostredníctvom aplikácie PlantNET, o jej obsahu a zapojení čo najväčšieho počtu členov školskej komunity.

Pripravili sme infokampaň pre verejnosť, ktorá sa uskutočnila dňa 14.5. 2017 v kultúrnom dome, kde sme rozdali pozvánky na praktickú ukážku určovania rastlínv areáli školy. Táto sa uskutočnila 17.5. 2017. Tí, ktorí mali chuť prísť medzi nás, spríjemnili si voľný čas a naučili sa od svojích detí ľahko a rýchlo určovať rastliny v prírode, dostali tiež malý darček, ktorým si tak isto spríjemnili svoj voľný čas. Foto tu:

Farebné posedenie

Na podnet p. Svýbu a ďalších rodičov sme v areáli školy vytvorili farebné posedenie z drevených paliet a zakúpili pracovné obkečenie pre mladých hasičov. Finančné prostriedky poskytla nadácia Johnson Controls a na prácach sa okrem rodičov podieľali aj žiaci našej školy, ktorí vyčistili, obrúsili a pomáhali zložiť drevené posedenie v altánku a v okolí ihriska. Veríme, že posedenie bude slúžiť svojmu účelu čo najdlhšie. Foto vo fotoalbume.

 

HOVORME O JEDLE - týždeň aktivít pri príležitosti Dňa zdravej výživy od 14. - 18. 10. 2013. Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch a zdravom životnom štýle, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť. Týždeň aktivít s rôznymi témami ako napr. Ovocie a zelenina, Chlieb, pečivo, obilniny, Pitný režim, Mlieko a mliečne výrobky, Čo hovoria obaly potravín, Mäso, ryby, strukoviny, Odkiaľ prichádza jedlo? , Jedz a hýb sa a pod. budeme realizovať na takmer všetkých vyučovacích hodinách aj v čase mimo vyučovania.

Galéria aktivít :

1. ročník : Chlieb._pecivo__obilniny__ryzy__cestoviny.pdf

9. ročník : HOVORME_O_JEDLE.pdf

2. ročník: Zelenina_a_ovocie.pdf

4. ročník: jedz_a_hyb_sa.docx

3. ročník:  nezanedbavaj_pitny_rezim.pdf

Naša škola sa po vyhodnotení súťažných úloh ocitla v peknom striebornom pásme.

 

    CELEBRATING   EUROPE  2013- 2015  - medzinárodný projekt partnerstva základných škôl v EÚ COMENIUS

webová stránka projektu http://new-twinspace.etwinning.net/web/p90316 eTwinning

- 2-ročná medzinárodná spolupráca škôl v programe COMENIUS z 9 krajín- Slovensko ( ZŠ s MŠ Babín), Nemecko 2 základné školy - Sustrum a Gieselhorst, Írsko ( Knock National School), Estónsko ( Primavere vabakool), Lotyšsko , Taliansko, Španielsko, Grécko, Nórsko na tému rozprávky, oslavy, tradície a legendy v rôznych krajinách Európy. Naši žiaci počas 2 rokov sprostredkujú svojim kamarátom v partnerských školách slovenské ľudové tradície, rozprávky, legendy a oboznámia ich s našimi tradičnými oslavami počas kalendárneho roka ako napr. Stavanie mája, Strýdžie dni, Poďakovanie za úrodu, tradičné oslavy Vianoc a Veľkej noci. Spoločne budeme objavovať známe i neznáme slovenské ľudové rozprávky, legendy a povesti a našim mladším deťom pripravíme detskú rozprávkovú cestičku s drevenými prvkami v areáli MŠ a ZŠ.

V ZŠ od septembra 2013 pracuje skupina žiakov v tzv. Comenius klube, ktorí sa pravidlene zúčastňujú stretnutí a aktivít projektu ako napr. Jesenné tradície a hry detí, výtvarná súťaž Logo ( víťazi súťaže LOGO - Maroš Ľuba, Zuzana Juričáková, Lenka Červeňová, Lenka Líšková, Radka Palovčíková, Frederika Kurčinová) , konverzačný kurz ANj ( zúčastnilo sa 29 žiakov ), zimné tradície a hry detí, Skype konferencie žiakov a mailová komunikácia žaikov a pod.

