Navigácia

OZNAM Stanovy RZ Záznamy zo stretnutí RZ Rozpočet RZ Aktivity RZ Rok 2013/2014 - čerpanie poplatku

Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Babín

OZNAM

 

POZVÁNKA

 

 

Rodičovské združenie Vás srdečne pozýva na

ŠKOLSKÝ KARNEVAL,

ktorý sa uskutoční 8. februára 2015 o 14:00 hod v Miestnom kultúrnom stredisku Babín.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

 

 

 

Konzultácie rodičov s učiteľmi

Konzultačný deň pre rodičov našich žiakov je každý pondelok do 15:OO hod., príp.  podľa potreby aj v inak dohodnutom termíne. Kontaktujte triedneho učiteľa Vášho syna/dcéry.

Nezabudnite, že včasné informovanie sa príp. včasná diagnostika akéhokoľvek problému je vždy "menej bolestivá" ako riešenie dôsledkov problému.

Rôzne výchovné tipy pre rodičov sa dozviete tiež v odkaze na webovú stránku CPPPaP- Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva Námestovo v sekcii pre rodičov.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368

  fax: 043 55 77 210

Fotogaléria