Navigácia

E-learning

9. ročník

V tabuľke sa nachádza to, čo žiakom vyučujúci v daný deň z predmetu zadal (elektronické zadanie, pracovný list, prezentácia, emailové pokyny,...). 

Týždeň

26.04. - 30.04.2021

  1 VH 2 VH 3 VH 4 VH 5 VH 6 VH
Po GEG NJD SJL OBN MAT MAT
Ut CHE MAT MAT SJL SJL  
Str SJL MAT BIO NJD VYV  
Štv KOMPARO KOMPARO KOMPARO KOMPARO    
Pia SJL SJL TEH MAT DEJ  

 

 

19.04. - 23.04.2021

  1 VH 2 VH 3 VH 4 VH 5 VH 6 VH
Po GEG: NJD SJL OBN MAT  
Ut CHE MAT MAT SJL SJL  
Str SJL MAT BIO NJD VYV  
Štv FYZ SJL MAT MAT DEJ TBZ
Pia SJL SJL TEH MAT DEJ  

 

12.4. - 16.4.2021

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH
Po

GEG: Zaujímavosti

prírody Ameriky

edupagetest

- prezentáciu

do 18:00

NJD: Edupage ANJ: TEAMS OBN: TEAMS   MAT - Teams SJL: TEAMS
Ut TSV:edupage test MAT - Teams MAT - Teams SJL: edupage

DEJ - Edupage/

IQ olympiáda

CHE - TEAMS
St SJL: Teams MAT - Teams BIO: Edupage ANJ: TEAMS NJD: Edupage VYV: Edupage
Štv

FYZ:

Teams - skúšanie

SJL: Teams MAT - Teams NBV - edupage DEJ- Teams TBZ: Edupage
Pia SJL: Teams SJL: Teams TSV:edupage test MAT - Teams ANJ: TEAMS TEH: Edupage

 

5.4. - 9.4.2021

  1 VH 2 VH 3VH 4 VH    
             
             
Str   MAT - Teams BIO: TEAMS ANJ-TEAMS NJD: TEAMS  
Štv   SJL: TEAMS MAT - Teams NBV - Teams DEJ- Teams  
Pia SJL: edupage SJL: TEAMS  

MAT - Teams

ANJ-TEAMS

 

TEH:Edupage

29.03. - 02.04.2021

  1 VH 2 VH 3 VH 4 VH 5 VH 6 VH
Po

GEG -

Teams

NJD: Edupage ANJ- TEAMS OBN - TEAMS MAT - Edupage SJL: Teams
Ut   MAT - Teams MAT + DEJ - Teams SJL: edupage   CHE - TEAMS
Str SJL: edupage MAT -  na Edupage nájdete aj zadanie DÚ na prázdniny BIO: TEAMS ANJ- TEAMS NJD: Edupage  
Štv            
Pia            

 

22.3.2021 - 26.3.2021

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH
Po GEG-TEAMS NJD: Edupage ANJ- TEAMS OBN - TEAMS Mat-Edupage SJL: TEAMS
Ut   MAT - TEAMS

MAT - samostatná práca

Edupage

SJL: TEAMS DEJ - TEAMS CHE - TEAMS
St

SJL: edupage

MAT - TEAMS BIO: TEAMS ANJ- TEAMS NJD: TEAMS VYV: Edupage
Štv.

FYZ - Teams

skúšanie

SJL: edupagetest MAT +DEJ TEAMS

NBV - edupage

10:45 - prihlasovanie  na youtube a Kohoot! - národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch

Národne kolo Európskeho kvizu o peniazoch EMQ 2021 25. marca 2021 od 11,00 - 11,45 hod.

TBZ: Edupage
Pia SJL: edupage SJL: TEAMS   MAT - TEAMS ANJ- TEAMS TEH: Edupage

15.03. - 19.03.2021

  1 VH 2 VH 3 VH 4 VH 5 VH 6 VH
Po GEG - Teams NJD: TEAMS ANJ: TEAMS OBN- TEAMS MAT Edupage SJL: TEAMS
Ut TSV: EDUPAGE MAT Teams   SJL: TEAMS DEJ Teams CHE - TEAMS
Str SJL: edupage MAT Teams BIO: TEAMS ANJ: TEAMS NJD: TEAMS VYV: Edupage
Štv FYZ - edupage - online test SJL: edupage MAT Teams NBV Teams DEJ Teams TBZ: Edupage
Pia SJL: edupage SJL: TEAMS TSV: EDUPAGE MAT Teams ANJ: TEAMS TEH: Edupage

08-03. - 12.03.2021

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH
Po GEG-TEAMS NJD: TEAMS ANJ - EDUPAGE

OBN- edupage

Spotreba a spotrebiteľ

do 18:00

MAT - edupage SJL: edupage
Ut   MAT Teams MAT+DEJ Teams SJL: TEAMS   CHE - TEAMS
St SJL: edupage MAT Teams BIO: TEAMS   NJD: TEAMS VYV: Edupage
Štv FYZ: edupage SJL: TEAMS MAT Teams NBV - Teams DEJ Teams  
Pia SJL: edupage SJL: TEAMS   MAT Teams   TEH: Edupage

 

 

01.03. - 05.03.2021

  1 VH 2 VH 3 VH 4 VH 5 VH 6 VH
Po

GEG: Amerika-vodstvo

edupagetest

do 18:00

NJD: TEAMS ANJ - TEAMS OBN - TEAMS MAT - Edupage SJL: eduoage
Ut   MAT Teams MAT +DEJ Teams SJL: TEAMS   CHE - TEAMS
Str SJL: edupage MAT Teams BIO: TEAMS ANJ - TEAMS NJD: TEAMS  
Štv FYZ - edupage SJL: TEAMS MAT Teams

virtuálny DOD

o 10:00 - 45min

prihlasovací link máte v správe

NBV - edupage

do 18:00

DEJ Teams  
Pia SJL: edupage SJL: TEAMS   MAT Teams ANJ - TEAMS  

22.2. - 26.2.

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH 7VH
Po GEG - Teams NJD: TEAMS ANJ - TEAMS

OBN: Ako sa stať podnikateľom

Edupage

do 18:00

MAT - edupage

do 18:00

SJL: edupage

12:45 - triednická hodina

do Teams sa prihlásite podľa pokynov,

ktoré vám prídu

Ut   MAT + DEJ - Teams MAT + DEJ - Teams SJL: TEAMS   CHE - TEAMS  
St SJL: edupage MAT Teams BIO: TEAMS ANJ - TEAMS

NJD: Kam chce ísť Lukas v lete?

edupage

24.2.2021, do 18:00

VYV: Telový dizajn

Edupage

24.2.2021, do 18:00

 
Štv FYZ - edupage SJL: TEAMS MAT + DEJ - Teams

NBV - edupage, Územná hierarchia Cirkvi,

dnes do 18:00

ANJ: TEAMS

TBZ: Edupage

25.2.2021, do 18:00

 
Pia   SJL: TEAMS   MAT Teams ANJ - TEAMS TEH: Edupage  

 

8.2. - 12.2.

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH
Po

GEG: Amerika

- povrch

edupagetest

do 18:00

JND: TEAMS

ANJ - TEAMS

OBN: Právne formy

podnikania

Edupage

do 18:00

MAT - Edupage

do 18:00

SJL: TEAMS

 

Ut TSV: TSV: Rýchla schôdza a jej význam pre zdravie - Edupage

MAT + DEJ - Teams

8:30

MAT + DEJ - Teams

 

SJL:edupage

  CHE - TEAMS
St

SJL: edupage

MAT - Teams

8:25

BIO9: TEAMS ANJ - TEAMS NJD: TEAMS  
Štv. FYZ - edupage

SJL: TEAMS

MAT - Teams

9:25

NBV - edupage, diecézy na Slovensku,

dnes do 18:00

   
Pia   SJL:TEAMS  

MAT - Teams

10:15

ANJ - TEAMS  

1.2.- 5.2.

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH 7VH
Po

GEG: Amerika-

poloha a pobrežie

edupagetest

do 18:00

NJD: Op. l.: Koncert bol výborný

TEAMS

ANJ:TEAMS OBN: TEAMS   SJL: edupage  
Ut TSV: Chôdza s palicami, jej význam pre zdravie človeka - Edupage MAT - Teams MAT + DEJ- Teams SJL:TEAMS   CHE - Teams  
St SJL: edupage

MAT - Teams

Pridaná hodina!

