Navigácia

Zmluvy Faktúry Verejné obstarávanie Objednávky Súhrnné správy o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou BABHUS- objednávky Erasmus+

Zmluvy

Zmluvy zverejnené do októbra 2013 nájdete na https://zsmsbabin.edupage.org/about/?subpage=5&

2020/2021

zmluva_o_najme_priestorov_1.pdf     zmluva_o_najme_priestorov_2.pdf

zmluva_o_vykonani_prace_ziakmi_1.pdf  zmluva_o_vykonani_prace_ziakmi_2.pdf

coop_penazny_dar.pdf

Komensky_dodatok_k_zmluve.pdf

T_com_2021_2.pdf

T_com_2021.pdf

mirutomi_april_2021.pdf

 

2019/2020

Kolektivna_zmluva_na_rok_2019-24__-_ZSsMS_Babin.pdf

zmluva_o_spolupraci_pri_zabezpceni_podania_umeleckeho_vykonu.pdf

zmluva_o_vykonanie_prace_ziakmi.pdf

Kupna_zmluva_Rajo.pdf

Kupna_zmluva_Rajo_2.pdf

Kupna_zmluva_Mirutomi_IX_2019.pdf

licencna_zmluva_na_pouzitie_umeleckeho_vykonu.pdf

zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_IX_2019.pdf

darovscia_zmluva_Tesco_IX_2019.pdf

kupna_zmluva_masovyroba_IX_2019.pdf

kupna_zmluva_2390664567.pdf

zmlua_o_poskytnuti_sluzieb_SC1910220(2).pdf

zmluva_DSIDATA.pdf

zmluva_T_com_10_2019.pdf

zmluva_T_com_10_2019_2.pdf

zmluva_hodina_detom.pdf

zmluva_mirutomi_XI_2019.pdf

zmluva_o_poskytnuti_dotacie_89_KP_2019.pdf

zmluva_o_plaveckom_vycviku_2019.pdf

mirutomi_december_2019.pdf

Scan.pdf_1.pdf_DZ1.pdf      Scan.pdf_1.pdfDZ2.pdf

zmluva_o_poskytnuti_zdravotnej_sluzby.pdf

zmluva_o_poskytnuti_pracovneho_vyucovania_januar_2020.pdf

coop_jednota_maskarny_ples_MS_2020.pdf

coop_jednota_maskarny_ples_2020.pdf

mirutomi_februar_2020.pdf

darovacia_zmluva_raiffeisen_1.pdf     darovacia_zmluva_raiffeisen_2.pdf

dezinfekcne_prace.pdf

mirutomi_april_2020.pdf

mirutomi_jun.pdf

 

2018/2019

Najom_SZU_Janos_1.pdf       Najom_SZU_Janos_2.pdf

Mirutomi_september_2018_1.pdf      MIRUTOMI_zmluva_o_spolupraci_2.pdf      Mirutomi_september_2018_3.pdf

Mirutomi_september_2018_4.pdf

Mirutomi_oktober_2018.pdf     mirutomi_december_2018.pdf      mirutomi_december_2018_2.pdf

zmluva_PZS_1.pdf    zmluva_PZS_2.pdf     zmluva_PZS_3.pdf     zmluva_PZS_4.pdf     zmluva_PZS_5.pdf

zmluva_o_poskytovani_doveryhodnych_sluzieb_1.pdf zmluva_o_poskytovani_doveryhodnych_sluzieb_2.pdf

zmluva_o_SOU_Komensky_1.pdf zmluva_o_SOU_Komensky_2.pdf  zmluva_o_SOU_Komensky_3.pdf

zmluva_o_SOU_VIS_1.pdf zmluva_o_SOU_VIS_2.pdf

zmluva_o_PPV_SPgS_1.pdf zmluva_o_PPV_SPgS_2.pdf zmluva_o_PPV_SPgS_3.pdf

Darovacia_zmluva_COOP.pdf

vydavanie_certifikatov.pdf

Zmluva_pripojenie_do_sustavy_2.pdf   Zmluva_pripojenie_do_sustavy_3.pdf    Zmluva_pripojenie_do_sustavy_5.pdf