Počas predmetu Tvorba projektu a prezentačné zručnosti v 9. a 7. ročníku žiaci budú pripravovať prezentačné materiály potrebné pri zahraničných cestách a taktiež rozprávkovä cestu pre mladších  žiakov MŠ a ZŠ. Navštívime rozprávkový svet najväčšieho slovesnkého rozprávkara Pavla Dobšinského v Habakukoch.

1. projektové stretnutie sa uskutočnilo od 7. do 10. 11. 2013 v Dysjaland skula v Stavangeri, Nórsko. Na tomto stretnutí nás reprezentovali Mgr. Hrbková a Mgr. Frančáková. Na stretnutí bolo potrebné prediskutovať najmä administratívu projektu, podrobne naplánovať tohtoročné aktivity a stretnutia žiakov , vybrali sme logo projektu, kde nás reprezentovali 3 logá našich žiakov ( z 10, ktoré navrhli žiaci našej školy). Nakoniec účastníci zo všetkých partnerských škôl vybrali logo z írskej školy, logo žiačok 9. ročníka našej školy sa umiestnilo na 2. mieste. Zoznámili sme sa so žiakmi a učteľmi nórskej partnerskej školy, s ktorými sme si vymenili rôzne skúsenosti zo školskej praxe a z organizácie medzinárodných projektov. Obzreli sme si veľmi pekné priestory školy, s moderným vybavením, plavárňou, športovou halou a dielňami na technické a hudobno- umelecké predmety. učitelia nás pozvali na plavbu loďou k fjordu Linerdstrom a tiež na prehlaidku starého rybárskeho mesta.

Vianoce v našej krajine- žiaci z Comenius klubu pripravujú materiály o tradíciách a zvykoch v predvianočnom a vianočnom období, nacvičujú tradičné vianočné pásmo tzv. Jasličkovú pobožnosť a Betlehemská skupina si pripravuje pochôdzku po dedine.

Zhotovíme tradičné vianočné pozdravy v ANJ aj v slovenčine pre všetky partnerské školy, na webovú stránku projektu TWINSPACE publikujeme powerpointové prezentácie o vianociach v našej krajine. V mesaici december a január pripravíme program pre 2. projektové stretnutie a teiž oslovíme hostiteľské rodiny našich žiakov, ktoré budú ochotné ich ubytovať počas pobytu na Slovesnku vo februári.

2. projektové stretnutie  - február 2014 Babín- učitelia a žiaci z partnerských škôl navštívili našu školu v deň ke´d sme si pripomenuli tradičné fašiangové oslavy, vyrábal sme karnevalové masky a spolu sme sa zúčastnili spoločnej prezentácie všetkých partnerských škôl.  nasledujúcich dńoch naši hostia navštívili Oravský hrad, skanzen v Zuberci,  Jánošíkovu expozíciu v v Terchovej, Oravice a drevený kostolík v Tvrdošíne. Zo Slovenska si odniesli tie najkrajšie spomienky.

 

3. projektové stretnutie - marec 2014 Knock,  Írsko - Na pozvanie partnerskej školy v Írsku,  6 žiakov a 3 učiteľky našej školy zavítali do malebného pútnického mestečka Knock, aby sa zoznámili s tradíčnými oslavami Dńa Sv. Patrika. Spolu s nami navštívili Knock aj žiaci a učitelia z ďalších 9 krajín EÚ v rámci projektu Comenius - Celebrating Europe. Pracovná časť projektu aj sprievodné aktivity prebehli podľa harmonogramu. Prezentovali sme Legendy o Jánošíkovi, tradície fašiangového obdobia a zoznámili sme sa s tradičnou kultúrou Írska- nechýbali írske tance, ktoré nám dali zabrať a typická írska hudba v podaní detského súboru Knock national school, typické írske loptové hry- hurling a Gaelic football, oslavy Dňa Sv. Patrika - patróna Írska, pútnické tradície v múzeu v Knocku a pod. Keďže sme bolli ubytovaní v rodinnom hoteli, užili sme si útulné prostredie typického Bed and Breakfast ubytovania, večernú pohodu s rodinou Joyce z Knocku, stolný tenis s ich synmi a super tradičné cooked "ostrovné" raňajky pani Jackie,ktorá sa o nás príkladne starala počas celého pobytu.  Viac v sekcii Projekty a fotogaléria.

