Navigácia

O nás Kontakt Učebné osnovy Prevádzka MŠ a organizácia tried Plán práce MŠ Zaujímavosti zo života MŠ Školský vzdelávací program v MŠ Školský poriadok MŠ Prihláška

Materská škola

O nás

Malé dieťa je ako rastlinka, ktorú treba pestovať, starať  sa o jej  rast.

 Naša materská škola smeruje k tomu, aby deti získali dobré základy do života a pre ďalšie vzdelanie a aby boli schopné zvládnuť s uspokojením životné situácie. Pomáha dieťaťu nájsť správnu cestu a nasmerovať ho tak, aby na základe získaných  vedomostí a skúseností vyrástol z neho vzdelaný, čestný a zodpovedný človek.

Každé dieťa je jedinečná a neopakovateľná osobnosť s individuálnymi a špecifickými potrebami a našim poslaním je vytvárať podmienky pre rozvoj každej osobnosti.

Naše logo je: " Všetko pre dieťa .“

 

Aj v našej materskej škole pracujeme podľa Inovovaneho školského vzdelávacieho programu Všetko pre dieťa, ktorý sme si samy vytvorili a prispôsobili prostrediu a podmienkam, ktoré ovplyvňujú edukačnú činnosť.

Naša škola sa nachádza v peknom prírodnom prostredí. MŠ poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť pre deti od troch do šiestich rokov ako aj deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

V šk. roku 2015/ 2016 bolo prijatých 44 detí, ktoré sú rozdelené do dvoch tried.

1.      trieda : Múdre sovičky    ( 5- 6 ročné deti)

2.      trieda:  Veselé motýliky       ( 3 - 4 ročné deti)

 

  

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com , zsbabin@zsbabin.edu.sk
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368
  0911102649

  fax: 043 55 77 210 skype: zsbabin

Fotogaléria