BIO: Von. geol. vplyvy

Edupage

3.2. 2020, do 18:00

ANJ:TEAMS

NJD: Pekné prázdniny, SZ

 TEAMS

VYV: Geologické procesy

Edupage

3:2:2021, do 18:00

 
Štv FYZ - Teams SJL: TEAMS MAT + DEJ- Teams

NBV - test edupage - opakovanie,

dnes do 18:00

 

TBZ: Referát - Geologické činitele

4.2.2021, do 18:00

 
Pia SJL: edupage SJL:TEAMS

TSV: Chôdza s palicami 

Edupage

MAT- Teams  ANJ:TEAMS

TEH: Slobodná voľba povolania

Edupage

5.2.2021

do 18:00

 

25.01. - 29.01.2021

  1 VH 2 VH 3 VH 4 VH 5 VH 6 VH 7 VH
Po

GEG: Austrália,Oceánia,

Polárne oblasti

TEAMS

NJD: SZ - byt, Ako vyzerá tvoj byt/dom?

TEAMS

ANJ

Teams

OBN: Hospodárenie podniku, edupage

do 18:00

 

MAT - Edupage

do 18:00

SJL: edupage

KP: SŠ

telefonické

konzultácie

Ut TSV - edupage, Základný cvik na posilnenie brušného svalstva MAT + DEJ - Teams MAT + DEJ - Teams SJL: edupage

Dej

Zadanie cez Edupage

CHE - TEAMS

 
Str SJL: Edupage

M

  SJL:TEAMS

AT - edupage

do 20:00

BIO: Premenené horniny

Edupage

27.1.2021

 

ANJ

Teams

NJD: Čít. s poroz.: Priatelia zvierat

TEAMS

 

VYV: Čít. s poroz. - Mačka

Edupage

27.1.2021, do 18:00

Štv FYZ - edupage

SJL: Teams

MAT + DEJ - Teams

NBV - Cirkev, edupage,

 dnes do 18:00

 

TBZ: Mramor

Edupage

do 18:00

 
Pia   SJL: Teams TSV -Cviky na posilnenie brušného svalstva edupage MAT - Teams

ANJ

Teams

TEH: Voľba povolania

Edupage

29.1.2021

do 18:00

 

18.1. - 22.1. 2021

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH 7VH
Po

GEG: Polárne oblasti Zeme

edupagetest

do 18:00

NJD: L16: Pred jedlom sa pozrieme na bicykel

TEAMS

ANJ: vyjadrenie budúcnosti  - prítomný priebehoý čas - Teams

OBN - edupage

Podnik a podnikanie

do 18:00

MAT - samostatná práca

Edupage do 18:00

SJL:  Fantasy literatúra (TEAMS, do18:00)  
Ut

TSV - edupage

Jednotný záchr.systém

do 22.01. 18:00

MAT + DEJ - Teams   SJL: TEAMS   CHE - Teams   
St SJL: edupage MAT - Teams

BIO: Zemetrasenie

TEAMS

ANJ- Teams

NJD: Určenie času

TEAMS

   
Štv FYZ - teams písomka SJL: TEAMS MAT + DEJ - Teams

NBV - Duch Svätý, edupage

dnes do 18:00

 

TBZ: Projekt - Pôda naše bohatstvo

Edupage

21.1.2021, do 18:00

 
Pia SJL: edupage SJL: TEAMS TSV - edupage - Jednotný záchranný systém - úlohy na riešenie MAT - Teams ANJ- Teams    

11.1. - 15.1. 2021

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH
Po

GEG: Tichý oceán

- Oceánia

edupagetest

do 18:00

NJD: Opakovanie minulého času    TEAMS

od 8:25

ANJ: Kultúra a jej formy
TEAMS

OBN: Základná ekonomická orientácia

Edupage

do 18:00

MAT - Edupage

do 18:00

SJL: edupage
Ut

MAT - Edupage

Opakovanie pred preberaním nového učiva 2

do 18:00

MAT - Teams

Opakovanie na T9

8:25

TSV: Prvá pomoc pri zlomeninách hornej a dolnej končatiny 

EDUPAGE - do 15. 01. do 18.00 h

SJL: Prídavné mená 

(teams, edupage, do 18:00)

DEJ

Edupage

do 18:00

CHE - TEAMS
St SJL: Fantasy literatúra (edupage, do 18:00)

MAT - Teams

8:25

BIO: Vyvreté horniny

TEAMS

Edupage

do 18:00, 13.1.2021

ANJ  - vyjadrenie budúcnosti
TEAMS

 

NJD: Opakovanie minulého času

TEAMS

Edupage

13.1.2021, do 18:00

VYV: Gelogická mapa - vyvreté horniny

Edupage

13.1.2021, do 18:00

Štv

FYZ- edupage

(odovzdať do 18:00)

SJL: Prídavné mená2 (teams, edupage,do18:00)

MAT - Teams

9:25

NBV - Bl. Carlo Acutis

edupage do 18:00

DEJ- Teams

11:10

TBZ: Edupage
Pia SJL: Čitateľská gramotnosť  (edupage, do 18:00) SJL: Príprava na T9 (teams, edupage)

TSV - Edupage

Prvá pomoc - úlohy na riešenie

do 18:00

MAT - Teams

10:15

ANJ
TEAMS

TEH:Voľba profesijnej orientácie: Stanovenie kariérnych cieľov.

Edupage

15.1.2021, do 18:00 h

 

7.12. - 11.12.2020

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH
Po

GEG: Austrália-

problémy obyvateľstva

edupagetest

do 18:00

NJD: Trening zručností: Čítanie s porozumením

- Príspevok v rádiu

Edupage

7.12.2020, do 18:00

Teams

8:25 - 9:10

ANJ: Opakovanie

Teams

od 9:25

OBN: Trhový mechanizmus

Edupage, do 18:00

MAT - opakovanie

Teams

11:10

Edupage

SJL - Stratený robot

Teams

12:00 

Riešenie odoslať do zadania MAT

Ut

TSV: Posielam Vám link, na ktorom je zjazd Vlhovej.

Úlohy: 1. S ktorou súperkou jazdila Vlhová? 2. Ako dopadlo prvé a druhé kolo zjazdu. Vypracované úlohy pošlite dnes do 18.00 h.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KZk8XXZ7WEA

MAT - opakovanie 

Teams 8:30

Edupage

MAT - prípava na T9

9:30 Teams

Edupage

 

DEJ - opakovanie 

Edupage

CHE - Alkány

Teams

12:00-12-45

St SJL: Prídavné mená: opakovanie (ALF, edupage, do 18:00)  

BIO: Magmatická a sopečná činnosť

Edupage 9.12.2020, do 18:00

Teams od 9:25 h

ANJ: Voľný čas a záľuby - film

 

Teams

od 10:15 h.

NJD: TEAMS

od 10:15

NJD: Tréning zručností: Ústny prejav - Skypovanie

Edupage

9.12.2020, do 18:00

Teams od11:10 h

VYV: Tradičná technika

Edupage 9.12.2020

do 18:00 h

Štv            
Pia            

30.11. - 4.12.2020 

  1 VH 2 VH 3 VH 4 VH 5 VH 6 VH
Po

GEG: Austrália -

hospodárstvo

edupagetest

do 18:00

NJD: Projekt: To je naše mesto. Vítame Vás!

Edupage

29.11.2020

do 18:00

ANJ: Zdravie

edupage test

do 18:00

OBN: Trhový mechanizmus

 Edupage

dnes do 18:00hod.

MAT9 - slovné úlohy nerovnice + lomený výraz 

Edupage 

11:10 Teams

SJL:Tvorivé písanie (edupage, 18:00)
Ut

TSV: Diego Maradona - ako sa dostal k futbalu, kedy začal s jeho hraním. Jeho najdôležitejšie futbalové zápasy. 