Zmluva_pripojenie_do_sustavy_4.pdf   Zmluva_pripojenie_do_sustavy_1.pdf

SEE_dohoda_o_platbach.pdf

mirutomi_februar_2018.pdf

zmluva_o_zaobstaravani_zajazdu_1.pdf

mirutomi_marec_2019.pdf

mirutomi_april_2019(1).pdf

zmluva_o_poskytnuti_dotacie(1).pdf

zmluva_o_zhodnocovani_odpadu.pdf

mirutomi_jun_2019.pdf

mirutomi_jun_2019_2.pdf

2017/2018

BIELA_PASTELKA_1.pdf   BIELA_PASTELKA_2.pdf    BIELA_PASTELKA_3.pdf    BIELA_PASTELKA_4.pdf

COOP_darovacia_zmluva.pdf

COOP_ramcova_kupna_zmluva_1.pdf      COOP_ramcova_kupna_zmluva_2.pdf       COOP_ramcova_kupna_zmluva_3.pdf

COOP_ramcova_kupna_zmluva_4.pdf

CEEV_Zivica_1.pdf   CEEV_Zivica_2.pdf    CEEV_Zivica_3.pdf

licencna_zmluva_1.pdf     licencna_zmluva_2.pdf    licencna_zmluva_3.pdf

MIRUTOMI_darovacia_zmluva_1.pdf    MIRUTOMI_darovacia_zmluva_2.pdf

MIRUTOMI_zmluva_o_spolupraci_1.pdf      MIRUTOMI_zmluva_o_spolupraci_2.pdf

MIRUTOMI_zmluva_o_spolupraci_3.pdf     MIRUTOMI_zmluva_o_spolupraci_4.pdf

O2_prenesenie_cisla_1.pdf     O2_prenesenie_cisla_2.pdf      O2_prenesenie_cisla_3.pdf

O2_prenesenie_cisla_4.pdf     O2_prenesenie_cisla_5.pdf      O2_prenesenie_cisla_6.pdf

RAJO_kupna_zmluva_1.pdf     RAJO_kupna_zmluva_2.pdf     RAJO_kupna_zmluva_3.pdf

RAJO_kupna_zmluva_4.pdf    RAJO_kupna_zmluva_5.pdf

TELEKOM_1.pdf    TELEKOM_2.pdf    TELEKOM_3.pdf     TELEKOM_4.pdf    TELEKOM_5.pdf

zmluva_o_poskytnuti_praktickeho_vyucovania_1.pdf    

zmluva_o_poskytnuti_praktickeho_vyucovania_2.pdf

zmluva_o_poskytnuti_praktickeho_vyucovania_3.pdf

zmluva_o_vypozicke.pdf    zmluva_o_vypozicke_2.pdf

mirutomi_2(1).pdf

zmluva_o_dielo_Uprava_vstupu_do_budovy_ZS.pdf

darovacia_zmluva_mirutomi_1.pdf    darovacia_zmluva_mirutomi_2.pdf    darovacia_zmluva_mirutomi_3.pdf

darvacia_zmluva_coop.pdf

plavecky_vycvik_1.pdf

zmluva_o_poskytnuti_praktickeho_vyucovania_1.pdf

zmluva_o_poskytnuti_praktickeho_vyucovania_2.pdf

zmluva_o_poskytnuti_praktickeho_vyucovania_3.pdf

zmluva_o_pedagogickej_praxi_UMB_1.pdf

zmluva_o_pedagogickej_praxi_UMB_2.pdf

zmluva_o_pedagogickej_praxi_UMB_3.pdf    

zmluva_o_pedagogickej_praxi_UMB_4.pdf 

zmluva_o_pedagogickej_praxi_UMB_5.pdf

zmluva_o_pedagogickej_praxi_UMB_6.pdf

poistna_zmluva_1.pdf   poistna_zmluva_2.pdf

ObU_dotacia.pdf

ObU_dotacia_2.pdf

mirutomi_04_18.pdf

SKM_224e18061213060.pdf       Zmluva_ZO.docx

ocrana_osobnych_udajov_1.pdf

ocrana_osobnych_udajov_2.pdf      ocrana_osobnych_udajov_3.pdf        ocrana_osobnych_udajov_4.pdf

ocrana_osobnych_udajov_5.pdf     ocrana_osobnych_udajov_6.pdf          ocrana_osobnych_udajov_7.pdf

ocrana_osobnych_udajov_8.pdf

 