4. projektové stretnutie - máj / jún 2014 Gieselhorst, Nemecko - 5 dńové stretnutie vyvrcholilo oslavou 125. výročia školy v Gieselhorst, kde sa predstavili partneri s programom : Tradície jari a leta. Naši žaici predstavili scénku Stavanie mája. Vytvorili sme Knihu legiend a rozprávok všetkých zúčastnených krajín s kresbami a prekladmi jednotlivých rozprávok a legiend do všetkých národných jazakov a ANJ, stolovú hru s postavvami legiend a rozprávok zo všetkých krajín. Keďže sme bývali v hosťovských rodinách, navštívili sme aj miesta podľa výberu a pozvania jednotlivých rodín- stanicu požiarnej služby vo Westerstede, tradičný kvetinový festival vo Westerstede, kúpeľné mestečko Bad Zwishenhahn, skanzen v Bourtange v Holandsku a fabriku na výrobu výletných lodí v Papenburgu.

5. projektové stretnutie - október Madrid- Rivas,  Španielsko- nezúčastnilli sme sa

6. projektové stretnutie - 11. - 15. 3. 2015 , Kastoria,  Grécko - 7 žiakov a 2 učiteľky navštívili partnerskú školu Hilindendrio v mestečku Kastoria, kde sme prezentovali  jarné zvykoslovie na Slovensku a spoznali sme osobne oblasť gréckeho Macedónska. Žiaci bývali v rodinách žiakov partnerskej školy a spolu s nimi sme navštívili rôzne zaujímavé miesta v blízkosti mesta Kastoria. Slovenský konzul p. Mavridis nás obznámil s pamiatkami Solúna a navštívili sme tiež miesta historického významu - chrám Sv. Cyrila a Metoda, Slovenské námestie, Chrám Sv. Demetera, ruiny rímskych a osmanských pamiatok.

7. projektové stretnutie na ostrove Ischia, Taliansko- 14. - 19. 4. 2015 - 6 žiačok a 2 učiteľky prezentovali aktivity Dňa detskej knihy - legendy a mýty Európy a spoznali prkrásne prostredie ostrova Ischia v Neapolskom zálive, kde sa nachádza partnerská škola 1. Circolo Didattico Ischia. Spolu so žiakmi a učiteľkami partnersekj školy sme sa zúčastnili Remeselného jarmoka, osláv Dňa Európy a navštívili sme botaniskú záhradu Mortella, absolvovali sme okružnú vyhliadkovú túru okolo ostrova a nenáročný výstup na najvyšší vrchol ostrova Mount Epomeo, ktoý leží v takmer rovnakej nadmorskej výške ako naša obec cca. 700 mnm.

8. projektové stretnutie - 2. - 5. 6. 2015 , Pikavere/ Tallin,  Estónsko - záverečné stretnutie projektu, kde dospelí účastníci - pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci partnerských škôl - vyhodnotili 2- ročnú prácu, jednotlivé aktivity a navrhli nové možnosti spolupráce do budúcna. Navštívili sme niekoľko škôl v oblasti Raasiku, ktoré práve počas našej návštevy slávnostne končili školský rok a navštívili sme staré mesto v Talline, národný park Lahemaa a banské múzeum Kohtla v severovýchodnom Estónsku. Ukončili sme tak jednu legendu  tešíme sa na ďalšie výzvy, ktoré nám budúcnosť určite prinesie v oblasti spolupráce so školami v Európe.

 

ERASMUS + je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:

 • Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig)
 • Mládež v akcii
 • programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy
 • a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.


Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus.

V rámci tohto programu sa 6 pedagogických zamestnancov našej školy zúčastnilo pedagogickej stáže v Luxembursku a jazykových a odborných kurzov ANJ v Londýne a ruského jazyka v Rige. Svoje poznatky sa budú snažiť zúročiť v nových medzinárodných projektch,  do ktorých momentálne hľadáme nové partnerské školy a organizácie, s trými chceme spolupracovať spolu so žiakmi našej školy na zaujímavých projektoch.

 

Týždeň boja proti drogám - november - aktivity a športovo- zábavné podujatia organizované žiakmi

 

BABHUS    2012- 2014     - spolupráca škôl v športových a dramatických aktivitách ZŠ Babín a ZŠ Huslenky- Česká republika.