Edupage - vypracovať do 08. 12. 2020 

 MAT9 - lomený výraz

8:25 Teams

Edupage

 

MAT9 - príprava na T9

9:25 Teams

Edupage

SJL: Opakovanie prídavných mien (edupage, do 18:00)

DEJ - umenie a kultúra medzivojnového obdobia 

9:25 Teams (vysvetlenie nového učiva v rámci spoločnej vyučovacej hodiny MAT9)

Edupage

CHE - Alkány

Edupage - test

dnes do 18:00

Str SJL: Jar Adely Ostroluckej (edupage, do 18:00)

MAT - LR s neznámou v menovateli

8:25 Teams 

Edupage

BIO: Geologické procesy a ich zdroje

Edupage

2.12.2020

ANJ: Slnečná sústava - čítanie s porozumením

edupage

do 18:00

NJD: Tréning zručností: Čítanie s porozumením - Blog

Edupage

2.12.2020

do 18:00

VYV: Tradičné ľudové remeslá

Edupage

2.12.2020

do 18:00

Štv

FYZ - El. prúd , meranie el. prúdu

 

EDUPAGE

do 18:00

SJL: Opakovanie podstatných mien ( edupage, do 18:00)

MAT - LR s neznámou v menovateli

9:25 Teams

Edupage

NBV - Opakovanie vedomostí so Sv. písma

edupage

dnes do 18:00

DEJ - Kultúrny rozlet Slovenska

Teams 11:10

Edupage

TBZ: Kvalita ovzdušia

Edupage

do 4.12.2020

do 18:00

 

Pia SJL: Tvorivé písanie 4, edupage, do 18:00) SJL: Čitateľská gramotnosť: T9 (edupage, do 18:00)

TSV: Petra Vlhová - víťazstvo v pararelnom obrovskom slalome

Edupage - úlohu vypracovať do 11. 12. 2020

MAT: opakovanie 

Edupage 

10:15 Teams

ANJ: opakovanie lekcie

Edupage test

do 18:00

TEH: 

Vianočná príprava

do 7.12.2020

do 18:00

23.11.- 27.11.2020

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH
Po

GEG: Austrália- kontinent

prisťahovalcov

edupagetest

do 18:00

 

NJD: Test - Perfekt

 

Edupage

23.11.2020

8:25 - 9:10 h

ANJ: Neurčité zámeno some, any, no a ich zloženiny

Edupage test

23.11. do 18:00

OBN: Typy ekonomík

Edupage

dnes do 18:00

MAT 9 - slovné úlohy 3 Edupage

11:10 Messenger

SJL: Tvorivé úlohy (edupage, do

30. 11.)

Ut

TSV-Aktívny odpočinok

Edupage - Prezentácia

24.11. do 18:00

MAT - slovné úlohy  

Messenger 8:30

MAT - opakovanie T9

Edupage

SJL: Zvuková stránka jazyka (edupage, zoom, ALF do 18:00)

DEJ - Spoluobčania či protivníci?

Edupage

CHE - Zloženie uhľovodíkov

Edupage - test

do 18:00 hod.

St SJL: Tvorivé písanie, edupage)

MAT: Lineárne nerovnice

Teams 8:25

Edupage

BIO: Minerály a horniny - opakovanie

Edupage

25.11.2020

do 18:00

ANJ: počítateľné a nepočítateľné podstatné mená

edupage test

25.11. do 18:00

NJD: Opakovanie- Reálie: To je Berlín!

Edupage

25.11.2020

do 18:00

VYV: Referát: Súčasné výtvarné diela v architektúre

Edupage

25.11.2020

do 18:00

Štv

FYZ - El. prúd v kovovom vodiči

 

Edupage

do 18:00

SJL: Neživ. podst. mená muž. rodu zakončené na -ál (edupage)

MAT: nerovnice

Teams 9:25

Edupage

NBV - Boh jeden a mnohí, edupage

do 18:00

DEJ - Míľniky vedy a techniky

Teams 11:10

Edupage

TBZ: Kvalita ovzdušia

Edupage

26.11.2020

do 18:00

Pia

SJL: Než. podst. mená m. r. ( edupage do 18:00)
 

 

 

SJL: T9 (edupage, ZOOM - 8:15) do 18:00

TSV-Člnkový beh

Edupage-Prezentácia

do 18:00

MAT: nerovnice

Teams 10:15

Edupage

ANJ: Turistika a cestovný ruch - Korešpondovať

Edupage test

do 18:00

TEH: Najčastejšie poruchy vodoinštalácie a kanálizácie.

Edupage

27.11.2020

do 18:00

 

16.11. - 20.11. 2020

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH
Po

GEG: Austrália-

rastlinstvo a živočíšstvo

edupagetest

do 18:00

NJD: Tréning písomného prejavu: Opis osoby

Edupage

16.11.2020

do 18:00

ANJ: Na vlakovej stanici - dialóg
Edupage - test

dnes do 18:00

OBN: Základné ekonomické otázky

Edupage

dnes do 18:00

MAT9 - rovnice Edupage  
Ut            
St SJL: Ako divé husi - rozbor textu (edupage, do 18:00) MAT9 - vyjadrenie premennej zo vzorca Edupage

BIO:Opakovanie tematických celkov - Neživá príroda , Stavba Zeme, Minerály a horniny,

Edupage

18.11.2020

do 18:00

ANJ: prídavné mená

Edupage - test

18.11. do 18:00

NJD: Nácvik výslovnosti: samohláska e

Edupage

18.11.2020

 do 18:00 h

VYV: Logo - Doprava a ovzdušie

Edupage

do 20.11.2020

do 18:00 

Št

FYZ - El. obvod. Žiarovka.

edupage

do 18:00

 

MAT - slovné úlohy - rovnice Edupage

9:15 Messenger

NBV - Aký je Boh. Edupage

Dnes do 18:00

DEJ9 - školstvo Edupage

Messenger

TBZ - Doprava a ovzdušie

Edupage

20.11.2020

do 18:00

Pia SJL: Interpunkčné znamienka (edupage) SJL: systematizácia učiva T9 (edupage, ZOOM)  

MAT9 - slovné úlohy - rovnice 2 Edupage

10:15 Messenger

ANJ: šport nám, my športu - počúvanie

Edupage test

20.11, 18:00

TEH: Poruchy plynoinštalácie

Edupage

23.11.2020

do 18:00

9.11. - 13.11. 2020

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH 7VH
Po              
Ut

TSV:Kondičné cvičenia

Edupage - prezentácie

Do 12.11.2020

MAT9 - Ekvivalentné úpravy rovníc Edupage Príprava na T9 Edupage SJL: Pravopis cudzích slov (edupage, dnes do18:00) DEJ - Hospodárstvo ČSR 18:00 Edupage

CHE- Prírodné zdroje uhľovodíkov

Edupage - Test

do 18:00 hod.

 
St SJL: Pravopis cudzích slov ( edupage, zoom) do 18:00 MAT9 - ekvivalentné úpravy 2 Edupage

BIO: Horniny a minerály

Edupage

11.11.2020

od 9:25 do 10:10 h

 

ANJ: Predpríomný jednoduchý čas a minuý jednoduchý čas.

Edupage test

dnes do 18:00

NJD: 

 Čítanie s porozumením: Vysnívaný chlapec

Edupage

11.11.2020, do 18:00 h

VYV: Typické znaky secesného umenia a architektúry

Edupage

11.11.2020

do 18:00 h

 
Štv

FYZ - El. obvod. Vodič a izolanty.

Edupage

12.11.2020

do 18:00 h

SJL: Historický román (edupage, do 18:00) MAT9 - ekvivalentné úpravy 3 Edupage

NBV - Vyznanie viery, edupage.

dnes do 18:00

DEJ9 - Nepoznaná sloboda Edupage

TBZ: Využitie nerastných surovín na Orave v minulosti a dnes.

Edupage

12.11.2020

 do 18:00 h

 
Pia SJL: Čítanie s porozumením (edupage, do 18:00) SJL: Systematiácia učiva, príprava na T9 (edupage, do 16.11. 12:00)

TSV- Ľah-sed

Edupage-prezentácie

Do: 19.11.2020,18:00

MAT9 - riešenie rovníc

Edupage 18:00

 

ANJ: Krajiny, mestá a miesta -počúvanie s porozumením

Edupage - test

13.11. do 18.00

TEH: Elektrická inštalácia

Edupage

13.11.2020

do 18:00 h

 

 

2.11. - 6.11.2020 

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH
Po            
Ut TEV:  Švihadlo - úlohy na EDUPAGE - vypracovať do 10. 11. 2020 MAT9 - opakovanie pred preberaním nového učiva Edupage MAT9 - Opakovanie na T9

SJL - test z poézie v PZ s.22

zadanie na edupage

dnes do 18:00

DEJ - Nemecko

CHE: Stavba organických látok

Edupage - Test

do 18:00

St

SJL - Ežo Vlkolinský

zadanie na edupage

dnes do 18:00

MAT - opakovanie pred preberaním nového učiva Edupage

BIO: Neživá príroda a jej poznávanie - PL

Edupage

4.11.2020

Od 9:25 do 10:10 h

 

ANJ: čítanie a počúvanie s porozumením

Edupage -test

do18:00

NJD: Čítanie s porozumením: Katis E-mail, 
Trpné príčastie minulé končiace sa na -(e)t

Edupage

4.11.2020

do 18:00 h

VYV: Podnety dejín umenia - Erb mojej obce

Edupage

4.11.2020

Do 18:00 h

Štv.

