Navigácia

O nás Kontakt Učebné osnovy Prevádzka MŠ a organizácia tried Plán práce MŠ Zaujímavosti zo života MŠ Školský vzdelávací program v MŠ Školský poriadok MŠ Žiadosť do materskej školy Oznam pre rodičov

Materská škola

O nás

Malé dieťa je ako rastlinka, ktorú treba pestovať, starať  sa o jej  rast.

 Naša materská škola smeruje k tomu, aby deti získali dobré základy do života a pre ďalšie vzdelanie a aby boli schopné zvládnuť s uspokojením životné situácie. Pomáha dieťaťu nájsť správnu cestu a nasmerovať ho tak, aby na základe získaných  vedomostí a skúseností vyrástol z neho vzdelaný, čestný a zodpovedný človek.

Každé dieťa je jedinečná a neopakovateľná osobnosť s individuálnymi a špecifickými potrebami a našim poslaním je vytvárať podmienky pre rozvoj každej osobnosti.

Naše logo je: " Všetko pre dieťa .“

 

Naša materská škola pracujeme podľa  školského vzdelávacieho programu Všetko pre dieťa, ktorý sme si samy vytvorili a prispôsobili prostrediu a podmienkam, ktoré ovplyvňujú výchovno - vzdelávaciu činnosť.

Naša škola sa nachádza v peknom prírodnom prostredí. MŠ poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť pre deti od troch do šiestich rokov ako aj deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

V šk. roku 2020/ 2021 bolo prijatých 53 detí, ktoré sú rozdelené do troch tried.

1. trieda: Sovičky  ( 5 - 6 ročné deti)

2. trieda: Lienky    ( 4 - 5 ročné deti)

3. trieda: Včielky  ( 3- 4 ročné deti)

 

  

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368

  fax: 043 55 77 210

Fotogaléria