 

 

     ÚŽASNÁ  MODRÁ  EURÓPA -     2010 - 2012-     medzinárodný projekt partnerstva základných škôl v EÚ COMENIUS

 

AMAZING  BLUE  EUROPE -  website
 

Tento školský rok sme uspeli v žiadosti o finančnú podporu nášho medzinárodného projektu, v ktorom sa tentokrát zameriame na ochranu a tvorbu životného prostredia. Spolupráca je pokračovaním projektu OD zrna k chlebu, ktorý nám umožnil navštíviť našich partnerov v Estónksu, Nemecku a Litve. Počas nasledujúcich dvoch rokov spoločne so školami z Francúzska, Nemecka, Anglicka, Španielska, Fínska, Nórska, Grécka, Talianska,Poľska budeme realizoať mnohé zaujímavé aktivity v oblasti tvorby ŽP na miestnej úrovni ale aj spoločné medzinárodné stretnutia žiakov a učiteľov škôl.  V rámci aktivít by sme mali prispieť k tvorbe a ochrane životného prostredia nielen v areáli školy, vytvoriť Eko - kútik v areáli školy, pestovať liečivé a okrasné rastliny, tradičné plodiny, vytvoriť náučný prírodovedný chodník a najmä naučiť žiakov školy čo najviac o možnostiach separovať a zhodnococať rôzne odpadové materiály. Budeme tiež monitorovať stav prírodného prostredia,  dávať návrhy na zlepšenie životného priestoru v našej obci. V spolupráci s OcÚ  a rodičmi by sme chceli prispeť k tomu, aby naša obec  vyzerala krajšie, zdravšie a aby sme si všetci  hlbšie uvedomili potrebu byť k prostrediu, v ktorom žijeme ohľaduplní a šetrní. Všetky aktivity budeme prezentovať a vymiňať si skúsenosti z ich realizácie počas niekoľkých pobytov a návštev partnerských škôl. Fotoalbumy a články zo všetkých aktivít sú na webovewj stránke www.abe.babinovo.sk .

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v novembri 2010 vo francúzskej škole v Huriel - školu tu reprezentovali p. uč. Hrbková a p. riaditeľ Kubas.

2. stretnutie sa v máji 23011 uskutočnilo v našej škole v Babíne. Zúčastnilo sa ho 23 učiteľov z partmnerských krajín a 33 detí z partnerských škôl.

3. stretnutie prebehlo v novembri 2011 v Yorku vo Veľkej Británii - našu školu reprezentovali 4 učitelia  a 8 žiakov .

4. stretnutie sa uskutočnilo v máji 2012 v sicílskej Taormine - hodnotiace stretnutie bolo určené pre učiteľov partnerských škôl - zúčastnili sa ho p. uč. Hrbková a p. riaditeľ.

Okrem týchto stretnutí sme absolvovali aj návštevu našich priateľov v nemeckej škole v Nemecku v júni 2011 - 2 učiteľky a 12 žiakov v rodinách nemeckých žiakov prežilo nezabudnuteľných 5 dní.

V marci 2012 sme navštívili aj našich kamarátov v slovinskej Mojstrane, kde sme spolu s divadelným súborom Úsmev prezentovali našu školu, obec a krajinu v hojnom počte- spolu 45 žiakov a 5 učiteľov tu strávilo 4  úžasné dni plné pohybu, divadla a aktivít s našim priateľmi z projektu ABE.

OD ZRNA K CHLEBU

 

 • Bread Round Europe And... projekt medzinárodnej spolupráce škôl  v EÚ podprogramu Comenius . Naša škola pracovala na projekte v škoslkých rokoch 2007 - 2009 .