FYZ - mag. a el. vlastnosti látok

edupage t

do 9.11., 18.00

SJL - Ežo Vlkolinský

zadanie na edupage

 do 9.11., 18.00

MAT - rovnica Edupage 18:00

NBV: Spomienka na všetkých verných zosnulých

edupagesprávy

do 10.11., 18:00

DEJ - Slovensko hľadá svoju cestu Edupage

TBZ: Ochrana nerastných surovín na Orave

Edupage

do 7.11.2020, do 18:00 h

Pia

 

         

 

26.10. - 30.10.2020

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH
Po

Podnebie a vodstvo Austrálie

26.10. Edupage/test

do 18:00

NJD: Opis obce

Edupage

Do 18:00

ANJ - Opakovanie lekcie

26.10 (Edupage - test)

do 18:00

Ekonómia a ekonomika

Pokyny - Edupage

do nasledujúcej VH

MAT9 - pytagorova veta - Edupage Epigraf (edupage)
Ut

TSV - Kvíz I. kolo - Vieš to? Telo-Telo

Edupage  -  odoslať vypracované na emailovú adresu  valuskova@sass.sk do 29. 10. 2020

MAT9 - pytagorova veta 27_10 Edupage MAT9 - opakovanie 27_10 Edupage   DEJ9 - Rusko Edupage

CHE - Zloženie organických látok

Edupage - test

do  18:00

St SJL:Zvuková stránka jazyka (edupage) MAT9 - Pytagorova veta 28_10 Edupage

BIO: Ochrana významných minerálov

Edupage

Do 18:00

ANJ: Práca s novou slovnou zásobou
Edupage - test
do18:00

NJD: Čítanie s porozumením: Koncert bol výborný, Minulý čas /Perfektum/ s pomocným slovesom haben - opakovanie

Edupage

Do 18:00 

VYV: Komix - Téma: Minerály a horniny na Orave

Edupage

Do 30.10.2020

do 18:00

Štv.

FYZ - mag. a el. vlastnosti látok

edupage test

do 18:00

 

MAT9 - Pytagorova veta 29_10

Edupage

do 18:00

NBV - prezentácia edupage, do 18:00 DEJ - Taliansko

TBZ: Referát - Nerastné suroviny

Edupage

Do 18:00 h ,

29.10.2020

Pia            

 

Týždeň:

15.6. - 19.6. 2020

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH 7VH
Po  

MAT-Slovné úlohy -opakovanie

zadanie na edupage

do 15.6. do 22:00

ANJ 1 - Vzťažné vety - opakovanie (edupage) dnes do 15.6. 22:00

NJD: Tvorenie viet s predložkami s 3. a 4. pádom , edupage, 15.6.2020

MAT-Slovné úlohy -opakovanie

zadanie na edupage

do 15.6. do 22:00

DEJ - Fenomény sveta do 22:00

SJL:Tvorivé písanie

(edupage, do 17.6. do 12:00)

 

 

Ut

GEG: Andská oblasť

Edupagetest

do 22:00

NJD: Tvorenie viet s predložkami s 3. a 4. pádom , Edupage, 16.6.2020, do 22:00

ANJ 2 - Všeobecný prehľad - opakovanie (edupage) dnes 16.6. do 22:00

SJL: Dráma KUBO-veselohra (edupage, do 18.6 do12:00)  

MAT- Slovné úlohy -opakovanie

zadanie na edupage

do 16.6. do 22:00

   
St DEJ - Fenomény sveta do 22:00

NJD: Tvorenie viet, Edupage

17.6.2020, do 22:00

NJD: Tvorenie viet, Edupage

17.6.2020, do 22:00

MAT- Objem a povrch telies - opakovanie

test na edupage

cca o 11:00 online preriešime slovné úlohy, ktoré vám robia problém

do 17.6. do 22:00

CHE - Riešime úlohy 

edupage 

zaslať do 18.6.2020

do 22:00

SJL: Tvorivé písanie - Čo mi núdzový stav vzal a čo mi dal (edupage, do 19.4.do 9:00)  
Štv.  

BIO: Ekologické hospodárenie v krajine, Edupage

18.6.2020

FYZ - záverečné opakovanie

test na edupage

do 18.06.2020

SJL: Tvorivé písanie - Čo mi núdzový stav vzal a čo mi dal - dokončenie (edupage, do 19.4.do 9:00)

MAT-Opakovanie

zadanie na edupage, potom ALF

do 18.6. do 22:00

   
Pia SJL: Záverečné opakovanie (edupage, 19.6. do 22:00)   SJL: Dotazník - dokončenie (edupage, Do 19. 6. do 22:00)

OBN:Opakovanie-Základné formy podnikania

Edupage

alf test dnes do 17:00 

    ETV:Záverečné hodnotenie)

 

8.6. - 12.6.2020

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH 7VH
Po TSVch: Môj obľúbený šport: výťah (edupage,do nasledujúcej hodiny)

MAT-Mocniny a odmocniny

Opakovanie, test na edupage

do 8.6. do 22:00

NJD:Opakovanie minulého času, 
Čítanie s porozumením: Aká bola oslava?

Edupage

8.6.2020, do 22:00

ANJ 1 - Opakovanie . minulé Časy (edupage) dnes 8.6. do 22:00

MAT-Mocniny a odmocniny

Opakovanie

DEJ - Fenomény sveta do 22:00 SJL: Čítanie s porozumením - slovesá (edupage, do nasledujúcej hodiny)  
Ut

GEG: Argentína

Edupagetest

do 22:00

ANJ 2 - Opakovanie učiva z 9. lekcie (edupage) dnes 9.6. do 22:00 SJL: Čítanie s porozumením (edupage, do 10.6. do 12:00) VYV - prepojené s ANJ - Komiks - použitie budúceho Času do 12.6. 22:00

MAT- Pytagorova veta

Zadanie na edupage

do 9.6. do22:00

TSVd:Zaujímavosti o ľudskom tele

Edupage

 

 
St DEJ - Fenomény sveta do 22:00

NJD: Opis: To som ja, Edupage

Do 12.6.2020, do 22:00

ANJ 2 - Predprítomný Čas - opakovanie (edupage test) do 10.6. 22:00

NJD: Opis: To som ja, Edupage

Do 12.6.2020, do 22:00

ANJ 1 - Predprítomný Čas - opakovanie (edupage test) do 10.6. 22:00

MAT-Pytagorova veta -opakovanie

edupage, o 11:00 online

do 10.6. do 22:00

CHE - Látky nebezpečné pre človeka

( edupage ) do 22:00

SJL: Príslovky a príslovkové určenie- opakovanie, do 11.6.)
 
 
Štv

TSVd: Meditatívny beh

Edupage

BIO9: Ekosystém

Edupage

11.6.2020, do 22:00

FYZ - el. prúd -opakovanie

edupage test

do 11.06.2020

SJL: Teória literatúry - opakovanie (edupage)

MAT- Lineeárne rovnice

test na edupage

do 11.6. do 22:00

DEJ - Fenomény sveta do 22:00

TSVch: Meditatívny beh

Edupage

Pia SJL: Neohybné slovné druhy -opakovanie (edupage, messenger)

MAT- Úlohy finančnej matematiky

edupage,

do 12.6. do 22:00

Dráma: Rómeo a Júlia (edupage)

OBN: Opakovanie

Základné ekonomické pojmy

Edupage

dnes do 17:00

ANJ 2 - Vyjadrovanie množstva - opakovanie (Edupagetest) dnes 12.6. do 22:00

TEH/BIO Spoločenstvo, Edupage

Do 16.6.2020, do 22:00

TEH - 2 sk.

Hospodárenie v domácnosti

úloha spoločná s MAT

do 12.6. do 22:00

ANJ 1 - Krátka prídavná otázka - opakovanie (edupagetest) dnes 12.6. do 22:00

 

 

1.6. - 5.6.2020

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH 7VH
Po  

MAT -Štatistika

edupage, o 11:00 online

do 1.6. do 22:00

TSVch: Vychádzka do prírody

NJD: Tvorenie viet

Edupage

do 22:00, 1.6.2020

ANJ 1 - Prvá podmienková veta -

opakovanie

(edupage test) dnes do 1.6. 22.00

MAT -Štatistika

edupage, o 11:00 online

do 1.6. do 22:00

DEJ - Fenomény sveta (do 22:00, 1.6.2020) Edupage    
Ut

GEG: Brazília

Edupagetest

do 22:00

 

NJD: Tvorenie viet

Edupage

2.6.2020, do 22:00

ANJ 2- Hudobný vzor -

krátka slohová práca (edupage) do 5.6. 22:00

SJL: Zámená2 (edupage, do 3.6. do 12:00, videohodina o 12:00) VYV + ANJ - Gramatické tabuľky (edupage) do 2.6. 22:00

MAT -Štatistika

edupage, o 11:00 online

do 2.6. do 22:00

 

TSVd: Hip hop- Tabata

Edupage

 
Str DEJ - Práva žien - Fenomény sveta (do 22:00, 3.6.2020) Edupage

ANJ 2- Hudobný vzor -

krátka slohová práca (edupage) dokončiť do 5.6. 22:00

ANJ 1 - Prvá podmienková veta  - opakovanie dokončiť dnes do 22:00 (edupage)