 

2016/2017

zus-janos_2016.pdf    zus_janos_2.pdf

mirutomi.pdf    mirutomi_2.pdf      mirutom_3.pdf      mirutomi_4.pdf

zmluva_o_diele(1).pdf

A_zmluva.docx

zelena_skola_1.pdf    zelena_skola_2.pdf   zelena_skola_3.pdf

zmluva_o_praktickom_vyucovani_1.pdf        zmluva_o_praktickom_vyucovani_2.pdf      zmluva_o_praktickom_vyucovani_3.pdf

zmluva_ZSsMS_Babin.docx

zmluva_o_dotacii_1.pdf      zmluva_o_dotacii_2.pdf

darovacia_zmluva_mirutomi.pdf

darovacia_zmluva_Mirutomi_1(1).pdf

darovacia_zmluva_Mirutomi_2(1).pdf

2015/2016

darovacia_zmluva.pdf        darovacia_zmluva_1.pdf     darovacia_zmluva_2.pdf

didakticke_prostriedky_1.pdf       didak_prostriedky_2.pdf      didak_prostriedky_3.pdf     didak_prostriedky_4.pdf       didak_prostriedky_5.pdf         didak_prostriedky_6.pdf

dohoda_o_vzajomnej_pomoci.pdf        dohoda_o_vajomnej_pomoci_2.pdf 

kuchynsky_odpad.pdf     kuchynsky_odpad_2.pdf      kuchynsky_odpad_3.pdf

plavecky_vycvik.pdf   plavecky_vycvik_2.pdf

T-COM_1.pdf        T-COM_2.pdf 

zmluva_o_diele.pdf     najom_priestorov.pdf      najom_priestorov_2.pdf

darovacia_zmluva_delincak.pdf     dotacia_1.pdf    dotacia_2.pdf

janos_1(1).pdf  janos_2(1).pdf

 

od októbra  2013
RAJO.pdf

Prima_banka.pdf

zmluva_CBA_1.pdf

zmluva_CBA_3.pdf

zmluva_CBA_4.pdf

zmluva_CBA_2.pdf

bartosova_1.pdf

bartosova_2.pdf

bernatak_1.pdf

bernatak_2.pdf

Ryba_ZA.pdf

ryba_box.pdf

vcelaLM_1_1_(2).pdf

ovocie.pdf    ovocie2.pdf     ovocie_3.pdf   ovocie4.pdf

plavecky.pdf    plavecky2.pdf

t-com.pdf t-com2.pdf

darovacia_zmluva.pdf

zmluva_BUKOV_1.pdf  zmluva_BUKOV_2.pdf

Rabcan_1.pdf  Rabcan_2.pdf  Rabcan_3.pdf   Rabcan_4.pdf

zmluva_Daffer.   pdf Daffer_2.pdf  Daffer_3.pdf

Daffer_118_1.pdf   Daffer_118_2.pdf   Daffer_118_3.pdf

Daffer_119_1.pdf Daffer_119_2.pdf    Daffer_119_3.pdf

grant_1.pdf   grant_2.pdf  grant_3.pdf

Zmluva_o_poskytnuti_dotacie.pdf

comenius_1.pdf  comenius_2.pdf   comenius_3.pdf   comenius_4.pdf   comenius_5.pdf   comenius_6.pdf   comenius_7.pdf   comenius_8.pdf   comenius_9.pdf

erasmus_1.pdf  erasmus_2.pdf   erasmus_3.pdf   erasmus_4.pdf   erasmus_5.pdf   erasmus_6.pdf   erasmus_7.pdf   erasmus_8.pdf   erasmus_9.pdf

erasmus_10.pdf  erasmus_11.pdf   erasmus_12.pdf  erasmus_13.pdf  erasmus_14.pdf

zmluva_o_dielo.pdf zmluva_o_dielo_2.pdf

2_zmluva_o_dielo.pdf 2_zmluva_o_dielo_2.pdf

faktury_jun.pdf faktury_jun_2(1).pdf

fa_jul_august_2015.pdf


 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Babín
  Babín 37
  02952 Babín

  email: zsmsbabin@gmail.com
 • 043 5577285
  043 55 77 210
  mobil:
  0911130368

  fax: 043 55 77 210

Fotogaléria