 

 

OTVORENÁ ŠKOLA

 

DIGITÁLNI ŠTÚROVCI

 

ZDRAVÁ  ŠKOLA

 

MIKULÁŠ

 

V škole podporujeme účasť žiakov v školských,okresných, regionálnych aj celoslovenských  kolách súťaží

 

Jazykovo orientované súťaže

 

Olympiáda v SLJ

Olympiáda v ANJ

Olympiáda v NJ

Projektová súťaž ORAVA ( ANJ)

Hviezdoslavov Kubín

Šaliansky Maťko

Rozprávkové vretienko

Európa v škole

Čitateľský maratón

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

 

 

 

PROJECT COMPETITION ( ANJ)-

do súťaže organizovanej OUP ( vydavateľstvo, ktoré expeduje naše učebnice ANJ PROEJCT) sa zapájame každý rok. Práca na projektoch je súčasťou vyučovania a žiacke projekty tvoria neodmysliteľnú súčasť práce s CJ. V nich žiaci CJ jazyk používajú v kontexte im blízkom, k témam,  s ktorými sa stretávajú počas vyučovacích hodín ANJ. Svoje práce potom ústne prezentujú pred spolužiakmi a vyučujćim buď samostatne alebo odpovedajú na ich otázky. Skúsensoti z realizácie a prezentácie môžu využiť v rôznych podujatiach. Jedným z nich je aj Project competition. V školskom roku 2008 / 2009 bola téma podujatia veľmi praktická- žiaci tvorili školský resp. triedny časopis v anglickom jazyku. Mohli tvoriť samostatne príp. v skupinách.

Naši žiaci vytvorili 3 časopisy- 

 

MAGIX pre žiakov 5. a 6. ročníka

vytvorili M. Ľuba, M. Kunocha, A. Kurčinová, A. Fuckuláková, M. Kšenzuláková, M. Palovčíková, P. Frčová, Ž. Hrbková, S. Tarabová, V. Frčová, J. Juričáková.

 

 

Class Maga7ine pre siedmakov vyšiel z rúk  M. Kšenzuláka, L. Babinského, S. Babinskej, M. Frčovej, N. Babinskej .

 

 

ATHENA časopis  pre teenagerov vytvorila A- Líšková z 9. ročníka.

 

Aj keď sa tieto časopisy nezískali umiestnenie, už ten fakt, že žiaci ho tvorili dobrovoľne, vo svojom voľnom čase a v celoslovenskom kole získali pochvalné uznania poroty  určite teší nielen ich vyučujúcu, ale aj tvorcov. Od vydavateľstva získali knižné odmeny a plagáty pre výuku ANJ.

Blahoželáme a veríme, že ich nadšenie pre prácu v cudzom jazyku im vydrží čo najdlhšie.

 

 

 

Matematické súťaže

Pytagoriáda

 

 

Matematická olympiáda

 

 

Klokan

v marci prebehla najobľúbenejšia matematická súťaž, do ktorej sa zapojilo 37 žiakov z našej školy. Najlepšie výsledky dosiahol Denis Kurčina ( 3. ročník), ktorý získal 100 % úspešnosť, R. Papán ( 8. ročník), S. Tarabová ( 5. ročník), N. Fuckuláková ( 9. ročník), M. Majdová ( 5. ročník).

 

MAKS

počas celého roka riešili korešpondenčnú súťaž MAKS 13 žiaci, kde sa museli " popasovať" neraz s veľmi zložitými úlohami, náročnými na logické myslenie, trpezlivosť a schopnosť vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov.

Najlepšie sa umiestnili A. Fuckuláková a M. Mikulášová ( 6. ročník).

 

 

Športové súťaže

 

Jesenný beh

Beh mestom Námestovo

Cezpoľný beh

Futbal mladších a starších žiakov

O pohár riaditeľa ZŠ v stolnom tenise

 

 

Výtvarné súťaže

 

Žijem v Beskydách

Polícia očami detí

Vesmír očami detí

Gorazdovo výtvarné Námestovo - Lenka Červeňová ( 4. ročník) získala  pochvalné uznanie za prácu Môj anjel

Vianočná pohľadnica

Zem je len jedna

Návrh na obal žiackej knižky

Výtvarná súťaž Od zrna k chlebu

 

 

 

Biblická Olympiáda

 

 

Iné-

 

každoročne vyhlasujeme školské súťaže pre žiakov, ktorí sú šikovní v ručných prácach a iných tvorivých aktivitách.

 

JESEŇ

 

Výrobky z jesenných plodov a listov

Výrobky z odpadového materiálu - Dajme im druhú šancu

 

ZIMA

 

Originálny adventný kalendár

Najkrajší anjel

Vianočné dekorácie

Snehuliaci

 

JAR

 

Originálna kraslica

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368

  fax: 043 55 77 210

Fotogaléria