MAT - Štatistika

edupage

do 3.6. do 22:00

CHE - Lieky

edupage

do3.6.2020

22:00

SJL: Dráma - opakovanie (edupage, ALF, do4.6. do 12:00)  
Štv

TSVd: Tabata 

Edupage 

BIO: Spoločenstvo

Edupage

4.6.2020, do 22:00

  SJL: Výťah - slohový útvar (edupage, do 8.6. do 12:00)

MAT - Štatistika

zadanie na edupage, ponechala som otvorenú aj včerajšiu úlohu, dokončiť

do 4.6. do 22:00

DEJ - zapojenie sa USA do 1. sv. vojny - Fenomény sveta (do 22:00, 4.6.2020) Edupage

TSVch: Tabata 

Edupage 

Pia  

MAT-Štatistika

zadanie na edupage, potom ALF

do 5.6. do 22:00

 

OBN: Hospodárenie v domácnosti

edupage-dnes

do 17:00

ANJ 2 - Posluch s porozumením - opakovanie (edupage) dnes 5.6. do 22:00

TEH _IT fitnes test

zadanie na edupage

do 7.6. do 22:00

ANJ 1 - Práca s textom - Charles Dickens (edupage) dnes 5.6. do 22:00

 

 

25.5. - 29.5.2020

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH 7VH
Po

TSVchl: Cvičenie podľa videa

(link na messengeri)

MAT-Závislosti priamej a nepriamej úmernosti

Zadanie na edupage, potom test ALF

do 25.5. do 22:00

NJD: Lukas má narodeniny, welch-, Edupage

25.5.2020, do 22:00

MAT-Opakovanie učiva 9. ročníka

Zadanie na edupage, potom test ALF

do 25.5. do 22:00

DEJ - Dejiny SR od 1993 (do 22:00, 25.5.2020) Edupage

SJL: frazeologické jednotky 

(edupage, do 27.5. do 10:15)

 
Ut

GEG: Mexiko a štáty Strednej Ameriky

Edupagetest

 do 22:00

NJD: Lukas má narodeniny, welch-, Edupage

26.5.2020, do 22:00

ANJ 2 - Práca s textom (edupage) vypracovať dnes 26.5. do 22:00

SJL: Dráma2 (edupage, do 27.5. do 12:00)

VYV - gramatické tabuľky - minulé časy (edupage) - prepojené s ANJ

Vypracovať do 2.6., 10:00

MAT -Grafické znázorňovanie závislosti

edupage do 26.5. do 22:00

TSVd: Cvičenie podľa videa

Edupage

 
St DEJ - opakovanie (do 22:00, 27.5.2020) Edupage

NJD 1sk: Nácvik písomného prejavu: Písanie pozvánky

Edupage

27.5.2020, do 22:00

ANJ 2 - Gramatické časy - upevňovanie učiva (edupage) dnes 27.5. do 22:00

NJD 2sk: Nácvik písomného prejavu: Písanie pozvánky

Edupage

27.5.2020, do 22:00

ANJ 1  - Alftest (edupage) dnes 27.5. do 22:00

MAT- Funkcie

test na edupage

do 27.5. do 22:00

CHE - PESTICíDY

edupage 

do 22:00

SJL: Zámená -opakovanie (edupage, do 29.5.)  
Štv

TSVd: Indiánsky beh - jogging

Edupage

BIO: Neživé a živé zložky prostredia

Edupage

Do 29.5.2020, do 22:00

FYZ - Vedenie el. prúdu v plynoch

edupage

do 28.5. 22:00

SJL: Dráma3 (edupage, do 29.5.)

MAT-Komparo

Opakovanie 

zadanie na edupage

1. časť do 28.6. do 22:00

DEJ - opakovanie (do 22:00, 28.5.2020) Edupage

TSVch: Indiánsky beh - jogging

Edupage

Pia SJL: Číslovky: opakovanie (edupage, do nasledujúcej hodiny)

MAT-Komparo 2 časť

edupage- 2,časť úlohy zadanej včera

do 29.5. do 22:00

SJL: Čitateľská gramotnosť (edupage, do 1.6. do 12:00)

OBN: Osobné financie

Edupage

dnes do 22:00 

TEH: Pozorovanie: Objav

Edupage

Do 4.6.2020, do 22:00

ANJ 2 - Práca s textom (edupage) do 1.6. 22:00

TEH - Opakovanie

zadanie na edupage, test na ALF

do 29.5. do 22:00

ANJ 1 - Práca v pracovnom zošite - opakovenia (edupage) dnes 29.5. do 22:00

 

 

18.5 - 22.5.2020

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH 7VH
Po TSVch: cvičenie podľa videa https://www.youtube.com/watch?v=B9wKRJtKlHw

MAT-Lineárne funkcie

Zadanie na edupage

do 18.5. do 22:00

NJD: L 17: Pekné prázdniny - Tvorenie viet, Edupage

18.5.2020, do 22:00

MAT-Lineárne funkcie

Zadanie na edupage

do 18.5. do 22:00

DEJ - nežná revolúcia (do 22:00, 18.5.2020) Edupage SJL: Spojky (edupage, do nasledujúcej hodiny) videohodina  
Ut

GEG: USA

Edupagetest

do 22:00

NJD: Opakovanie L 17: Pekné prázdniny, Edupage,

19.5.2020, do 22:00

ANJ 2 - Slovotvorba (edupage) do 19.5. 22:00

SJL: Dramatiské umenie (edupage, ALF, do nasledujúcej hodiny, 20.5. do 12:00) VYV - Gramatické tabuľky prítomné časy (prepojené s angličtinou) Edupage do 26.5. 10:00

MAT-Priama úmernosť

Zadanie na edupage, do 19.5. do 22:00

TSVd: Vychádzka do prírody

edupage

 
Str Dej - November 1989 do 22:00

NJD: Lukas má narodeniny, Edupage

20.5.2020, do 22:00

ANJ 2 - Gramatické časy (Edupage) do 20.5. 22:00

NJD: Lukas má narodeniny, Edupage

20.5.2020, do 22:00

ANJ 1 - Slovotvorba (Edupage) do 20.5. 22:00

MAT- Priama úmernosť 

Zadanie na edupage

do 20.5. do 22:00

CHE - Kozmetické prípravky 

edupage 

do 20.05.2020

22:00

SJL: Písanie čiarky: precvičovanie (edupage, videohodina, do nasledujúcej hodiny)  
Štv TSVd: Indiánsky beh - edupage

BIO: Organizmy a prostredie

Edupage

Prezentácia je v domácich úlohách

Do 22.5.2020, do 22:00

FYZ - alf test

vedenie el. prúdu v kvapalinách

do 22.5.

SJL: Dramatické umenie (edupage, nasledujúca hodina)

MAT - Grafické znázorňovanie nepriamej úmernosti

Edupage, do 21.5. do 22:00

DEJ9 - vznik SR (do 22:00, 19.5.2020) Edupage  TSVch: Žonglovanie s loptou- edupage
Pia SJL: Pravopis prídavných mien (edupage, nasledujúca hodina)

MAT-Lineárne funkcie, priama a nepriama úmernosť

Zadanie na edupage

do 22.5. do 22:00

SJL: Čítanie s porozumením (edupage, nasledujúca hodina)

OBN: Finančná gramotnosť

Edupage do 22.5. do 22:00

TEH: Ochrana neživej prírody, Edupage

do 22.5.2020, do 22:00

ANJ 2 - Slovná zásoba (opakovanie Edupage ) dnes 22.5. do 22:00

TEH-Obrábacie stroje

Prezentácia na edupage

do 22.5.do 22:00

ANJ 1 - Posluch s porozumením (edupage) dnes do 22.5. 22:00

 

 

11.5. - 15.5.2020

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH 7VH
Po TSV: ch. Vychádzka do prírody

MAT-Lineárna funkcia

Zadanie na edupage

do 11.5. do 22:00

NJD: Opakovanie: Osobné zámená,

Edupage

do 22:00, 11.5.2020

ANJ 1 - Posluch s porozumením - časové súvetia (edupage) do 11.5. 22:00

MAT-Lineárna funkcia

Zadanie na edupage

do 11.5. do 22:00

DEJ - opakovanie (do 22:00, 11.5.2020) Edupage SJL: Slovná zásoba (edupage, do nasledujúcej hodiny)  
Ut

GEG:Kanada

/edupage test/ dnes do 22:00

ANJ 2 - Krátka prídavná otázka - test (edupage) do 12.5. 22:00

NJD: Perfekt - cvičenie, Edupage  

12.5.2020, do 22:00

  VYV - Gramatické tabuľky ( edupage) do 15.5. 22:00

MAT - Lineárna funkcia

Vysvetlenie a zadanie úlohy na edupage.

do 12.5. do 22:00

SJL:  Próza: utvrdzovanie učiva, čítanie s porozumením, do 13.5. do 12:00) 

TSVd: Cvičenie so švihadlom

Edupage

 
Str DEJ - 1989  (do 22:00, 13.5.2020) Edupage 

NJD: Opakovanie L 17: Pekné prázdniny, Edupage

do 15.5.2020, do 22:00

NJD: Opakovanie L 17: Pekné prázdniny, Edupage

do 15.5.2020, do 22:00

MAT-lineárna funkcia

zadanie na edupage

do 13.5.do 22:00

Che - Plasty a životné prostredie

edupage 

do 22:00

13.05.2020

   
Štv

TSVd: Zumba

edupage

NBVch - Panna Mária

edupage

BIO: Geologická stavba Slovenska, Edupage

do 15.5.2020, do 22:00

FYZ - Chemické zdroje el. napätia

edupage/prezentácia + video

do 14.05.2020 do 22:00

SJL:  Próza: utvrdzovanie učiva (edupage, do 15.5. do 7:30)

MAT-lineárna funkcia

zadanie na edupage

do 14.5.do 22:00

DEJ - EU (do 22:00, 14.5.2020) Edupage 

TSVch:Cvičenie podľa videa

edupage

Pia SJL: Priídavné mená: opakovanie (edupage, nasledujúca hodina)

MAT-Finančná matematika

edupage 

do 15.5 do 22:00

SJL: Priídavné mená: ČsP (edupage, nasledujúca hodina)  

TEH: Test: Zdroje príjmu, Edupage

Pozor obmedzený čas 15.5., od 11:10 do 11:55

ANJ 2 - Slovotvorba (edupage) do 15.5. 22:00

TEH -2.sk- Finančná gramotnosť

edupage - spoločná úloha s MAT

ANJ 1 - Časové súvetia (online test Edupage) do 15.5. 22:00

 

ETV: Priateľ v živote (edupage, do 29:5:

 

4.5 - 8.5.2020

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH 7VH
Po TSV: Vychádzka do prírody

MAT - Funkcie

Vysvetlenie učiva a úlohy na edupage

do 4.5.2020 do 22:00

NJD: Perfekt - cvičenie, Edupage

4.5.2020, do 22:00

ANJ 1 - Časové súvetia (Edupage) do 5.5. 22:00

MAT - Funkcie

Vysvetlenie učiva a úlohy na edupage

do 4.5.2020 do 22:00

DEJ9 - Kultúra v podmienkach totality (do 22:00, 4.5.2020) Edupage  SJL: Vlastná tvorba (edupage do 5.5. do 18:00)  
Ut

GEG: Hospodárstvo Ameriky 

/edupage test/ dnes do 22:00

NJD: Perfekt - cvičenie, Edupage

5.5.2020, do 22:00

ANJ 2 - Krátka prídavná otázka (edupage) do 5.5. 22:00

SJL: Vlastná tvorba2 (edupage do 5.5. 2020

 

MAT - Funkcie

Zadanie na edupage

do 5.5.2020 do 22:00

TSVd: Cvičenie pre zdravý chrbát

Edupage

 
St DEJ - odpor proti totalite  (do 22:00, 6.5.2020) Edupage 

NJD: Perfekt - cvičenie, Edupage  

do 8.5.2020,

do 22:00

ANJ 2 - Krátka prídavná otázka - cvičenia (Edupage) do 6.5. 22:00

NJD: Perfekt - cvičenie, Edupage  

do 8.5.2020,

do 22:00

ANJ 1 - Časové súvetia - cvičenia (Edupage) do 6.5. 22:00

MAT Definičný obor a obor hodnôt funkcie

Vysvetlenie na edupage, do 6.5. do 22:00

CHE  - Plasty a syntetické vlákna 

do 22:00

6.5.

- edupage

SJL: E- test ( edupage, e-test do 7. 5.  
Št TSV d:  Vychádzka do prírody

BIO: Príroda Slovenska

Edupage

do 12.5.2020, do 22:00

FYZ - Vedenie el. prúdu v kvapalinách

Edupage

do 07.5.2020, do 22:00

SJL: Slovenčina ako národný jazyk (edupage, do 11. 5. )

MAT - Funkcie+opakovanie Mocniny a odmocniny

Zadanie na edupage, potom ALF

do 7.5.2020 do 22:00

DEJ - Rozpad sovietskeho bloku (22:00, 7.5.2020) Edupage

TSVch:Loptová technika

edupage

Pia              

 

27.4. - 1.5.2020

  1VH 2VH 3VH 4VH 5VH 6VH 7VH
Po  

MAT - Podobnosť trojuholníkov

Zadanie úlohy na edupage

do 27.4. do 22:00

NJD: Čítanie s porozumením: E-mail, Opakovanie Perfekta,

Edupage

do 22:00, 27.4.2020

ANJ 1 - Prvá a nutlá podmienková veta online test (edupage) do 27.4. do 22:00

MAT-Príprava na prijímacie skúšky

ALF- test Prijímacie skúšky

vypracovať (Platí pre tých, ktorí si ho ešte nevyriešili)

do 27.4. do 22:00

DEJ9 - normalizácia 2 (do 22:00, 27.4.2020) Edupage SJL: Syntax- záverečné opakovanie (edupage, zoom) do 28.4.  
Ut GEG: Sídla Ameriky II. /edupage test/ 28.4. do 22:00

NJD: Čítanie s porozumením: E-mail, Opakovanie Perfekta, 
 Edupage

28.4.2020, do 22:00

SJL: Dievčenský román( edupage, do 29.4. do 19:00)  

MAT - Príprava na testovanie-úmernosť

ALF - test

do 28.4. do 22:00

TSV d: Atletika-beh

Edupage

 
Str DEJ . svetlá a tiene civilizácie (do 22:00, 29.4.2020) Edupage

NJD: Počúvanie s porozumením: Kam chce ísť Lukas v lete? 
Modálne slovesá,
 Edupage

do 30.4.2020, do 22:00

ANJ 2 - Tvorba dialógov - ideme na koncert (edupage) do 29.4. do 22:00

NJD: Počúvanie s porozumením: Kam chce ísť Lukas v lete? 
Modálne slovesá,
 Edupage

do 30.4.2020, do 22:00

ANJ 1 - čítanie s porozumením - časové súvetia (edupage) do 29.4. 22:00

MAT - Riešenie matematicko-logických úloh

Zadanie na edupage

do 29.4. do 22:00

CHE - Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

(edupage - do 23:00)

SJL: Jazykoveda (edupage, do 30.4. do 18:00)  
Štv

TSVd: Zumba

link-edupage

NBVch - Priateľstvo a láska, edupage

do 6.5.

BIO: Geologická história Zeme

Edupage

do 5.5.2020, do 22:00

FYZ - Alf test

Elektomagnetizmus 

do 30.04. do 22:00

 

MAT - Opakovanie a upevňovanie učiva 9. roč.

test na edupage

do 30.4. do22:00

DEJ9 - Umenie salónov a ulíc (do 22:00, 30.4.2020) Edupage TSVch:Posilňovacie cviky, link-edupage 
Pia              

20.4. - 24.4. 2020

  1. VH 2. VH 3. VH 4. VH 5. VH 6. VH 7. VH
Po

TSVch: Cezpoľný beh

(smer Bučníky a späť

domov)

MAT-Využitie podobnosti v praxi, 

zadanie na edupage,

do 20.4. do 22:00

NJD: Opakovanie zloženého minulého času - Perfekta 

Edupage

Poslať 20.4. do 22:00

ANJ1 - Test (online test v edupage) vypracovať dnes 20.4. do 22:00

MAT - Mierka, trojuholník

test na edupage

do 20.4. do 22:00

DEJ9 - okupácia ČSR  (do 22:00, 20.4.2020) Edupage     
Ut GEG: Amerika -sídla /edupage test/-dominanty štyroch miest do 22:00

NJD: Opakovanie zloženého minulého času - Perfekta Edupage

20.4. do 22:00

ANJ 2 - Opakovanie - slovná zásoba, trpný rod (Edupage) do 21.4. 22:00

SJL: Dokončenie príbehu (edupage, do 23:4.) VYV - Pohľadnica (edupage) do 24.4., 22:00

MAT - Využitie podobnosti v praxi

zadanie na edupage + pre tých, ktorí včera nevypracovali úlohu je stále sprístupnená do 21.4. do 22:00

o 11:00 online

TSV d - Telesná na doma Link na edupage  
St DEJ - Dubček + okupácia (do 22:00, 22.4.2020) Edupage 

NJD: Kde bol Lukas na prázdninách?   
Predložka in, auf, an + datív/akuzatív
Edupage

22.4.2020, do 22:00

ANJ 2 - Deň Zeme - práca s textom (Edupage) do 22.4. 22:00

NJD: Kde bol Lukas na prázdninách?   
Predložka in, auf, an + datív/akuzatív
Edupage

22.4.2020, do 22:00

ANJ 1 - Deň ZEME -  posluch (Edupage) dnes 22.4. do 22:00

MAT - Využitie podobnosti v praxi

na ALF - Podobnosť v praxi 2

Komu chýbajú vypracované zadania z pondelka a utorka - dopracovať

o 11:00 online: Podobnosť trojuholníkov v praxi

do 22.4. do 22:04

  SJL:  Jazykové štýly: opakovanie ( edupage, online, do 22.4. do 22:00  
Št

TSV d: Loptový tréning

(Edupage)

NBVch - Nežiť sám, žiť v priateľstve - prezentácia Edupage

do 29.4.

BIO: Geologická história Zeme - Edupage

23.4.2020, do 22:00

FYZ - Elektormagnet

Prezentácia a úlohy na edupage.

do 23.4.

 

SJL: Dievčenský román3 (edupage, do 24.4. do 12:00)

MAT- Grafické zmenšenie, zväčšenie a rozdelenie úsečky v pomere

 

Prezentácia a úlohy na edupage.

do 23.4. do 22:00

DEJ - Normalizácia (do 22:00, 23.4.2020) Edupage  TSV ch: Precvičme si celé telo (Edupage)
Pia

 

SJL: e-test: Ropuchy8(edupage, do 27.4. 21:00

MAT - Podobnosť trojuholníkov v praxi

ALF - test "Prijímacie skúšky"

Komu chýbajú úlohy z tohto týždňa - doplniť, sú sprístupnené do 22:00

do 24.4. do 22:00

SJL: e-test: CITGRAM9 (edupage, do 27.4. 21:00

OBN - Banky a sporiteľne

(edupage)

do 7.5.

TEH: Iné zdroje príjmu ( dar, provízia,soc. podpora), Edupage

do 22.00, 24.4.

ANJ 2 - Nultá podmienková veta (edupage) do 24.4. 22:00

TEH-2sk. Poistenie 2

Prezentácia na edupage

do 24.4 do 22:00

ANJ 1 - Nultá podmienková veta (edupage) do 24.4. 22:00

NBV d - Nežiť sám, žiť v priateľstve - prezentácia Edupage do 30.4.

ETV: Závislosti od moderných technológií

15.4. - 17.4.2020

  1. VH 2. VH 3. VH 4. VH 5. VH 6. VH 7. VH
Po - - - - - - -
Ut -

 

- - - - - -
St

DEJ9 - Dve tváre komunistickej totality na Slovensku

(do 22:00, 15.4.2020) Edupage

NJD: Čítanie s porozumením:Prázdniny II
 Minulý čas (PerfektuM) s pomocným slovesom sein, haben
Práca s textom - uč str 48

(do 22:00, 15.4.2020) Edupage

ANJ 2 - Posluch s porozumením (Edupage) dnes 15.4. do 22:00

NJD: Čítanie s porozumením:Prázdniny II
 Minulý čas (PerfektuM) s pomocným slovesom sein, haben
Práca s textom - uč str 48

(do 22:00, 15.4.2020) Edupage

ANJ 1- Opakovanie SZ (Edupage, Alfbook) vypracovať dnes 15.4. do 22:00

MAT-Podobnosť trojuholníkov

ALF - spustené sú dva testy, na podobnosť jeden z nich ste niektorí vypracovali, ale ešte si ho precvičte.

do 15.4.do 22:00

  SJL: Analýza testu na PP (edupage, ZOOM) Žiaci, ktorí sa nezúčastnia videokonferencie pošlú test na mail.)  
Št

TSV d Telesná na doma ( link na edupage)

NBVch - téma Kamarátstvo - prezentácia edupage

BIO: Vek Zeme - zadanie je na Edupage

(16.4.2020, do 22:00)

FYZ - Magnetické pole v okolí vodiča a cievky s prúdom

Na edupage je video výklad + poznámky + zadanie úlohy

poslať do 16.4. do 20:00

SJL: Písanie príbehu (edupage, do 20. 4.) Mail: test na PP

MAT- Podobnosť trojuholníkov

Zadanie úlohy je na edupage.

do 16.4. do 22:00

DEJ9 - Neúspešný pokus o reformu 1 (do 22:00, 16.4.2020) Edupage

TSV ch - Atletická abeceda 

Link na Edupage 

Pia SJL: Jazykoveda a hláskoslovie (edupage, do 20. 4.)

MAT- Využitie podobnosti v praxi

Vysvetlenie a úlohy sú na edupage

do 17.4. do 22:00

SJL: Analýza testu na PP (edupage, ZOOM o 11:15)

OBN - Upevnenie učiva 

Spotreba a spotrebiteľ 

pokyny na Edupage 

Poslať do 17.4. do 21:00

TEH 1. sk:Tvorivá činnosť. Návrh a technický výkres vlastného výrobku
DRUHÁ ČASŤ: do 21.4. zaslať  technický výkres na zvolený 
výrobok podľa vlastného návrhu
POVINNÁ PRÁCA

Edupage!

do 17.4. do 22:00

ANJ 2- Slovná zásoba, trpný rod - opakovanie(Edupage) do 20.4. 22:00

TEH - 2. skup. Poistenie  

Vysvetlenie a úlohy sú na edupage 

ANJ1 - SLovná zásoba, prvá podmienková veta - opakovanie (edupage) do 19.4. 22:00

 

5.4. - 7. 4. 2020

  1. VH 2. VH 3. VH 4. VH 5. VH 6. VH 7. VH
Po TSV ch. Vychádzka do prírody (edupage)

MAT Podobnosť trojuholníkov

Na edupage je zadanie - riešiť úlohy z podobnosti trojuholníkov

o 11:00 videovyučovanie cez Zoom

do 6.4. do 22:00

ANJ 1 - Prvá podmienková veta (materiál v edupage) do 22:00, 6.4.  

NJD2: Opis: Môj dom

Edupage (do 22.4., 6.4.2020)

MAt - Trojuholník, Podobnosť trojuholníkov

Kto si neurobil v piatok testy ALF, predlžujem zadanie dnes do 22:00.

DEJ - rovnováha strachu (do 22:00, 6.4.2020) Edupage SJL:Publicistický štýl ZOOM aj jedna úloha na vypracovanie (edupage) nasledujúca hodina  
Ut GEG: Obyvateľstvo Ameriky /edupage testy/ dnes do 22:00 

NJD: Opis: Môj dom,  Edupage /do 22:00, 7.4.2020/

ANJ 1-Posluch s porozumením (Edupage) - odoslať úlohu dnes  7.4. do 22:00

SJL: Dievčenský román 2 (edupage, Alf) do 8. 4. VYV - Posprodukcia digitálnej fotografie (Edupage) odoslať dnes 7.4. do 22:00

MAT _Podobnosť trojuholníkov

zadanie na edupage

o 11:00 vyučovanie cez zoom, info v zadaní úlohy

do 7.4. do 22:00

TSV-d:Švihadlová hra,link na edupage  
St DEJ - rovnováha strachu 2 (do 22:00, 8.4.2020) Edupage

NJD: Čítanie s porozumením:Prázdniny
 Minulý čas (PerfektuM) s pomocným slovesom sein
Edupage

Do 12.4.2020, do 22:00

ANJ 2 - trpný rod - minulý čas (Edupage) dnes 8.4. do 22:00

NJD: Čítanie s porozumením:Prázdniny
 Minulý čas (PerfektuM) s pomocným slovesom sein
Edupage

Do 12.4.2020, do 22:00

ANJ 1 - prvá podmienková veta (Edupage) dnes 8.4. do 22:00

CHE - BIOKATALYZÁTORY

- materiál na edupage

MAT _Podobnosť trojuholníkov

zadanie na edupage

o 11:00 vyučovanie cez zoom, info v zadaní úlohy

do 8.4. do 22:00

SJL. Denník (edupage) dlhodobo , mail. test na PP  
Št

-

- - - - - -
Pia - - - - - - -

 

30. 3 - 3. 4. 2020

  1. VH 2. VH 3. VH 4. VH 5. VH 6. VH 7. VH
Po

TSVch: Cvičenie podľa videa,

link na messengeri.

MAT -zhodnosť trojuholníkov

test na edupage

NJD: Čítanie s porozumením: Priatelia zvierat /test/

Člen jeden, jedes, jede – každý každá, každé

Uč.str. 47/11-12

PZ 57- 59/12-18

Práca zaslaná cez edupage

Opis zvieratka zasielať na e-mail do 31.3. -21:00

ANJ 1 - Práca s textom - frázové slovesá

(materiál nahraný v edupage,

odpovede poslať dnes do 22:00 hod)

  DEJ9 - umŕtvená spoločnosť (do 22:00, 30.3.2020) Edupage SJL: Jazykové štýly(edupage, ZOOM, nasladujúca hodina)  
Ut. GEG-Typy krajín a zaujímavosti prírody Ameriky /nájdeš na edupage-test/,  urob prezentáciu do 22:00

NJD: Čítanie s porozumením: Priatelia zvierat /test/ 
Člen jeden, jedes, jede – každý každá, každé 
Uč.str. 47/11-12 PZ 57- 59/12-18

Edupage

ANJ 2 - Trpný rod - vety (info v edupage) odpovede poslať dnes do 22:00

SJL: Administratívny štýl (edupage), nasledujúca hodina VYV - digitálna postprodukcia fotografie (zadanie je v edupage) práce odoslať do 5. apríla do 22: 00

MAT Podobnosť geometrických útvarov

na edupage je prezentácia a kontrolné otázky, naštudovať, do zošita napísať nadpis a definíciu.

do 31.3. do 22:00

TSVd - pulz (do 22:00, 31.3.2020) Edupage  
St DEJ9 - Vojtaššák, dekolonizácia (do 22:00, 1.4.2020) Edupage

NJD: Opakovanie lekcie: Pred jedlom sa pozrieme na bicykel,
 Pz str. 75 cv. 1a, b, str. 78 A /opakovanie času/,
Zopakovať slovnú zásobu str. 60

ANJ 2- Posluch s porozumením (inštrukcie nahraté v edupage) posluch poslať do 1.4. do 22:00 a domácu úlohu na známku do 7.4. do 22:00.

NJD: Opakovanie lekcie: Pred jedlom sa pozrieme na bicykel,
 Pz str. 75 cv. 1a, b, str. 78 A /opakovanie času/,
Zopakovať slovnú zásobu str. 60

ANJ 1- Posluch s porozumením (inštrukcie nahraté v edupage) posluch poslať do 1.4. do 22:00

MAT Podobnosť geometrických útvarov

Na edupage je prezentácia pod názvom" MAT_9_1.4.2020 Podobnosť trojuholníkov

do 1.4. do 22:00

CHE - Bielkoviny (materiál na edupage, prezentácia - poznámkový materiál ) SJL. Opisný slohový postup ( ZOOM o 12:05), na edupage link  
Št

TSVd - správne držanie tela (do 22:00, 2.4.2020) Edupage

NBVch - prezentácia Sviatosť zmierenia a Veľký týždeň

edupage do 3.4.20

BIO: História Zeme - Skameneliny a vek Zeme - Úlohy - popis na Edupage

(do 22:00, 2.4.)

  SJL: Dievčenský román (edupage) Mail:  Test : príprava na prijímacie pohovory)

MAT - Vety o podobnosti trojuholníkov

Prezentácia a úlohy na edupage

do 2.4.do 22:00

DEJ9 - dekolonizácia 2 (do 22:00, 2.4.2020) Edupage TSV: cvičenie cez video (edupage, link na messenger)
Pia SJL: Úradný list (edupage) do7.4.

MAT Podobnosť trojuholníkov

precvičovanie

Na ALF sú dva testy: Trojuholník a Podobnosť 2

do 3.4. do 22:00

SJL: TEST- príprava na prijímacie pohovory (mail, edupage) OBN-Práva spotrebiteľa v EÚ učebnica str.41,42.Prečítať,urobiť poznámky,vypracovať otázky42/1,2,3,43/2,riešenie odfotiť,poslať do15.4.cez edupage.

TEH: Tvorivá činnosť: Návrh a technický výkres vlastného výrobku
Popis na Edupage

Do 22:00. 3.4.2020

ANJ 2 - Trpný rod -minulý čas(materiál v edupage) vypracovať dnes 3.4. do 22:00

TEH Svet práce

Na edupage je učebný materiál+úlohy na vypracovanie

do 3.4.do 22:00

ANJ 1 - Prvá podmienková veta (materiál v edupage) dnes do 3.4. do 22:00

 

 

23. 3 - 27. 3. 2020

  1. VH 2. VH 3. VH 4. VH 5. VH 6. VH 7. VH
Po  

 

NJD: Slovná zásoba: Byt, Ako vyzerá tvoj byt /dom?
 Odpísať slovnú zásobu: Die Wohnung z PZ str.:60, 
vypracovať cv. v PZ str. 55 cv. 6, str. 56 cv. 7, 8, 9 a,b,c - predložka s 3. pádom - v zošite máme napísanú tabuľku/ je aj v uč. str. 61 cv. 1a, Učebnica str. 45 cv.5 a,b,, 6,

Práca cez E-mail: Pozorne prečítať CV. 7 napísať na PC a poslať na moju e-mailovú adresu dnes do 13:00h

  DEJ9-Na východ od železnej opony    
Ut.  

NJD: Slovná zásoba: Byt, Ako vyzerá tvoj byt /dom?
 Odpísať slovnú zásobu: Die Wohnung z PZ str.:60, 
vypracovať cv. v PZ str. 55 cv. 6, str. 56 cv. 7, 8, 9 a,b,c - predložka s 3. pádom - v zošite máme napísanú tabuľku/ je aj v uč. str. 61 cv. 1a, Učebnica str. 45 cv.5 a,b,, 6,

Práca cez E-mail: Pozorne prečítať CV. 7 napísať na PC a poslať na moju e-mailovú adresu dnes do 13:00h

SJL.Interpunkcia v jednoduchej vete a súvetí (edupage)     TSVD- drobné poranenia a zlomeniny  
St. DEJ9 - Železná opona NJD: Čítanie s porozumením: Lukasov bicykel,
 Predložka in+ datív, akuzatív
Uč. str. 46 cv.  9b  do zošita odpovedať celými vetami,
cv. 10 - odpísať Ťahák a vytvoriť vety do zošita
PZ str. 56, 57
Práca cez E-mail: preložiť 5 viet
NJD: Čítanie s porozumením: Lukasov bicykel,
 Predložka in+ datív, akuzatív
Uč. str. 46 cv.  9b  do zošita odpovedať celými vetami,
cv. 10 - odpísať Ťahák a vytvoriť vety do zošita
PZ str. 56, 57
Práca cez E-mail: preložiť 5 viet
 

MAT Pytagorova veta-opakovanie (ALF)

Valec, kužeľ-previerka(ALF)

CHE - Tuky

(edupage)

SJL:
 
25. 3. Metonýmia (edupage)
 
Št

TSVD- ranná rozcvička + popáleniny a omrzliny (elektronický materiál na EduPage)

NBVch - Svätá omša (prezentácia edupage)

BIO: Príroda a jej poznávanie
Práca cez E-mail: Test: Neživá príroda a jej poznávanie / vypracovanie otázok zaslať do 14:00 h dnes 26.3.2020/
FYZ - Elektrická práca (online prezentácia + úloha naodoslanie) SJL: Jazykové štýly 1 (edupage) MAT-test objem a povrch telies, na edupage DEJ9 - Sovietizácia Československa (elektronický materiál na EduPage) TSV: cvičenie podľa videa. Link žiaci majú.
Pia Jazykové štýly 2 (edupage, nasledujúca hodina)

MAT-Zhodnosť trojuholníkov

Na edupage sú pokyny, prezentácia a kontrolný test 

do 27.3. do 22:00

SJL: Opakovanie pred prijímacimi pohovormi (edupage, následujúca hodina) OBN - Vplyv reklamy na spotrebiteľov, prečítať text z učebnice str. 39-40 vypracovať PL do 2.4. (edupage)

TEH: Vhodné pracovné postupy pri pestovaní vybraných rastlín
 Práca cez E-mail:
Napíš pracovný postup pri pestovaní zeleniny: Mrkev siata
Uveď presne kroky postupu pestovania a pošli na môj e-mail. Zaslať do 21:00 h

ANJ 2 - Trpný rod - prítomný čas (informácie sú v edupage - poznámky. inštrukcie a cviČenia) vypracovať dnes 27.3. do 22:00 hod

TEH -2.sk.

Mzda, plat, cena práce

Na edupage je učebný materiál a PL na vypracovanie

do 27.3. 22:00

ANJ 1 - Test 4. lekcia (v edupage je nahratý test aj inštrukcie k vypĺňaniuv pdf súbore)

Test vypracovať a odoslať dnes 27.3. do 18:00 hod.

NBVd - Svätá omša (prezentácia edupage)

ETV: Súrodenecké vzťahy (edupage, nasledujúca hodina)

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368

  fax: 043 55 77 210

Fotogaléria